Gürültü Kirliliği için ne ceza verilir?

Gürültü Kirliliğinin Cezası,
Gürültü kirliliği cezaları
Gürültü Kirliliği Cezası ne kadar


evresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği 07.03.2008/26809 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş olup 01.07.2005 tarih ve 25862 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan eski yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştı. Bu anılan yönetmelikler yürülükten kaldırılmış olup 04.06.2010 tarih ve 27601 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan yeni yönetmelik uygulamaya sokulmuştur.

Gürültü konusundaki yaptırımlar üç ayrı mevzuatla düzenlenmektedir. Bu Yönetmelik hükümlerine aykırı davrananlar hakkında; 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 183 üncü maddesi, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu ve 2872 sayılı Çevre Kanununun 20 nci maddesinde öngörülen cezai hükümler ile idari yaptırımlar uygulanır.

Gürültüye neden olma fiili için uygulanacak idari para cezaları; 5491 sayılı kanunla değişik 2872 sayılı Çevre Kanunun 20. maddesinin h bendinde Bu Kanunun 14 üncü maddesine göre çıkarılan yönetmelikle belirlenen önlemleri almayan veya standartlara aykırı şekilde gürültü ve titreşime neden olanlara, konutlar için 400 Türk Lirası, ulaşım araçları için 1.200 Türk Lirası, işyerleri ve atölyeler için 4.000 Türk Lirası, fabrika, şantiye ve eğlence gürültüsü için 12.000 Türk Lirası idarî para cezası verilir. şeklinde düzenlenmiştir.
 
Üst Alt