Gönül Hicrana Kanar, Melal Susar

Yar
Yazmakbazen
Kifayet etmiyor,
Sinehakkıyla
Ayanedilemiyor
Ne zaman hüzün
İklimindenefeslensen,
Gözyaşlarımısilsem yetmiyor
Sinem yanarken,
Umutlarhazanlaşırken,
Sabırhalimin sefilliği
İçinzaruretken şevk bitiyor

Birlahza dahi olsa
Ruhumun hicran damlaları
Yüreğimivurmasa
Gönlüm
Firkatinah uzarında
Kalmaktankurtulsa,
Umutgün yüzüne çıksa
Ufkum bahar olur,
Süruryüreğimde ki
Ümitlerikorusa,
Hasretimsevince gark olsa

Yürek
Yanarsayanıyor
Yazmak adına
Vakteihtiyaç
Duymuyor,aranıyor
Bir çare adına,
Ümitlerenail
Olabilmekmuradıyla
Gayretesoyunuyor
Sinede ne kadar
Bekleyenve demlenen
Sessizçığlık varsa,
Enyakına edeple arz olunuyor

Kalbin
Gözyaşlarıdır
Nazargah bilen
Rabiçin niyazdır,
Arzıaşktır
Sevdasına meftun olan
Gönülnefsanîlikten
Vehevesten ıraktır
Feda olmak için
Yanancenahtır,
Adanmışruhların
Sadrındannükseden farktır

MustafaCilasun
 
Adanan, Sevdasına Sahip Çıkan…

Bazen…
Düşler ve
Düşünürüm,
Yaşanmışlara
Sessizce nazar eder
Ve o sahneleri
Yüreğimde hissederim
Sonra kendi kendime
Sual ederim,
O teslimiyetin hangi
Veçhesindeyim derim

Bir
Korku başlar
Sanal bir kimlik
Ve nitelik esaretinde
Ne derlerin
Baskın saikliğinde,
Takiye içinde kiümitlerde
Derin bir
Yalnızlık hissederim,
Aldanmışlığınzafiyetinde
Gözyaşımla kalkarım

Dini
İnanç böyle
Her nefesin
Hükmettiği ölçüler
Ve telakkileresaretinde
Keyfi ve nefsi
Maslahat üreten
Makam ve mevki sahibi
Kişilerin hükümlerinde
Özünden ve amacından
Saptırılmış, uyuşturan,
Pasifize kılan,
Dünyaya daldıranhaliyle

Kulluk
Bilinci nasıl olmalı
Ruh ve dimağdan
Kültür dini
Olgusu çıkartılmalı
Aktif akıl ve aktif
Vicdanın şuuruyla
Yaşayan Kur’an
Olmanın sevdasıyla
Her varlık ve sıfattan,
Beşeri zaaflardan arınarak,
En yakına kul
Olmanın aşkı kuşatmalı

Dünyayı
Mamur ederek
Nefsi temayüllere
Geçit verip,
Keyfiyet sürerek
Varlık adına gösterilen
Hassasiyet ve azmi,
Kulluk noktasından
Sarfı nazar ederek
Kul olunmaz,
Kemali yete ulaşılmaz,
Gönülde ikinci
Bir doğum yaşanmaz,
Sevdası bulunmaz

Mustafa Cilasun
 
Üst Alt