Gürcistan

Gürcistan Coğrafi Verileri

Konum: Güneybatı Asya'da Karadeniz kıyısında, Türkiye ile Rusya arasında yer almaktadır.
Coğrafi konumu: 42 00 Kuzey enlemi, 43 30 Doğu boylamı
Haritadaki konumu: Güneybatı Asya
Yüzölçümü: toplam: 69,700 km²
Sınırları: toplam: 1,461 km
sınır komşuları: Ermenistan 164 km, Azerbaycan 322 km, Rusya 723 km, Türkiye 252 km
Sahil şeridi: 310 km
İklimi: Ilıman ve sıcaktır.
Deniz seviyesinden yüksekliği: en alçak noktası: Karadeniz 0 m; en yüksek noktası: Mt'a Mqinvartsveri (Gora Kazbek) 5,048 m
Doğal kaynakları: Orman, hidro enerji, manganez, demir, bakır, kömür, petrol
Arazi kullanımı: tarıma uygun topraklar: %9
daimi ekinler: %4
daimi otlaklar: %25
ormanlık arazi: %34
diğer: %28 (1993 verileri)
Sulanan arazi: 4,000 km² (1993 verileri)
Doğal afetler: depremler

Nüfus Bilgileri​

Nüfus: 4,989,285 (Temmuz 2001 verileri)
Nüfus artış oranı: %-0.59 (2001 verileri)
Mülteci oranı: -2.48 mülteci/1,000 nüfus (2001 tahmini)
Bebek ölüm oranı: 52.37 ölüm/1,000 doğan bebek (2001 tahmini)
Ortalama hayat süresi: Toplam nüfus: 64.57 yıl
erkeklerde: 61.04 yıl
kadınlarda: 68.28 yıl (2001 verileri)
Ortalama çocuk sayısı: 1.45 çocuk/1 kadın (2001 tahmini)
HIV/AIDS - hastalıklarına yakalanan yetişkin sayısı: %0.01 den az (1999 verileri)
HIV/AIDS - hastalığı olan insan sayısı: 500 den az (1999 verileri)
HIV/AIDS - hastalıklarından ölenlerin sayısı: 100 den az (1999 verileri)
Ulus: Gürcü
Nüfusun etnik dağılımı: Gürcü %70.1, Ermeni %8.1, Rus %6.3, Azeri %5.7, Osetin %3, Abkhaz %1.8, diğer %5
Din: Gürcistan Ortodoksları %65, Müslümanlar %11, Rus Ortodoksları %10, diğer %14
Diller: Gürcüce %71 (resmi), Rusça %9, Ermenice %7, Azerice %6, diğer %7
Okur yazar oranı: 15 yaş ve üzeri için veriler
toplam nüfusta: %99
erkekler: %100
kadınlar: %98 (1989 verileri)

Yönetimi​

Ülke adı: Resmi adı: Gürcistan Cumhuriyeti
Yerel adı: Sak'art'velo
eski adı: Gürcistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti
ingilizce: Georgia
Yönetim biçimi: Başkanlık Tipi Cumhuriyet
Başkent: Tiflis
İdari bölümler: 53 bölge, 9 şehir ve 2 bağımsız cumhuriyet ; Abashis, Abkhaziai (Sokhumi), Adigenis, Ajaria (Bat'umi), Akhalgoris, Akhalk'alak'is, Akhalts'ikhis, Akhmetis, Ambrolauris, Aspindzis, Baghdat'is, Bolnisis, Borjomis, Chiat'ura*, Ch'khorotsqus, Ch'okhatauris, Dedop'listsqaros, Dmanisis, Dushet'is, Gardabanis, Gori, Goris, Gurjaanis, Javis, K'arelis, Kaspis, Kharagaulis, Khashuris, Khobis, Khonis, K'ut'aisi, Lagodekhis, Lanch'khut'is, Lentekhis, Marneulis, Martvilis, Mestiis, Mts'khet'is, Ninotsmindis, Onis, Ozurget'is, P'ot'i, Qazbegis, Qvarlis, Rust'avi, Sach'kheris, Sagarejos, Samtrediis, Senakis, Sighnaghis, T'bilisi, T'elavis, T'erjolis, T'et'ritsqaros, T'ianet'is, Tqibuli, Ts'ageris, Tsalenjikhis, Tsalkis, Tsqaltubo, Vanis, Zestap'onis, Zugdidi, Zugdidis
Bağımsızlık günü: 9 Nisan 1991 (Sovyetler Birliği)
Milli bayram: Bağımsızlık günü, 26 Mayıs (1918)
Anayasa: 17 Ekim 1995
Üye olduğu uluslararası örgüt ve kuruluşlar: BSEC (Karadeniz Ekonomik İşbirliği), CCC (Gümrük İşbirliği Konseyi), CE (Avrupa Konseyi), CIS (Bağımsız Devletlerin Topluluğu), EAPC (Avrupa - Atlantik Ortaklık Konseyi), EBRD (Avrupa Yatırım ve Kalkınma Bankası), ECE (Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu), FAO (Tarım ve Gıda Örgütü), IAEA (Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı), IBRD (Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası), ICAO (Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü), ICFTU (Uluslararası Serbest Ticaret Birlikleri Konfederastonu), IDA (Uluslararası Kalkınma Birliği), IFAD (Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu), IFC (Uluslararası Finansman Kurumu), IFRCS (Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Toplulukları Federasyonu), ILO (Uluslarası Çalışma Örgütü), IMF (Uluslararası Para Fonu), IMO (Uluslararası Denizcilik Örgütü), Inmarsat (Uluslararası Denizcilik Uydu Teşkilatı), Interpol (Uluslararası Polis Teşkilatı), IOC (Uluslararası Olimpiyat Komitesi), IOM (Uluslararası Göçmen Teşkilatı), ITU (Uluslararası Telekomünikasyon Birliği), OPCW (Kimyasal Silahları Yasaklama Organizasyonu), OSCE (Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Örgütü), PFP (Barış için Ortaklık), UN (Birleşmiş Milletler), UNCTAD (Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı), UNESCO (Eğitim-Bilim ve Kültür Örgütü), UNIDO (Endüstriyel Kalkınma Örgütü), UPU (Dünya Posta Birliği), WHO (Dünya Sağlık Örgütü), WIPO (Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı), WMO (Dünya Meteoroloji Örgütü), WToO (Dünya Turizm Örgütü), WTrO (Dünya Ticaret Örgütü)

Ekonomik Göstergeler​

GSYİH: Satınalma Gücü paritesi - 22.8 milyar $ (2000 verileri)
GSYİH - reel büyüme: %1.9 (2000 verileri)
GSYİH - sektörel bileşim: tarım: %32
endüstri: %23
hizmet: %45 (1999 verileri)
Enflasyon oranı (tüketici fiyatlarında): %4.1 (2000 verileri)
İş gücü: 3.08 milyon (1997)
Sektörlere göre işgücü dağılımı: endüstri %20, tarım %40, hizmet %40 (1999 verileri)
İşsizlik oranı: %14.9 (1999 verileri)
Endüstri: Çelik, uçak, makine parçaları, elektrik lokomotifleri, kamyon, traktör, ayakkabı, tekstil, kimyasallar, ahşap ürünler, şarap
Deniz seviyesinden yüksekliği: %-0.3 (1998 verileri)
Elektrik üretimi: 7.975 milyar kWh (1999)
Elektrik tüketimi: 7.117 milyar kWh (1999)
Elektrik ihracatı: 850 milyon kWh (1999)
Elektrik ithalatı: 550 milyon kWh (1999)
Tarım ürünleri: Narenciye, üzüm, çay, sebze, patates, büyükbaş hayvan
İhracat: 372 milyon $ (2000 verileri)
İhracat ürünleri: Narenciye, çay, şarap, diğer tarım ürünleri, makineler, kimyasallar, yakıt, tekstil
İhracat ortakları: Rusya %19, Türkiye %16, Azerbaycan %8, Ermenistan %6 (1999)
İthalat: 898 milyon $ (2000 verileri)
İthalat ürünleri: Yakıt, tahıl ve diğer gıdalar, makine ve parçaları, taşıt ekipmanları
İthalat ortakları: AB %22, Rusya %19, Türkiye %12, ABD %12 (1999)
Dış borç tutarı: 1.9 milyar $ (2000)
Para birimi: Lari (GEL)
Para birimi kodu: GEL
Mali yıl: Takvim yılı

İletişim Bilgileri​

Kullanılan telefon hatları: 620,000 (1997)
Telefon kodu: 995
Radyo yayın istasyonları: AM 7, FM 12, kısa dalga 4 (1998)
Radyolar: 3.02 milyon (1997)
Televizyon yayını yapan istasyonlar: 12 (1998)
Televizyonlar: 2.57 milyon (1997)
Internet kısaltması: .ge
Internet servis sağlayıcıları: 6 (2000)
Internet kullanıcıları: 20,000 (2000)

Ulaşım ve Taşımacılık​

Demiryolları: 1,583 km (1993)
Karayolları: 33,900 km (1990)
Su yolları: yok
Boru hatları: Ham petrol 370 km; petrol ürünleri 300 km; doğal gaz 440 km (1992)
Limanları: Bat'umi, P'ot'i, Sokhumi
Hava alanları: 31 (2000 verileri)
 

Benzer konular ↴

Benzer konular ↴

Üst Alt