Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Sınavı Dilekçe Örneği

Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Dınavı Dilekçe Örneği,Görevde Yükselme Dilekçe Örneği,Dilekçe örnekleri

xxxxxxx ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE

KONU :
Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı açılması talebini ihtiva eder.

Üniversitesi.Fakültesi.. Müdürlüğünde . olarak .tarihinden bu yana çalışmaktayım.

Kurumunuzda .. yıldır görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı ilk kez açılmıştır. Yıllardır açılmayan sınavdan kaynaklı beklenen kadrolarda bir yığılma meydana gelmiştir.

3 Temmuz 2009 tarihli Resmi Gazetede Sendikal Gelişmeler Doğrultusunda Alınacak Önlemler başlıklı Başbakanlık Genelgesi yayımlanmıştır. Söz konusu genelgede, kurumlarca görevde yükselme sınavı açılmaması sorunu da ele alınmıştır. Konuya ilişkin Başbakanlık Genelgesinin 2 nolu bölümü şu şekildedir:

Hizmet gerekleri, personel ve kadro planlaması ile liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde kurumların görevde yükselme yönetmelikleri kapsamına giren kadrolara atama ihtiyacının doğması halinde, gereken en kısa sürede görevde yükselme mahiyetinde atama prosedürü uygulanacaktır.

Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı açılması devlet memurluğunun temel ilkelerinden olan Liyakat ve kariyer ilkeleri gereğidir. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 3. maddesinde de, Sınıflandırma, Kariyer ve yeterlik ilkeleri bu kanunun temel ilkeleri olarak belirlenmiş; kariyer ilkesi, Devlet memurlarına yaptıkları hizmetler için lüzumlu bilgilere ve yetişme şartlarına uygun şekilde, sınıfları içinde en yüksek derecelere kadar ilerleme imkanı sağlamak; yeterlik ilkesi , Devlet kamu hizmetleri görevlerine girmeyi, sınıflar içinde ilerleme ve yükselmeyi, görevin sona erdirilmesini yeterlik sistemine dayandırmak ve bu sistemin eşit imkanlarla uygulanmasında Devlet memurlarını güvenliğe sahip kılmak olarak tanımlanmıştır.

Anayasa`nın 49. maddesinde, çalışmanın herkesin hakkı ve ödevi olduğunun, devletin çalışanların hayat seviyesini yükseltmek, çalışma hayatını geliştirmek, çalışanları korumak ve çalışmayı desteklemek, elverişli ekonomik ortam yaratmak için gerekli tedbirleri alacağını düzenlenmiştir.

Yukarıda izah edilen nedenler, yasanın temel ilkeleri,kamu yararı ve hizmet gerekleri dikkate alınarak kurumunuzca görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavının her yıl açılması için gereğinin yapılmasını arz ederim.
 
Üst Alt