Günün Hadis-i Şerif'i...

Hz. Muhammed (sav) bir Hadis-i Şerif'inde mealen şöyle buyuruyor:

Bismillahirrahmanirrahim

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Ezanla kaamet arasında yapılan dua reddedilmez (mutlaka kabule mazhar olur)." "Öyleyse," dendi, "ey Allah'ın Resulü, nasıl dua edelim?" "Allah'tan," dedi, "dünya ve ahiret için afiyet isteyin!"

Ravi: Enes, Hadis No: 1760-BUHARİ
 
Hz. Enes (radıyallahu anh) anlatıyor:

Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) yere bir çizgi çizdi ve: "Bu insanı temsil eder" buyurdu.

Sonra bunun yanına ikinci bir çizgi daha çizerek: "Bu da ecelini temsil eder" buyurdu.

Ondan daha uzağa bir çizgi daha çizdikten sonra: "Bu da emeldir" dedi ve ilâve etti: "İşte insan daha böyle iken (yani emeline kavuşmadan) ona daha yakın olan (eceli) ansızın geliverir."

Buhârî, Rikak 4; Tirmizî, Zühd 25, (2335); İbnu Mâce, Zühd 27, (4232).
 
Resulullah (sav) buyurdular ki: "Eğer siz hiç günah işlemeseydiniz, Allah Teala hazretleri sizi helak eder ve yerinize, günah işleyecek (fakat tevbeleri sebebiyle) mağfiret edeceği kimseler yaratırdı."

kütübü sitte
 
Hz. Muhammed (sav) bir Hadis-i Şerif'inde mealen şöyle buyuruyor:

Bismillahirrahmanirrahim


Bir adam gelerek: "Ey Allah'ın Resulü iyi davranıp hoş sohbette bulunmama en ziyaade kim hak sahibidir?" diye sordu. Hz. Peygamber (sav): "Annen!" diye cevap verdi. Adam: "Sonra kim?" dedi, Resulullah (sav) "Annen!" diye cevap verdi. Adam tekrar: "Sonra kim?" dedi Resulullah (sav) yine: "Annen!" diye cevap verdi. Adam tekrar sordu: "Sonra kim?" Resulullah (sav) bu dördüncüyü: "Baban!" diye cevapladı."

Ravi: Ebu Hüreyre, Hadis No: 153-BUHARİ
 

Venhar

1. Hikaye yarışma birincisi, 2. Avatar yarışma bir
ey Allah'ın Resulü, nasıl dua edelim?" "Allah'tan," dedi, "dünya ve ahiret için afiyet isteyin!"

İnsanoğlu ise nedense hep dünyalık için dua eder...Ahiret , ve ölüm kimsenin aklına bile gelmez ...
 
Bismillahirrahmanirrahim

O şükrünüzü kardeşinize duyurmayın

Hz. Muhammed (sav) bir Hadis-i Şerif'inde mealen şöyle buyuruyor:

Biriniz bir müslüman kardeşinde bir dert gördüğünde, kendisini o derde uğratmadığı için Allah’a şükretsin. Fakat bu şükrünü, açıktan yapıp ta dertli kimseye duyurmasın.

İbn-i Neccar
 
Akıllı kimse, sürekli kendi nefsini sorgulayan ve durmadan ölüm ötesi hayat için çabalayandır. Nefsini hevâsının peşinde koşturan ve buna rağmen Allah Teâlâ’dan beklentileri olan kimseye gelince o zavallının tekidir.

(Tirmizi, Kıyame,25; İbn Mace, Zühd, 21; Müsned, 4/124)
 
“Allah Teala bir topluluğa umumi bir azap indirdiği zaman, o topluluğun içinde bulunan iyi-kötü herkese bu azaptan pay düşer. Sonra herkes amellerine (niyetlerine) göre diriltilirler.”
(Buhari, Müslim)

Hadiste, umumi gelen musibetlerde, günahlı ve günahsız ayrımı yapılmadan herkesin gelen musibetten etkileneceğine işaret vardır.

Herkes gelen beladan bir pay alır. Can veya mal kaybına uğrayabilir. Ancak âhirette herkes niyetlerine ve amellerine göre diriltilecektir.

Musibet anındaki eşitlik bozulacak; azaba layık olanla olmayan, masum ile zalim birbirinden ayrılacaktır. Zalimler, hakettikleri cezaya çarptırılırken, masumlar da yaşadığı musibetin mükafatını kat kat alacak; zararları fazlasıyla telafi edilecektir.
 
Hz. Ebû Hüreyre (radıyallâhu anh) anlatıyor: "Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki: "Her gece, Rabbimiz gecenin son üçte biri girince, dünya semasına iner ve; "Kim bana dua ediyorsa ona icabet edeyim.

Kim benden bir şey istemişse onu vereyim, kim bana istiğfarda bulunursa ona mağfirette bulunayım" der. " Rivayetin Müslim'deki bir vechi şöyle: "Allahu Teâla gecenin ilk üçte biri geçinceye kadar mühlet verir.

Ondan sonra yakın semâya inerek şöyle der: "Melik benim, Melik benim. Kim bana dua edecek
 
Hz. Peygamber (sav) şöyle buyurdu:

"Üç şey vardır. Kim onları yaparsa imanın tadını alır:

Sadece Allah`a kulluk eden, Allah`tan başka ilah olmadığını bilen, her yıl gönül hoşluğuyla zekatını veren!

Zekatını da yaşlı, uyuzlu, hasta, değersiz, küçük hayvanlardan vermez, aksine mallarının orta hallilerinden verir.

Zira Cenab-ı Hakk ne en iyisinden vermenizi emretmiştir, ne de en adisinden olana razı olmuştur."

KÜTÜBÜ SİTTE
 
Üst Alt