Göç edip gitmişler!

GÖÇ EDİP GİTMİŞLER!

Bir çıkıldı mı bir daha..
O yere geri dönülmeyen
Hayatın başladığı o yerden
Yaşam otobüsü bizi götüren

Neden ve niçin binildiğini!
Nereye ve nasıl gidildiğini!

Hangi yoldan, nasıl gideceğiz?
Nerede durup, nerede kalkacağız?
Konaklayıp bir yudum su alacağız
Aç iken karnımızı doyuracağız

Neden susayıp, nereden su içeceğiz?
Neden acıkıp, neyle karın doyuracağız?

Ruhlar âleminden geldik, ana rahmine!
Bu âlemine çıktık, bürünerek cismaniyete..
Buradan da göçeceğiz, berzah âlemine!
Gideceğiz, kıyametin kopacağı hengâmeye!

Neden geldik biz bu dünya âlemine?
Ne zaman göçeceğiz berzahtan, kıyamete?

Oyy.. O analar, analar.. Var ya o analarımız!
Cennet ayaklarının altında olan, analarımız!
Babamız ile anamız, sevdiler ve evlendiler
Sonrada o çocuklarını dünyaya getirenler

Neden sevdiniz acaba sizler, birbirinizi?
Sevdiniz de bizlerle paylaştınız sevginizi?

İlk bu hayata namzet olan bizler değiliz
Bizden önce nice insanlar gelmişler..
Onlar da ilk durak, ana rahmine girmişler
Sonrada, bu âlemden göç edip gitmişler!

Alem-i Sır

Berzah: İki âlemin arası. Kabir. Dünya ile âhiret arası. Perde. Sıkıntılı yer.
İki yer arasındaki geçit.
Mani'a, engel, (Bak: Sırat köprüsü). Ölen insanların ruhları kıyamete kadar berzah
âleminde bulunurlar. Berzah büyük ve mânevi bir âlemdir. Dindar olup cennetlik
olanlar, berzah âleminde sevdikleri kimselerle ve iyi insanlarla görüşürler ve çok
zevkli yaşarlar. Kıyamet kopunca Allah bütün ruhları haşir meydanında cesetleri ile
diriltip toplayacaktır.
Hengâme: (Farsça) Seslerin birbirine karışmasından çıkan gürültü. Kavga, gürültü. Şamata.
Namzed: (Nâm-zed) f. İsteyen veya istenilen kimse. Sözlü. Nişanlı. Bir vazifeye tayin
edilmesini isteyen veya istenilen kişi. Aday.
 
Üst Alt