Görünüş- Görüngü

Merhaba

Görünüş Görüngü ile aynı şey değildir.
Görünüş hiç kuşkusuz Özgün Görünüşü, ama bir Varlık olarak ("varmış gibi") Görünüştür.
Yanılsamanın Varlığı yoktur, yani Varlığı olmayan bir Varlıktır.
Varlığın bir Görünüşü değil ama olumsuzlanmış Varlığın, olmayan Varlığın belirlenimidir.
 
Üst Alt