Güzelik merkezi nasıl açılır

güzellik merkezi açmak mantıklımı , güzellik merkezi açmak için kurslar , bir güzellik merkezi açmak ne kadara mal olur , güzellik merkezi açma şartları 2019 , güzellik salonu açmak için kurslar , güzellik salonu açmak için ne kadar sermaye gerekir , güzellik merkezi franchising , güzellik merkezi malzemeleri

güzellik merkezi açma koşulları, güzellik merkezi franchising, güzellik salonu açma şartları, güzellik salonunda çalışmak için aranan şartlar nelerdir

Sağlıklı yaşam denilince akan sular duruyor değil mi ?Son bir kaç yılın en çabuk gelişen, en hızlı büyüyen pazarı. Aslında şimdilerde bile bakir sayılan bu pazarın, büyüme oranı yılda yüzde 500 olduğu ortaya çıkmış.
Ülkemizde henüz yeni tanınmaya başlanan bu pazarın yurtiçindeki hedef kitlesi 20 milyon kadın.Şimdilik bu sektörün Amerika’daki rakamsal büyüklüğü yaklaşık 100 milyar dolar olmakla birlikte, 5 yıl sonra bu sektörün dünya çapında bir trilyon dolara yükselmesi hedefleniyor.Sadece bu bilgiler ışığında dahi güzellik merkezi açmak,oldukça makul bir iş olarak görünüyor.

Güzellik merkezi açmak için yapacağınız başvuruda aşağıdaki belgeler gerekmektedir.
Sağlık kuruluşunu açacakların bizzat veya mesul müdürleri vasıtasıyla müdürlüğe (kastedilen müdürlük sağlık müdürlüğü) bir dilekçe ile başvurmaları gerekir.

Dilekçeye ekli dosyada;
a) Sağlık kuruluşunun faaliyet göstereceği adres,

b) Sağlık kuruluşunun yerleşim planını gösterir 1/100 ölçekli mimar tarafından onaylı krokisi,

c) Sağlık kuruluşu bir şirket tarafından açılacak ise ticaret sicili gazetesinin ve şirket ortaklarının son durumunu gösteren yetkili mercilerden alınan belgenin bir örneği,

d) Sağlık kuruluşunda Yönetmelik ekinde belirtilen bulundurulması zorunlu araç, gereç ve malzemelerin asgari nitelik ve miktarlarını gösteren mesul müdür tarafından düzenlenen liste,

e) Sağlık kuruluşunda çalışan tüm personelin kuruluşta icra edeceği işe göre diplomalarının, kurs belgelerinin ve nüfus cüzdanlarının suretleri ve iki adet vesikalık fotoğrafları,

f) Çalışan tabiplerin diploma veya varsa uzmanlık belgelerinin birer örnekleri ile ikişer
adet vesikalık fotoğrafları,

g) Sağlık kuruluşu bünyesinde bulundurulacak elektroterapi cihazları, ultrasound, pasif jimnastik, lifting cihazları, laser epilasyon cihazları vb. cihazların sahip oldukları yerli üretim için T.S.E. belgesi, ithal cihazlar için o ülkede kullanılıp satıldığına dair ilgili sağlık otoritelerince onaylı sağlık sertifikalarının orijinal belgeleri ile Türkçe tercümelerinin birer örneklerinin, bulundurulması şarttır.
isfikirlerivefirsatlari.com
 
  • Etiketler
    franchising güzelik merkezi güzellik salonu
  • Üst Alt