Hadislerin Sayısı Neden Sürekli Artıyor?

Hz.Muhammed öldükten sonra 500 olan hadis sayısı nasıl günümüze kadar 250.000'e
çıktı.Hz.Muhammed öteki dünyadan buraya hadismi yazıp yolluyor sürekli?
 
Erkekler erkekliklerini yerlerini korumak için her şeyi yapar.

Nasıl çıktı bilmem ama erkeklerin çıkardıkları kesin tabii kompleksi erkeklerin yaptığı çünkü başka türlü yer edinemiyorlar toplumda kadınlarda yazık

Takma yani kafanı çok önemli değil önemli olan nasıl elenecek bu hadisler
 
Ortalık sadece sahte hadislerle dolu değil dahada kötüsü var...

malesefki cemaatlerin mealleride farklılık gösterir oldu Bu yüzden hala arapçanın yaygınlaşması gerektiğini düşünüyporum.

Sahte hadisleri oluşturanlar ise tahminimce cemaatler ve dini kullanarak toplumu etkileyen kesimlerdir. Bunlar erkek kadın üstünlüğü gibi basite indirgemekten bir adım öteye gidersek asıl amacın sahte vaazları desteklemek bir şekilde dini orta çağ avrupasından daha yumuşak şekilde kendi tekeline almaktır.
 
B

bursali68

Ziyaretci
Merhaba,

ALLAH Sözü yerine " kul sözü " ağırlığını artırdıkça,hadislerin sayıyı da artar...Matematikteki doğru orantı...

" Hadis İN , Ayet OUT " olduğu sürece de böyle olacaktır...

Sağlıcakla kalınız...
 
B

bursali68

Ziyaretci
Merhaba,

Sn.isyan_her_yerde,genel anlamda yazınıza şu aşağıdaki cümleniz hariç katılmaktayım...

Bu yüzden hala arapçanın yaygınlaşması gerektiğini düşünüyporum.

Eğer Arapça bilmek Kur'an'ı en iyi anlamak olsaydı ARAPLAR dünyanın en üst seviyede Müslümanları ve Kur'an'ı en iyi anlayanları olurdu...Oysaki kendi dillerindeki bir kitabı bile anlamaktan acizler,tabii buna " SALTANAT Düşkünlüğünü "de ilave edelim...Demekki bu düşünceniz pek doğru değil...Önemli olan " Ayetlerin ne dediğini " iyi tercüme edebilmek ve insanların kendi dillerinde " dinlerini " iyi anlamalarını sağlamak...Hani " zurnada peşrev olmaz mı desem,dereyi geçerken at değiştirilmez " mi...Kendi dilimizi unuturuz,bu da bizi,kendimizi unutturur...

Tabi sonuçta aklımız bizi olamayacak bir oluşumun hayaline götürüyor o da : " İslam Şurası / İslam Komisyonu..." adına ne derseniz deyin güçlü bir komisyonun oluşumu...

Sağlıcakla kalınız...
 

Venhar

1. Hikaye yarışma birincisi, 2. Avatar yarışma bir
Merhaba,

ALLAH Sözü yerine " kul sözü " ağırlığını artırdıkça,hadislerin sayıyı da artar...Matematikteki doğru orantı...

" Hadis İN , Ayet OUT " olduğu sürece de böyle olacaktır...

Sağlıcakla kalınız...Ey isa sen mi söyledin... Allahın oğlu olduğunu
Ya rabbim haşa ben öyle bişi demedim ... onlar kendileri söylediler ...

Çoğu hadis uydurma ama bunu peygamberimiz asla benim sözlerimi Allahın ayetlerinden üstün tutun diye buyurmadı
Bunu unutmamakta fayda var ...
 
B

bursali68

Ziyaretci
Merhaba,

Çoğu hadis uydurma ama bunu peygamberimiz asla benim sözlerimi Allahın ayetlerinden üstün tutun diye buyurmadı
Bunu unutmamakta fayda var ...

Tabii ki Sn.Venhar,ancak şunu da unutmamalı,Hz.Peygamber devri ve hatta daha da sonralarında " Hadis yazmak / uydurmak / yaymak ..." yasaktı...Ne zamana kadar taaa ki yaklaşık 200 yıl sonrasına kadar...Bunları da unutmamak gerek..." İnsanın ağzının TORBA olmayıp büzülemeyeceğini " Hz.Peygamberimiz de sanırım bilmiş...

Sağlıcakla kalınız...
 
Kütüb-i Sitte Muhaddisleri

Muhammed el-Buhârî İslâm dininin en büyük muhaddistir.
Müslim bin Haccac İslâm tarihinin en büyük muhaddislerinden biridir. En çok bilinen eseri Sahih-i Müslim olarak tanınan hadis eseridir.
Hakim al-Nişaburi daha çok "İmam Muhaddit" veya "Horasan'lı Muhaddit" olarak da bilinen İslâm dininin en büyük Sunni (Ehl-i sünnet vel-cema'at veya Ahl as-Sunnah wa’l-Jamā‘ah) bilginidir.
Ebu Davud, Kütüb-i sitte'den üçüncüsü ve ünlü dört Sünen kitabının birincisinin yazarıdır.
İmam Nesâi, Hadis imamlarının en büyüklerinden biri ve Kütüb-i sitte'nin dördüncüsü sayılan Sünen en-Nesai'nin yazarıdır.
İmam Tirmizi, Sünen en-Tirmizi'nin yazarıdır.
İbn Mace
İmam Malik, "Ehl-i sünnet vel-cema'at"in dört büyük mezhebinden biri olan "Maliki" mezhebinin kurucusudur
 
Hadislerin sayısı konusunda doktora yapan ve bunu bir kitap halinde yayınlayan Doç. Dr. Mustafa Karataş, Peygamberimiz döneminde rivayet sahasında dolaşan hadis sayısının 5.000’den (beş yüz değil, beş bin) fazla olduğunu söylemenin mümkün olmadığı sonucuna varmıştır. Tabii ki bu sayı tekrarsız hadisler için verilmiş bir sayıdır. Karataş, bu sayının tekrarları ile birlikte Kütüb-i Tis’a* denilen meşhur dokuz hadis kitabında 10.000 civarında olduğunu, sahabe ve tabiin sözleri de dâhil tekrarsız toplam hadis sayısının 30.000′i geçmediği kanaatindedir. Daha sonra farklı rivayet veya tekrarlanma suretiyle hadisler artmış ve hicri 3. asırda 1.500.000′e ulaşmıştır.
 
Üst Alt