Glorioso Adaları

Glorioso Adaları Coğrafi Verileri​

Konum: Güney Afrika, Hint Okyanusunda adalar grubu, Madagaskar'ın kuzeybatısında yer alır.
Coğrafi konumu: 11 30 Güney enlemi, 47 20 Doğu boylamı
Haritadaki konumu: Afrika
Yüzölçümü: 5 km²
Sınırları: 0 km
Sahil şeridi: 35.2 km
İklimi: tropikal
Arazi yapısı: Alçak ve düz
Deniz seviyesinden yüksekliği: en alçak noktası: Hint Okyanusu 0 m; en yüksek noktası: 12 m
Doğal kaynakları: guano, hindistancevizi
Sulanan arazi: 0 km² (1993)
Doğal afetler: Periyodik kasırgalar

Nüfus Bilgileri​

Nüfus: Issızdır. (sadece küçük bir Fransız askeri birliği yer almaktadır.) (Temmuz 2001 verileri)

Yönetimi​

Ülke adı: Geleneksel adı: Glorioso Adaları
yerel adı: Iles Glorieuses
Bağımsızlık durumu: Fransa'nın müstemlekesidir.
Bayrak: Fransa bayrağı

Ekonomik Göstergeler​

Ekonomiye genel bakış: Ekonomik etkinliği yoktur.

İletişim Bilgiler​

İletişim notu: 1 meteoroloji istasyonu

Ulaşım ve Taşımacılık​

Su yolları: yok
Limanları: Yok, sadece kıyıdan uzakta demir atılabilir.
Hava alanları: 1 (2000 verileri)

Grenada

Coğrafi Verileri​

Konum: Karayipler'de, Karayip Denizi ve Atlas Okyanusu arasında, Trinidad ve Tabago'nun kuzeyinde yer almaktadır.
Coğrafi konumu: 12 07 Kuzey enlemi, 61 40 Batı boylamı
Haritadaki konumu: Orta Amerika ve Karayipler
Yüzölçümü: 340 km²
Kara komşuları: 0 km
Kıyı şeridi: 121 km
İklim: tropikal; kuzeybatıdan daima rüzgarlar esmektedir.
Arazi yapısı: Orta kısmında volkanik özellik taşıyan dağlar yer alır.
Deniz seviyesinden yüksekliği: en alçak noktası: Karayip Denizi 0 m
en yüksek noktası: Saint Catherine Dağı 840 m
Doğal kaynakları: Kereste, tropikal meyveler
Arazi kullanımı: tarıma uygun topraklar: %15
ekinler: %18
otlaklar: %3
ormanlık arazi: %9
diğer: %55 (1993 verileri)
Doğal afetler: Haziran - Kasım ayları arası kasırga mevsimidir.

Nüfus Bilgileri​

Nüfus: 89,227 (Temmuz 2001 verileri)
Nüfus artış oranı: %-0.06 (2001 verileri)
Mülteci oranı: -15.86 mülteci/1,000 nüfus (2001 tahmini)
Bebek ölüm oranı: 14.63 ölüm/1,000 doğan bebek (2001 tahmini)
Ortalama hayat süresi: Toplam nüfus: 64.52 yıl
erkeklerde: 62.74 yıl
kadınlarda: 66.31 yıl (2001 verileri)
Ortalama çocuk sayısı: 2.54 çocuk/1 kadın (2001 tahmini)
Ulus: Grenadalı
Nüfusun etnik dağılımı: siyahlar %82, kuzey Asyalılar ve Avrupalılar, azınlık olarak Arawaklar/Karayip Kızılderilileri
Din: Roma Katolikleri %53, Anglikan %13.8, diğer Protestanlar %33.2
Dil: İngilizce (resmi), Fransız kökenliler
Okur yazar oranı: 15 yaş ve üzeri için veriler
toplam nüfusta: %98
erkekler: %98
kadınlar: %98 (1970 verileri)

Yönetimi​

Ülke adı: Resmi adı: Grenada
Yönetim biçimi: Meşruti Monarşi
Başkent: Saint George's
İdari bölümler: 6 bölge ve 1 bağımsız bölge; Carriacou ve Petit Martinique, Saint Andrew, Saint David, Saint George, Saint John, Saint Mark, Saint Patrick
Bağımsızlık günü: 7 Şubat 1974 (İngiltere'den)
Milli bayram: Bağımsızlık günü, 7 Şubat (1974)
Anayasa: 19 Aralık 1973
Hukuk sistemi: İngiliz hukuku temel alınmıştır.
Üye olduğu uluslararası örgüt ve kuruluşlar: ACP (Afrika - Karayip - Pasifik Ülkeleri), C, Caricom (Karayipler Topluluğu ve Ortak Pazarı), CDB (Karayipler Kalkınma Bankası), ECLAC (Birleşmiş Milletler Latin Amerika ve Karayipler Komisyonu), FAO (Tarım ve Gıda Örgütü), G-77, IBRD (Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası), ICAO (Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü), ICFTU (Uluslararası Serbest Ticaret Birlikleri Konfederastonu), ICRM (Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Hareketi), IDA (Uluslararası Kalkınma Birliği), IFAD (Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu), IFC (Uluslararası Finansman Kurumu), IFRCS (Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Toplulukları Federasyonu), ILO (Uluslarası Çalışma Örgütü), IMF (Uluslararası Para Fonu), IMO (Uluslararası Denizcilik Örgütü), Interpol (Uluslararası Polis Teşkilatı), IOC (Uluslararası Olimpiyat Komitesi), ISO (Uluslararası Standartlar Örgütü), ITU (Uluslararası Haberleşme Birliği), LAES, NAM, OAS (Amerika Devletleri Teşkilatı), OECS (Doğu Karayip Devletleri Teşkilatı), OPANAL, OPCW (Kimyasal Silahları Yasaklama Organizasyonu), UN (Birleşmiş Milletler), UNCTAD (Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı), UNESCO (Eğitim-Bilim ve Kültür Örgütü), UNIDO (Endüstriyel Kalkınma Örgütü), UPU (Dünya Posta Birliği), WHO (Dünya Sağlık Örgütü), WIPO (Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı), WTrO (Dünya Ticaret Örgütü)

Ekonomik Göstergeler​

GSYİH: Satınalma Gücü paritesi - 394 milyon $ (2000 verileri)
GSYİH - reel büyüme: %7 (2000 verileri)
GSYİH - sektörel bileşim: tarım: %9.7
endüstri: %15
hizmet: %75.3 (1996 verileri)
Enflasyon oranı (tüketici fiyatlarında): %2.5 (2000 verileri)
İş gücü: 42,300 (1996)
Sektörlere göre işgücü dağılımı: hizmet %62, tarım %24, endüstri %14 (1999 verileri)
İşsizlik oranı: %15 (1997)
Endüstri: Yiyecek - içecek, tekstil, turizm, inşaat
Endüstrinin büyüme oranı: %0.7 (1997 verileri)
Elektrik üretimi: 120 milyon kWh (1999)
Elektrik tüketimi: 111.6 milyon kWh (1999)
Elektrik ihracatı: 0 kWh (1999)
Elektrik ithalatı: 0 kWh (1999)
Tarım ürünleri: Muz, kakao, küçük hindistancevizi, narenciye, avakado, şekerkamışı, sebzeler
İhracat: 62.3 milyon $ (2000 verileri)
İhracat ürünleri: Muz, kakao, hindistancevizi, sebze ve meyveler, giyim eşyaları
İhracat ortakları: Caricom %32.3, İngiltere %20, ABD %13, Hollanda %8.8 (1991)
İthalat: 217.5 milyon $ (2000 verileri)
İthalat ürünleri: Gıda, endüstri malları, makine, kimyasallar, yakıt (1989)
İthalat ortakları: ABD %31.2, Caricom %23.6, İngiltere %13.8, Japonya %7.1 (1991)
Dış borç tutarı: 182.8 milyon $ (1998)
Para birimi: Doğu Karayip Doları (XCD)
Para birimi kodu: XCD
Mali yıl: Takvim yılı

İletişim Bilgileri​

Kullanılan telefon hatları: 27,000 (1997)
Telefon kodu: 1473
Radyo yayın istasyonları: AM 2, FM 1, kısa dalga 0 (1998)
Radyolar: 57,000 (1997)
Televizyon yayını yapan istasyonlar: 2 (1997)
Televizyonlar: 33,000 (1997)
Internet kısaltması: .gd
Internet servis sağlayıcıları: 14 (2000)
Internet kullanıcıları: 2,000 (2000)

Ulaşım ve Taşımacılık​

Demiryolları: 0 km
Karayolları: 1,040 km (1996)
Su yolları: yok
Limanları: Grenville, Saint George's
Hava alanları: 3 (2000 verileri)
 

Benzer konular ↴

Benzer konular ↴

Üst Alt