Görmüyor musunuz?

"Âyâ, üstünüzdeki semaya bakmıyor musunuz ki,

biz ne keyfiyette, ne kadar muntazam,

muhteşem bir surette bina etmişiz.Hem görmüyor musunuz ki;

nasıl yıldızlarla, Ay ve Güneş ile tezyin etmişiz,

hiçbir kusur ve noksaniyet bırakmamışız.Hem görmüyor musunuz ki,

zemini size ne keyfiyette sermişiz,

ne kadar hikmetle tefriş etmişiz.

O yerde dağları tesbit etmişiz,

denizin istilâsından muhafaza etmişiz.Hem görmüyor musunuz,

o yerde ne kadar güzel, rengârenk herbir cinsten çift hadrevatı,

nebatatı halkettik; yerin her tarafını o güzellerle güzelleştirdik.Hem görmüyor musunuz,

ne keyfiyette sema canibinden bereketli bir suyu gönderiyoruz.

O su ile bağ ve bostanları, hububatı, yüksek leziz meyveli hurma gibi ağaçları halkedip

ibadıma rızkı onunla gönderiyorum, yetiştiriyorum.Hem görmüyor musunuz;

o su ile ölmüş memleketi ihya ediyorum.

Binler dünyevî haşirleri icad ediyorum.Nasıl bu nebatatı, kudretimle bu ölmüş memleketten çıkarıyorum;

sizin haşirdeki hurucunuz da böyledir.Kıyamette arz ölüp, siz sağ olarak çıkacaksınız."Sözler
 
Üst Alt