Gine Bissau

Gine Bissau Coğrafi Verileri​

Konum: Batı Afrika'da, Atlas Okyanusu`na bakan ülke, güney ve doğuda Gine, kuzeyde Senegal ile çevrilidir.
Coğrafi konumu: 12 00 Kuzey enlemi,, 15 00 Batı boylamı
Haritadaki konumu: Afrika
Yüzölçümü: 36,120 km²
Sınırları: toplam: 724 km
sınır komşuları: Gine 386 km, Senegal 338 km
Sahil şeridi: 350 km
İklimi: tropikal; genellikle sıcak ve nemli; Haziran - Kasım ayları arasında muson tipi yağış sezonu, Aralık - Mayıs ayları arasında ise kuru mevsim görülmektedir.
Arazi yapısı: Çoğunlukla doğuda ağaçsız büyük savanlara dönüşen alçak kıyı ovaları yer alır.
Deniz seviyesinden yüksekliği: en alçak noktası: Atlas Okyanusu 0 m
en yüksek noktası: kuzeydoğuda bir nokta 300 m
Doğal kaynakları: Balık, kereste, fosfat, boksit, petrol
Arazi kullanımı: Tarıma elverişli arazi: %11
daimi ekinler: %1
daimi otlak ve çayırlar: %38
ormanlar ve ormanlık arazi: %38
diğer: %12 (1993 verileri)
Sulanan arazi: 17 km² (1993 verileri)
Doğal afetler: Sıcak, kuru, tozlu harmattan rüzgarları; orman yangınları

Nüfus Bilgileri​

Nüfus: 1,315,822 (Temmuz 2001 verileri)
Nüfus artış oranı: %2.23 (2001 verileri)
Mülteci oranı: -1.66 mülteci/1,000 nüfus (2001 tahmini)
Bebek ölüm oranı: 110.4 ölüm/1,000 doğan bebek (2001 tahmini)
Ortalama hayat süresi: Toplam nüfus: 49.42 yıl
erkeklerde: 47.12 yıl
kadınlarda: 51.78 yıl (2001 verileri)
Ortalama çocuk sayısı: 5.2 çocuk/1 kadın (2001 tahmini)
HIV/AIDS - hastalıklarına yakalanan yetişkin sayısı: %2.5 (1999 verileri)
HIV/AIDS - hastalığı olan insan sayısı: 14,000 (1999 verileri)
HIV/AIDS - hastalıklarından ölenlerin sayısı: 1,300 (1999 verileri)
Ulus: Gineli
Nüfusun etnik dağılımı: Afrikalılar %99 (Balanta %30, Fula %20, Manjaca %14, Mandinga %13, Papel %7), Avrupalılar ve melezler %1
Din: Yerel inançlar %50, Müslümanlar %45, Hıristiyan %5
Diller: Portekizce (resmi), Crioulo, Afrika dilleri
Okur yazar oranı: 15 yaş ve üzeri için veriler
toplam nüfusta: %53.9
erkekler: %67.1
kadınlar: %40.7 (1997 verileri)

Yönetimi​

Ülke adı: Resmi tam adı: Gine Bissau Cumhuriyeti
kısa şekli : Gine Bissau
Yerel tam adı: Republica da Guine-Bissau
yerel kısa şekli: Guine-Bissau
eski adı: Portekiz Ginesi
ingilizce: Guinea-Bissau
Yönetim biçimi: Başkanlık Tipi Cumhuriyet
Başkent: Bissau
İdari bölümler: 9 bölge; Bafata, Biombo, Bissau, Bolama (Bolama/Bijagos), Cacheu, Gabu, Oio, Quinara, Tombali
Bağımsızlık günü: 24 Eylül 1973
Milli bayram: Bağımsızlık günü, 24 Eylül (1973)
Anayasa: 16 May 1984
Üye olduğu uluslararası örgüt ve kuruluşlar: ACCT, ACP (Afrika - Karayip - Pasifik Ülkeleri), AfDB (Afrika Kalkınma Bankası), ECA (Birleşmiş Milletler Afrika Ekonomik Komisyonu), ECOWAS (Batı Afrika Ekonomik Topluluğu), FAO (Tarım ve Gıda Örgütü), FZ, G-77, IBRD (Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası), ICAO (Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü), ICFTU (Uluslararası Serbest Ticaret Birlikleri Konfederastonu), ICRM (Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Hareketi), IDA (Uluslararası Kalkınma Birliği), IDB (İslam Kalkınma Bankası), IFAD (Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu), IFC (Uluslararası Finansman Kurumu), IFRCS (Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Toplulukları Federasyonu), ILO (Uluslarası Çalışma Örgütü), IMF (Uluslararası Para Fonu), IMO (Uluslararası Denizcilik Örgütü), Intelsat (Uluslararası Telekomünikasyon ve Uydu Örgütü), Interpol (Uluslararası Polis Teşkilatı), IOC (Uluslararası Olimpiyat Komitesi), IOM (Uluslararası Göçmen Teşkilatı), ITU (Uluslararası Telekomünikasyon Birliği), NAM, OAU (Afrika Birliği Teşkilatı), OIC (İslam Konferansı Örgütü), OPCW (Kimyasal Silahları Yasaklama Organizasyonu), UN (Birleşmiş Milletler), UNCTAD (Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı), UNESCO (Eğitim-Bilim ve Kültür Örgütü), UNIDO (Endüstriyel Kalkınma Örgütü), UPU (Dünya Posta Birliği), WADB (Batı Afrika Kalkınma Bankası) , WAEMU (Batı Afrika Ekonomik ve Parasal Birliği), WFTU (Dünya İşçi Sendikaları Federasyonu), WHO (Dünya Sağlık Örgütü), WIPO (Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı), WMO (Dünya Meteoroloji Örgütü), WToO (Dünya Turizm Örgütü), WTrO (Dünya Ticaret Örgütü)

Ekonomik Göstergeler​

Ekonomiye genel bakış: Dünyanın en fakir 20 ülkesinden biri olan Gine-Bissau ekonomisi, özellikle çiftçilik ve balıkçılığa dayanır. Ülke, küçük miktarlarda fıstık, palmiye tohumu ve kerestenin yanı sıra balık ve deniz mahsulü ihraç eder. Pirinç en önemli ekin ve başlıca gıda maddesidir.
GSYİH: Satınalma Gücü paritesi - 1.1 milyar $ (2000 verileri)
GSYİH - reel büyüme: %7.6 (2000 verileri)
GSYİH - sektörel bileşim: tarım: %54
endüstri: %15
hizmet: %31 (1997 verileri)
Enflasyon oranı (tüketici fiyatlarında): %3 (2000 verileri)
İş gücü: 480,000
Sektörel işgücü dağılımı: tarım %78
Endüstri: Tarım ürünleri, bira, alkolsüz içecekler
Endüstrinin büyüme oranı: %2.6 (1997 verileri)
Elektrik üretimi: 55 milyon kWh (1999)
Elektrik tüketimi: 51.2 milyon kWh (1999)
Elektrik ihracatı: 0 kWh (1999)
Elektrik ithalatı: 0 kWh (1999)
Tarım ürünleri: Pirinç, mısır, bakliyat, manyok, fındık, fıstık, palmiye tohumu, pamuk, kereste, balık
İhracat: 80 milyon $ (2000 verileri)
İhracat ürünleri: maun %70, karides, fıstık, palmiye tohumu
İhracat ortakları: Hindistan %59, Singapur %12, İtalya %10 (1998)
İthalat: 55.2 milyon $ (2000 verileri)
İthalat ürünleri: Gıda ürünleri, makine ve taşıt araç gereçleri, petrol ürünleri (1996)
İthalat ortakları: Portekiz %26, Fransa %8, Senegal %8, Hollanda %7 (1998)
Dış borç tutarı: 964 milyon $ (1998 verileri)
Para birimi: Afrika Frankı (XOF)
Para birimi kodu: XOF; GWP
Mali yıl: Takvim yılı

İletişim Bilgileri​

Kullanılan telefon hatları: 8,000 (1997)
Telefon kodu: 245
Radyo yayın istasyonları: AM 1, FM 2, kısa dalga 0 (1998)
Radyolar: 49,000 (1997)
Televizyon yayını yapan istasyonlar: 2 (1997)
Internet kısaltması: .gw
Internet servis sağlayıcıları: 1 (2000)
Internet kullanıcıları: 1,500 (2000)

Ulaşım ve Taşımacılık​

Demiryolları: 0 km
Karayolları: 4,400 km (1996)
Limanları: Bissau, Buba, Cacheu, Farim
Hava alanları: 29 (2000 verileri)
 

Benzer konular ↴

Benzer konular ↴

Üst Alt