Gezi Parkı Direnişi ve Bu Noktaya Gelme Sebebi Nedir?

Gezi Parkı Direnişi ve Bu Noktaya Gelme Sebebi Nedir?

Gezi Parkı Direnişi hulkuksuzluğa, baskıya, saygısızlığa, diktatörlüğe, özgürsüzlüğe, şiddete, ötekileştirmeye, ayrıştırmaya, aşağılamaya, görmemezlikten gelinmeye karşı bir duruştur, isyandır, başkaldırıdır.

Artık insanlar geleceğinin ipotek altına alanmasına, hizaya getirilmek istenesine, yaşam tarzına müdehale edilmesine dayanamayarak patlama noktasına gelmiş, bu anlayışa karşı tarihte görülmemiş bir tepkiyi bir buçuk aydır yılmadan usanmadan göstermiş ve göstermeye devam etmektedir.

AKP iktidarı dönemi içinde işgal edilmemiş, teslim alınmamış, susturulmamış, korkutulmamış, sindirilmemiş, baskı altına alınmamış kurum, kuruluş ve insan kalmamış, satılmamış yer, mekan, liman ve dolayısıyla KİT bırakılmamıştır. Bence bu isyanın en temel ve belirgin özelliklerinden biri de budur.

Temel insan hak ve özgürlüklerimizi sınırlamaya kalkanlara, bizi düşünceleri doğrultusunda şekillendirmek isteyerek bir kalıba sokmak isteyenlere dur dememiz en doğal hakkımızdır.Bunun bilinciyle hareket etmek ve hiçbir baskıya boyun eğmemek gerek diye düşünüyorum.

Sonuç olarak, bizi yöneten egemenler kim olursa olsun, şayet yanlış yapıyorsa, insan olarak görevimiz o yanlışa dur demektir. Aksi halde geleceğimiz özgür irademiz dışında şekillenecek ve bize ait olmayan bir dünya yaşamamız diretilecektir.

İzlenim ve tespitlerim doğrultusunda düşüncelerimi kısaca paylaşmak istedim.

Sevgi ve Saygılarımla...
SOSYALİST
 
Üst Alt