Gizemin gizi

Selam

Bu göz aldatıcı hayâl perdesinin arkası, bize her
an garip oyunlar gösterir.
Dünya sazı nağmelerle dolu ama oynayan yok.
Deniz mücevherlerle dolu , fakat dalgıç nerede?

Altından, mücevherden, taçtan, kılıçtan bir şey
istemiyorsan yazık değil mi sana?
Sana zaman zaman Cebrail ilhâm verebilirse,
kaza cimri ve kudret verimsiz değildir.
Bu saraydaki hazineler, kaldıranların bileklerini
kıracak kadar bol ve ağırdır.
Bu hazineden ne kadar götürsen yerine yenisi
dolar.
Gelirin daima masrafından fazladır.
Ayağını bu yola bas da yürümeyi seyret..
Bu kapının halkasına yapış da içindeki esrarı gör..

Taşları yakut, otları kimyadır. Sen anlamıyorsan
kabahat kimde?
Bu bağda an be an meyvalar ve tazelerden taze
yemişler yetişir.
Bu mücevherlerin üstüne dizildiği gönül bağlariyle
oluşan gerdanlıklar biribirinden güzeldir.
Dünya yolculuğunda birbiri arkasından gidenlere
dikkat edersen, bir kısmı ötekinden daha akıllıdır.
Akıl, mânâ ehlinden başkalarına şeref vermedi;
değer, ihtiyarlıkta ya da gençlikte değildir!

İşittim ki, taş ihtiyarladıkça mercan olur.
Bu söz şüphelidir.
Gafiller arasında en eski olanlardan bile dağ gibi
bir ses-sada çıkmadı.
Senin 'henüz ağzı süt kokan çocuk' dediğin niceleri
var ki, senin bilgin onlar nazarında acı süt gibi kalır.
İhtiyarlıkta kuvvet azalır.
Kendi havasında dolaşan ihtiyarlar ise cılız gençlere
benzerler.
Taze açılan gülün rahat ve neş'esi yerindedir.
Fakat bir de solmuş dikenlere bak!
Yara-bere içindedir..

Asma taze iken tutya gibidir.
Bir de solup-döküldü mü ejderhaya döner.
Aklın yeri kafatasıdır.
Ama bayatlamış beyinlerde yer tutmaz.
Ayları, günleri öğrenmek isteyenler, eski takvimlere
bakmazlar.
Yaşlı köpekler, aslanlardan daha çok yedikleri halde,
kurtlar gibi ceylânların göbeğini paralamak isterler.
İhtiyar kurtlardan sakınırsam, Yusuf gibi mazlum
olduğumu anla da beni kıskanma..

Benim açtığım yaralar, ihtiyarların merhametinden
daha hoştur, ama ne yapayım ki gençlik kudreti de
ateştir.
Gençlik çağı gerçi zekâ ve anlayış çağıdır.
Fakat delikanlılık denilen bu yaş, aynı zamanda da
delilikten bir örnek değil midir?
Bir yasemen ne kadar söğütlükten dem vurabilir?
Ak saçlariyle ne zamana kadar hindûluk davasına
kalkışabilir?
Ben ki gül gibi gonce açmak isterim; gençlikte nasıl
ihtiyarlık davası güderim?
Kendi aklını beğenmek köhnelerin işidir.
Bencilliğe düşman olmak da Hakk'a yardım etmektir..

Şimdi Hilâl gördüğün o Yeni Ay, kemâl çağına erince
adını BEDİR koy..
Hurma fidanı ancak serpilip büyüdükten sonra yemiş
toplayabilirsin..
Bir köşeye atılan tohum başka olunca artık ona dane
deme..
Havuzu, deryaya çeviren akarsuda, önce hiçbir şey
görünmez..
Gece, bütün yıldızlardan gözlerini kapadığı zaman,
gündüz onu başka bir gözle, daha parlak bir bakışla
seyretti..

Şeker kamışı gerçi ottan yetişir, fakat bak tatlılıkta
hangi mertebeye erişir?
Kalbini hünere ver, dâvaya tapma..
Sedef yetiştiren su bol ve geniştir, fakat inci bir tek
yağmur damlasından meydana gelir.
Tacına bir mücevher takabilmek için, can ve gönül
yakmak gerektir..
Bu bağları koparmadıkça bu yaygı toplanmaz.

Tanrının sana öğrettiği her yeni bilgi gerektir ki
hâfızanda çarçabuk yerleşsin..
Allah'ın işlerine dil uzatma ki, şeytan gibi kırbaç
yemeyesin..
Ey Tanrım! Senin hükmünü kabul etmeyenlerin
başlarını felek, bu yolda mahv etti!

Nizami/Mahzen-i Esrar
 
Merhaba

Ey akl ve tedbiri yaşayan varlıklara hükm eden!
Ey kudreti sultanlara tac giydiren padişah!
Eğer Sultan isen; Şahlık Saltanatı/Te Sarayı iste..
Eğer inci isen; Tanrı hazinesini ara..

Bu âlemin öte tarafından seninle benden başka
kimsenin haberi yoktur.
En önce yaratılmış ve gelişmiş olan o ezelî nurdan
başka yaratıklara nisbetle, sana daha fazla verilmiştir.

Sen cihana ün salmış değerli bir varlıksın.
Her iki cihan da ayrı ayrı senin için yaratılmıştır.
Bu saltanat cihanının padişahlığı senindir.
Yücelik ve öğünme de senin hakkındır.

Senin devrin, dünya çevresinin dışındadır.
Senin değerin, iki cihandan daha yüksektir.
Seherin güneş ışığına ayna tutması, sana,
kendi benliğini gösterip-tanıtmak içindir..

Nizami/Mahzen-i Esrar
 
Merhaba


Ey işten anlayan hilekâr!
Daha ne kadar gurur?
Ey birkaç batman kemik yığını!
Daha ne kadar benlik dâvası?

Senin gibi daha birçokları mevki
ve rütbe sevdasıle rahatlarını
kaçırdılar.

Bu varlıklarının sonucu bak, neye
vardı?

Onlar, kâr ettiler ama ne fayda ki
ziyanlı gittiler.

Güneş ve ay gibi nur saçsan, mevki
ve mertebenle feleklere yükselsen
ne çıkar?

Bu daireden gerçi uzaklaşırsın ama
yine topraktansın, yine aşağı düşeceksin.

Nizami/Mahzen-i Esrar
 
Üst Alt