Gitar terimleri-A-​
Artifical Harmonic ; Gitarda belirli perdelerde çıkarılan harmonic sesin pena ve parmak yardımıyla yapay olarak her perde de çıkarılması hadisesidir. Pena vuruşu yapılırken özellikle baş parmak ucunun tele hafiçe dokunması sağlanır. Bu sayede gitar sololarında duyduğumuz o yırtıcı çığlıklar elde edilir.

Amplifikatör ; Elektrogitar manyetiğinden gelen,kulağın duyamayacağı düzeydeki sesi alarak,preamfi katında işleyerek poweramfi katındada kulağın duyacağı düzeye getirip speakerlar yardımıylada bu sesi veren elektronik cihaz.

Alternate picking ; Bu bir pena tekniğidir. Genel olarak tellere bir alttan bir üstten ya da opsiyonel olarak iki üstten bir alttan gibi kalıpları vardır. Günümüz shred müziğinde özellikle her telde 3 nota basıp telleri inip çıkma işlemi bu teknik üzerine kuruludur, yine shred de özellikle kullanılan her telde 5nota basarak telleri inip çıkmada genellikle bu teknik kullanılır. Tekniği en rahat görebileceğiniz gitaristler: Jason Becker, Malmsteen (özellikle malmsteen de vırırırırırıvırırırırı sesinden anlarsınız)

-B-
Bridge ; Köprü (Manyetik konumunu tarif etmek için de sık sık kullandığımız gitarın tellerinin gövdede sonlandırıldığı ve entonasyon ve tel yükseklik ayarı gibi ayarları da yapmamızı sağlayan ekipman. Sabit köprü ve floyd rose gibi farklı işlevleri olan türleri vardır.

Bend ; (1) Tuşe eli(ki yazı boyunca sol el diyeceğim) tekniği denebilirmi bilmiyorum ama bence bir tekniktir bu da. Genel olarak telin yukarı veya aşağı çekilmesiyle bend yapılan perdeden amaçlanan perdeye kadar telin gerginliğini arttırmaktır. Örneğin 5b7 yazıyorsa teli 5. perdeden 7. perdedeki sese ulaşana kadar yukarı veya aşağı kaldırmaktır. Tekniği en rahat görebileceğiniz gitaristler: Marty Friedman, Albert King, Jimi Hendrix

Bend ; (2) Gitar telini çekerek notanın yarım ses veya tam ses yukarı götürülmesidir. Bu teknik iyi kullanıldığında ileri götürülecek nota değeri ile profesyonelce oynamak milimetrik nota kaymaları sağlayarak ilginç tınılar yakalamak mümkündür. Gitar teknikleri içerisinde en yerleşmiş olanlardandır.

-C-
Compressor ; Çalınan ses dalgalarını belli bir aralıkta toplayan, yumuşak çalınan notayıda sert çalınan notayıda o aralığa kadar çıkartıp/indirip öyle veren efekt

-D-
Distortion
; Gürültü olarak türkçeye çevirebiliriz. Referans ses dalgalarının gereğinden fazla güçlendirilerek bozulmasına sebebiyet vererek elde ettiğimiz efektir.

-E-
E-Bow ; Gitar için kullanılan elektronık bir keman yayı olarak isimlendirilebilir..Pille çalışır ve gitarist sağ eliyle tellerin üstüne doğru tuttuğu zaman bubölgede manyetik bir alan oluşur ve teller titreşerek "sustaın" oluşturur..E-bow un sağladığı sustaın sonsuz sayılabilecek niteliktedir..

E-Bow, Gitardan çıkan sinyalin üstünde direkt bir değişiklik yapmaz gitarda sesin oluşumuna etki eder ve gitarın sesini değiştirir.. Kendine özgü bir ses üretir bunun yanında flüt ,keman ve çello gibi değişik bir çok ensturmanın sesine benzer sesler ürtmek mümkündür...

Entonasyon ; Her telin orta noktasının 12. perdeye tekabül etmesi gerekliliğine denir. Eğer öyle değilse özellikle aynı tel üzerindeki oktav olması gereken sesler birbirini tutmaz. Örneğin 15. perde 3. perdenin tam 1oktav tizini vermiyorsa entonasyon ayarınız bozuk demektir, bunu için teli yükseltmeli/alçaltmalı yada telin çıktığı soketi ileri/geri ayarlamalısınız. Yıpranmış eski tellerin de entonasyonu yoktur onun için 2-3 aydan yaşlı tellerin yerine yeni bir takım takıp 1gün çaldıktan sonra ertesi gün entonasyon ayarına bakmak gerekir.

-F-
Fingerboard, Fretboard ; Gitarın klavye kısmı.

Fret ; Gitar perde demirleri. Farklı ölçü ebatlarda medium, jumbo vb.

Finishing ; Gitarın gövde boyasının en üst tabakasına yapılan işlem. Vernik, cila, wax (mum) vb işlemleri içermektedir. Son kat boya dan sonra yapılan işlemlerdir.

-G-
Gain
; benzer şekilde bozulma manası vardır, bu şiddeti arttırıp azaltarak değişik tonlar yakalanmaya çalışılır.

-H-
Hammer On ; Basılan perdedeki notanın kendisinden sonra gelen perdeye pena vurulmadan sadece parmağın klavyedeki basıncı ile ses çıkarılması hadisesidir. Amaç pena sesinin sesi keskinleştirmesini önleyerek daha yuvarlak ve akıcı bir hava yakalamaktır. Daha çok hız soloları, buğulu ezgiler veya ara geçişlerde sık kullanılır

Headstock ; Gitarın sapının sonlandığı, üzerinde truss rod ayar yuvası ve gitar akord burguları ve üretici firma logosunun bulunduğu kısım.

Humbucker ; İki adet single coil manyetiğin yanyana bağlanmasıdır basitçe. Bağlantı yapılırken, oluşan 2 bobin arasındaki manyetik alan birbine zıt olacak şekilde yapılarak hum veya dip gürültüsü dediğimiz istenmeyen dalgalar filtrelenir. Ton olarak single coil'e göre sesi daha tok ve bas verir. Yani senin çiftli olarak tanımlıdığın Manyetik çeşidi oluyor.

Hammer on / pull off ; Her ikiside sol el tekniğidir. Genel olarak hammer on, bir notayı pena kullanmadan tınlatmaktır örn. 0h5 yazıyorsa bir parmağınızı 5.perdeye 'çarparsınız',yani belirtilen perdeye parmağınızla sertçe vurarak o notayı tınlatma işlemi, pull off ta hali hazırda bulunan bir notayı hafifçe çekerek bi önceki notaya dönmek yani 5p0 yazıyorsa 5. perdedeki parmağınızı hafifçe aşağı çekerek teli bırakırsınız. Bu ikisi genelde arka arkaya kullanılır 5h8p5 gibi nasıl yapılacağı yazıyo işte
Tekniği en rahat görebileceğiniz gitaristler: Her gitarist bi şekilde sürekli kullanır bu tekniği Iron Maiden ın Back in the Village introsunda temiz bi şekilde duyabilirsiniz tekniği.

-K-
Klavye ; Perdelerin bulunduğu bölgeye denir.

-M-
Mute ; Sol el klavyede nota basarken ilgili tellerin köprüde sağ el iç ayası ile kapatılarak karanlık ve sert bir ses elde edilmesidir. Trash vs.. sert müziklerde ritm için veya yumuşak ezgilerdeki ritmik arpejlerde sık kullanılır.

Mute / Palm Mute ; Mute, televizyonunuz sustuğunda sağ üst köşeye yazan şeye denir. Susturmak manasındadır gitardaki en zor tekniklerin 'en zor' olmasına neden olay etmendir. Genel olarak tanımını parmağınızın ucuyla telin titreşimini durdurmak dolayısıyla susturmak olarak yapabiliriz.

-N-
Nut ; Üst eşik. Gitarın birinci perdesinin başında bulunan kemik, grafit gibi malzemelerden yapılan parçadır. Tel üst eşik ve köprü arasında salınım yapar.

-P-
Pick Slide ; Penanın kenarının tellere köprü ile üst eşik arasında ileri yada geri yönde sürtülerek ses çıkartılmasıdır. Penayı hızlı veya yavaş sürterek, kesikli veya bir defada sürterek farklı sesler elde edilebilir.

Pull off ; Basılan perdedeki notanın kendisinden önceki perdeye pena vurulmadan sadece parmağın klavyedeki basıncı ile ses çıkarılması hadisesidir. Amaç pena sesinin sesi keskinleştirmesini önleyerek daha yuvarlak ve akıcı bir hava yakalamaktır. Daha çok hız soloları, buğulu ezgiler veya ara geçişlerde sık kullanılır. Hammer on tekniğinin tersi olarak ifade edebiliriz.

Pickguard ; Gitarlarin ön yüzünde bulunan gövdeye vidalanmış manyetikleri tutan ve gitarın gövdesini el ve pena darbelerine karşı koruyan estetik olarakta tercih edilen farklı materyallerden imal edilebilen koruyucu/dekoratif parça.

Pickups ; Gitar üzerindeki manyetikler.

Pickup Ring ; Manyetik etrafını dikdörtgen bir çerçeve ile saran ve gövde üzerinde tutan estetik görünümü olan parça.

Potans ; Gitardaki ton veya volume düğmeleri için kullanılan volume veya ton düğmelerinin içindeki mekanik/elektronik aksam.

Potans Düğmesi ; Potansın kafasına takılan gitar üzerinde volume ve tonu kontrol etmekte kullandığımız basit anlamıyla düğmeler.

Polish ; Basit ifadeyle cila.

Poly (polyurethan) ; Polyurethan bazlı boya. Daha çok Fender lerde göze çarpar. Bu boya türü oldukça dayanıklı ancak ağacın kurumasına ve tellerin titreşiminin ağaca iletilerek geri dönüşünü mani bir takım dezavantajları varmış.

Perde ; Gitarın fredlerle ayrılmış olan bölümleri.Bir klasik gitarda 20 perde vardır.

Pick ; Bu anlatması zor çalması bi o kadar kolay bir pena tekniğidir. Pena vuruşu akabinde penayı tutan başparmağınızın dıştarafının tele hafifçe dokundurulmasıyla telin 1-2oktav tiz sesini vermesidir. Örn. Sapın başladığı yerde atılan bir pick 1oktav tizini verirken, 2HUM manyetiğin arasından atılan bir pick 2oktav tizini verir (entonasyon, perde sayısı vsvs lere göre yerler değişebilir)

Palm Mute ; Pena elinin serçe parmağın başladığı yerden bileğe kadar olan etli kısımla tellerin tamamının kapatılması işlemidir.

-S-
Sweep Picking ; Sol el parmakları klavyede basarken sağ eldeki penanın kesintisiz bir şekilde telleri aşağı ve yukarı doğru süpürme hareketiyle penalamasından oluşan tekniktir. Klasik müzik te sık kullanılan bu teknik var olmasına rağmen Yngwie Malmsteen ile gitarda ün kazanmıştır.

Slide ; Sol el parmağının bastığı bir perdedeki notadan sonra aynı parmağı telden hiç kaldırmadan basılı haldeyken ileri veya geri perdelere doğru kaydırılması hareketidir.

String ; Gitar teli

Switch ; Manyetiklerin tek veya kombinasyonlarla birlikte kullanılarak sesi iletmesi için kullanılan belirleyici ayar düğmesi. Selector diye de geçebilmektedir.

Sap ; Akortlama işleminin yapıldığı vidaların bulunduğu bölüme denir.

Single cutaway / Double Cutaway ; Gitarların gövde şekilleriyle ilgili bir kavramdır. Double Cutaway Strat tipi gitarlardır gövdenin sapla birleştiği yerin altıda üstüde boştur, Single cutaway de ise sadece alt kısım boştur Gibson Les Paul ler gibi..

-T-
Tapping ; Pena kullanmadan sol el klavyede nota basarken sağ el parmaklarının da nota basmak için kullanılmasıdır. Daha zengin ve akıcı ezgiler, hız soloları vs için kullanılır. 8 parmakla yapılan teknikleri bile bulunmaktadır.

Tuner, Tuning machine ; Gitarın akort burguları.

Truss Rod ; Sapın tel gerginliğini karşılaması için klavyenin altına sap içine yerleştirilmiş sap eğriliğinin de ayarlanabildiği ve tel yüksekliği vb problemlerde çoğu gitarda Headstocküzerinden problem gidermede vazgeçilmez ancak tecrübe yoksa asla kurcalanmaması gereken parça

Tuning (Vida) ; Gitarın baş kısmında bulunan akorun oluşmasını sağlayan 6'lı bölümünün her bir parçasına denir.

Tap ; Hammer on/pull off işleminin pena elinin herhangi bir parmağıyla, ya da penanın kendisiyle yapılması işlemidir. Tekniği en rahat görebileceğiniz gitaristler: Van Halen, Steve Vai

-V-
Vibrato
; Telin herhangi bir perdeden tutulup seri ve minik hareketlerle aşağı yukarı çekiştirilmesi, dolayısıyla telin gerginliğinin minik bir aralıkta sürekli gidip gelmesidir. Tekniği en rahat görebileceğiniz gitaristler: Çoğu blues gitaristi ve özellikle Marty Friedman.

-W-
Wax
; Gitarın son kat boyasından sonra uygulanan finishing işlemlerinde kullanılabilen parlatıcı ve koruyucu madde.
 
Üst Alt