• Hoşgeldin ziyaretçi , forumdan daha fazla yararlanmak için buradan üye olunuz...

Gelir vergisinden muaf kadın sigortalılar

Okunuyor :
Gelir vergisinden muaf kadın sigortalılar

Datassist.

Acemi
Üye
Gelir vergisinden muaf kadın sigortalılar

İbrahim IŞIKLI

Sosyal güvenlik reformunda, gelir vergisinden muaf kadın sigortalılarla ilgili önemli düzenleme getirilmiştir. 5510 sayılı Kanun'un geçici 16'ncı maddesi ile "Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce, 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun 9. maddesinin birinci fıkrasının (6) numaralı bendinde belirtilen işleri, hizmet akdiyle herhangi bir işverene tabi olmaksızın sürekli ve kazanç getirici nitelikte yapmakta olanların bu maddenin yürürlük tarihinden sonra aynı şartlarla bu işleri yaptıkları, Maliye Bakanlığı'nın görüşü alınarak kurumca belirlenen usul ve esaslara göre tespit edilen kadın isteğe bağlı sigortalılar; bu maddenin yürürlüğe girdiği yıl için 82. maddeye göre belirlenen prime esas günlük kazanç alt sınırının onbeş katı üzerinden başlanılarak, takip eden her yıl için bir puan artırılmak suretiyle otuz katını geçmemek üzere malullük, yaşlılık, ve ölüm sigortaları ile genel sağlık sigortası primi öderler" hükmü getirilmiştir.

"Gelir vergisinden muaf kadın sigortalılar" başlıklı haberin tam metni için tıklayınız.
 
Üst Alt