Günümüz toplumunda aşk ve evlilik anlayışı

meridyen2

Tecrübeli
Uzaklaştırıldı
Günümüz toplumunda aşk ve evlilik anlayışı

ADNAN * : Yani ben birçok vakada gördüğüm şu yani kadınlar ilk arabanın markasını gördüğünde ilk şiddetli aşkı hissetmeye başlıyor. Araba marka ve çok pahalı bir arabaysa o aşkın heyecanı bir kere kaplıyor üstündeki kıyafetler de eğer pahalıysa şahsın bir de iyi bir okuldan mezunsa babası da zenginse artık o aşk onun gözünü döndürüyor şiddetli bir tutkuya dönüştürüyor artık eli ayağı boşalıyor artık her şeyini verecek hale geliyor öyle tipler ben duyuyorum. Sonra bir gün diyor ki şahıs babam iflas etti ki çok normal ekonomik kriz anında dolayısıyla ben de iflas ettim diyor. Kadının kafasında bir ışık sönüyor adeta beyninin içerisinde o aşk bir anda kayboluyor nefret ettiği bir mahlûk kalıyor geride yani büyük bir tiksintiye ve öfkeye dönüşüyor. İşte bu Allah’ın bu insana verdiği bir cezadır bu çok büyük bir aşağılanmadır halbuki Allah rızası için sevmiş olsa onun fabrikası da gitse işyeri de gitse gelse de hiç fark etmez gelirse Allah’ın bir nimeti olarak gelir görür giderse de Allah’tan bir hayır olarak görür hiçbir şekilde etkilenmez. Ama böyle çocuklar küçük yaşta çarpık eğitiliyorlar. İşte ben bazen anneler görüyorum işte nice doktorlar mühendisler istedi kızını kızını istemiş de vermemiş yani insan utanır bu sözü söylerken. Niye demiyorsun nice takva insanlar istedi nice dindar insanlar güzel ahlaklı çok akıllı insanlar istedi de vermedim dese yine bir dereceye kadar bir mantık olabilir ama yine bu da anormal olur ama çünkü akıllı bir insan görsen verirsin zaten kızını ama doktor ve mühendis ne hikmetse böyle iyi para getirenlerden bahsederek bunu da iftiharla anlatıyorlar duyanlar da birçok kişi takdir ediyor ne kadar güzel konuştu falan diyor.

Halbuki burada çok büyük bir aşağılanma var ve çok çirkin bir ifade bu. O genç kızı da çocuğu da köle yerine koymaktır bu ve yakışık almayacak bir izahtır. Genç kızlar hep öyle eğitildikleri için bir çoğu çocukların hep böyle zengin birisini arama eğiliminde oluyorlar. Karaktersiz olması psikopat olması onları hiç ilgilendirmiyor. Mesela o çocukları dövüyorlar sövüyorlar aşağılıyorlar aileleri diyor ki; yavrum diyor senin eşindir tabi ki dövecek diyor gayet normaldir diyor. Adam kovuyor sokağa atıyor gönderiyor geri ailesi de alıp neşe içinde geri getiriyorlar ya kusura bakma oldu bir kere falan diye böyle çok acı bir açmaz böyle bir rezalet birçok yerde kendini devam ettiriyor. Nice zavallı kadınlar feci şekilde eziliyorlar nefret edip tiksinmelerine rağmen ailelerinin telkinleriyle çevrenin telkinleriyle o mahlûklara tahammül ediyorlar yani iğrendiği ve tiksindiği halde işte senin eşindir çocuğum diyor tahammül etmen gerek diyor gayet normal diyor falanca da buna tahammül ediyor ne var bunda diyor hatta kendinden örnek veriyor. Senin baban da öyle diyor ona da tahammül ettiğini söylüyor yani çocuklar böyle çarpık bir eğitimden geçiriliyorlar bir kısmı. Bunlar doğru değildir gerçek Allah sevgisi Allah için olan sevgi kadının ruhunda bir ateş gibi etki yapar korkunç zevk verir çok güzeldir kadın için erkek için de şiddetli yakıcı etkisi olan çok derin bir duygudur büyük bir zevktir bu zevki alacaklarına maddeciliğin içerisine girip o azabın o kirin içerisinde adeta boğuşuyorlar. İğrendiği bir insanla sürekli beraber olmak durumunda kalıyor ve bunu ömür boyu bu çileyi çekiyorlar. Çünkü ahlakından nefret ediyor kişiliğinden nefret ediyor sürekli yalan söylüyor sürekli ters konuşuyor kadının onurunu kırıyor sevgisizliğini açık açık belli oluyor elinden yüzünden onun bütün sevgisi malında mülkünde oluyor. Gururlu ve enaniyetli oluyor ve kadının değerini bilmiyor. Nice böyle güzel kadın bu şekilde heba oluyor bütün ömürleri ve çöküyorlar. Ben böyle birçok güzel kadın gördüm yazık yani yıllar sonra görüyorum eli yüzü buruş buruş olmuş perişan olmuş adeta insanlıktan çıkmış mahvolmuş bütün gençliği o şekilde geçip gidiyor. Ruhundaki o cevher de gidiyor ruhundaki o derinlik de harcanmış oluyor çok yazık oluyor. Onun için en güzel ölçü Allah’ın koyduğu ölçüye uyup gerçek aşkı aramak Allah’ın o güzel tecellisini aramak çok samimi olmak çok dürüst olmak Allah’tan çok korkmak ve Allah’ı çok sevmektir. Bunun meydana getireceği derin zevkin şaşırtıcı ve çok sarsıcı olan zevkin Allah’ın bir nimet olarak mümine sunulduğunun da bilinmesi gerekir. Sırf Müslümanlara has Allah’tan gerçekten korkanlara has böyle derin bir mucize var. Bunu çok çok az insan bilir yani bilmedikleri için bu belanın içinde yaşıyorlar. Bilseler belki onlara o dünyaları verseler yine gitmeyecek o insanlar. Yani gerçek imanla sevmenin ne kadar zevkli ve güzel olduğunu bilseler onların ne fabrika gözünde olur ne o para ne araba ne bir şey başka gözünde olur ama farkında değiller.

23 Haziran 2009 (röportaş harun yahya)
 
Üst Alt