Gilgul...

DİBBUKİM - GİLGUL..
Yaşayan bir kişinin bedenine sığınana değin
eski günahlarından dolayı huzursuzluk içinde
dolaştığına inanılan cisimsiz insan ruhu.
Bu inanış, özellikle 16. ve 17. yüzyıllarda
D.Avrupa'da yaygındı. Sinir/akıl hastalığına
yakalananlar, mucizeler yarattığına inanılan
BAAL ŞEM'e/Haham'a götürülür, onun cin
çıkarma ayinleriyle DİBBUK'u kovabileceğine
inanılırdı.

AnaBritannica
 
Merhaba

Tree_of_Life%2C_Medieval.jpg


İshak Luira'nın ruh üzerindeki doktrininde
GILGUL ya da TENASUH yani HULÛL, bir
ruhun cisme girmesi düşüncesi önemli yer
tutuyor.

Usta, birinin yüzüne baktığında, alnından o
kişinin ruhunun hangi özel kaynaktan geldiğini
hangi HULÛL sürecinden geçtiğini, yaşamındaki
görevinin ne olduğunu söyliyebilmektedir.

Ernest MULLER
Histoire de la mystique juive
 
Üst Alt