Hacer-Ismail as.

Merhaba!

Ve Rabbin meleği, ŞUR yolunda olan
KUYU'nun, çölde SU KUYUSU'nun
başında onu buldu.

Ve dedi : "Ey Saray'ın cariyesi Hacar,
nereden geldin? Ve nereye gidiyorsun?"

Ve dedi : "Ben hanımım Saray'ın
yanından kaçıyorum."

Rabbin meleği ona dedi : "Hanımına dön!
Ve onun eli altında boyun eğ."

Ve Rabbin meleği dedi : "Senin zürriyetini
çoğalttıkça çoğaltacağım, ve çokluğundan
sayılmayacaktır.

Ve Rabbin meleği dedi : "İşte sen gebesin,
ve bir oğul doğuracaksın, ve onun adını
İsmail koyacaksın, çünkü Rab sana
olan cefayı işitti. Ve O, insanlar arasında
yabanî adam olacaktır; onun eli
herkese karşı, ve herkesin eli ona karşı
olacak, ve bütün kardeşlerinin şarkında
Örnek ve sakin olacaktır."

Ve Hacar kendisine söyleyen Rabbin
ismini, "Sen, Yâ Allah, beni görüyorsun,"
diye çağırdı; çünkü dedi : "Burada da mı
beni göreni gördüm?"

Bunun için KUYU' ya, "BEER LAHAI ROI" denildi;
İşte "KADESH ile BERED" arasındadır.

Mukaddes Kitap/Eski ahid.
Yaratilis16/7-14
 
Üst Alt