GD Simple Widgets

son yorumlar, yazarlar, gelecek yazılar, en çok yorumlar, rastgele yazılar ve benzeri bileşenleri bu eklenti tek çatı altında topluyor.

Kurulum

İndirdiğiniz zipin içindeki dosyaları wp-content/plugins dizinine attıktan sonra yönetim panelinden eklentiyi etkinleştirin.

Daha sonra Yönetim Paneli > Görünüm > Bileşenler yolundan gdSW ile başlayan bileşenlerden istediklerinizi sidebarınıza ekleyin.

gdSW Post Authors: Yazarları göstermenize yardımcı olan bileşen.
Authors to show: Kaç adet yazar gösterilecek
Minimum published posts: Gösterilecek olan yazarların en az yazı sayısı
Display author’s gravatar: Yazarın gravatarını göster
Gravatar dimension (px): Gravatar gösterilecekse kaç pixel boyutunda olacağı
Show posts count: Yazarın yazı sayısını göster
Show author’s full name: Yazarın tam adını göster.
gdSW Future Posts: Belli bir zamanda gösterilmeye ayarlanmış yazılarınızın başlıklarını göstermenize yardımcı olan bileşen.
Posts to show: Kaç tane zamanlanmış yazı gösterilecek
Short excerpt from the post: Yazı özeti gösterilsin
mi
Excerpt words limit: Yazı
özeti gösterilecekse, gösterilecek en çok kelime adeti
Display post date:
Zamanlanmış yazının hangi tarihte yayınlacağı gösterilsin mi
gdSW Most Commented: En çok yorum alan yazıları gösteren bileşen.
Posts to show: Kaç adet en çok yorum alan yazı gösterilecek
Filter by post publish date: Gösterilecek yazıları zaman dilimine göre süz. All Posts ( Tüm zamanlar), Last Week(Geçen hafta), Last Month(Geçen ay), Last Year(Geçen yıl)
Show comments count: Kaç yorum aldığını göster
gdSW Random Posts: Rasgele yazılar gösterebilmenizi sağlayan bileşen.
Posts to show: Kaç adet rastgele yazı gösterilecek
Filter by date: Yazıları belli zaman dilimine göre süz. Tüm zamanlar, son 1 gün, geçen hafta, geçen ay, geçen yıl.
Filter by type: Rasgele gösterilecek yazı tipi. Both posts and pages(Yazı ve sayfalar), Only posts(Sadece yazılar), Only Pages(Sadece sayfalar).
Short excerpt from the post: Yazı özeti gösterilsin
mi
Excerpt words limit: Yazı
özeti gösterilecekse en çok kaç kelime gösterilecek
Display post date: Yazı
tarihini göster
gdSW
Recent Comments: Son yorumlarınızı gösteren bileşen.
Comments to show: Kaç adet
son yorum gözükecek
Filter by type: Türe göre
süz. Comments only(Sadece yorumlar), Pings only(Sadece pingler),
Comments and pings(Her ikiside)
Display author’s gravatar:
Yorum yazarının gravatarı gösterilsin mi
Gravatar dimension (px):
Gravatar gösterilecekse kaç pixel boyutunda olacağı
gdSW
Recent Posts: Son yazıları göstermenize yardımcı olan bileşen.
Posts to show: En son kaç
yazı gösterilecek
Short excerpt from the post: Yazı özeti gösterilsin
mi
Excerpt words limit: Yazı
özeti gösterilecekse en çok kaç kelime gösterilecek
Display post date: Yazı
tarihini göster
gdSW
Related Posts: Yazı içlerinde o yazıya benzer yazıları göstermenize
yardımcı olan eklenti.
Posts to show: Kaç adet
benzer yazı gösterilecek
Show only on single post
page:
Benzer yazıları sadece yazı içinde göster. (Seçili
kalsın)
Use to get relations: Benzer
yazılar neye göre çekilecek. Tags and categories (Aynı kategori ve
etiketli yazılar), Categories only(Sadece
kategori), Tags only(Sadece etiket)
Short excerpt from the post: Yazı özeti gösterilsin
mi
Excerpt words limit: Yazı
özeti gösterilecekse en çok kaç kelime gösterilecek
Display post date: Yazı
tarihini göster
gdSW
Simple 125 Ads: Sağ ve sol olmak üzere 125*125 boyutlarında reklam
yayınlamanıza yardımcı olan bileşen.
Ad left: Sol bölüm için
reklam kodlarınızı yerleştireceğiniz yer.
Ad right: Sağ bölüm
için reklam kodlarınızı yerleştireceğiniz yer
kaynak:eklenti.net

downloads
 
Üst Alt