Gazze Şeridi

Gazze Şeridi Coğrafi Verileri​

Konum: Orta Doğu'da, Mısır ve İsrail arasında yer almaktadır.
Coğrafi konumu: 31 25 Kuzey enlemi, 34 20 Doğu boylamı
Haritadaki konumu: Orta Doğu
Yüzölçümü: 360 km²
Kara sınırları: toplam: 62 km
sınır komşuları: Mısır 11 km, İsrail 51 km
Deniz Kıyısı: 40 km
İklimi: Ilıman iklimin etkisindedir, kışlar ılık ve kuru, yazlar sıcak geçer.
Seçilmiş ekstremler: En alçak noktası: Akdeniz 0 m; En yüksek noktası: Abu 'Awdah (Joz Abu 'Auda) 105 m
Doğal kaynakları: ekilebilir arazi, doğal gaz
Arazi kullanılışı: Ekilebilir arazi: %24
Daimi ekili alanlar: %39
Daimi otlak alanlar: %0
Ormanlar ve ormanlık arazi: %11
diğer: %26 (1993 tahmini)
Sulanan arazi: 120 km²(1993 tahmini)
Doğal afetler: kuraklıklar

Nüfus Bilgileri​

Nüfus: 1,178,119 (Temmuz 2001 verileri)
Not: ayrıca, Gazze Şeridi'nde 6.500 İsrailli göçmen bulunmaktadır. (Temmuz 2000 tahmini)
Yaş Yapısı: 0-14 yaş: %50 (erkek 289,954; kadın 275,628)
15-64 yaş: %47 (erkek 271,365; kadın 263,197)
65 Yaş ve üstü: %3 (erkek13,792; kadın 18,127) (2001 tahmini)
Nüfus artış oranı: %4.01 (2001 verileri)
Mülteci oranı: 1.8 mülteci/1,000 nüfus (2001 tahmini)
Cinsiyet Oranı: doğumda: 1.05 erkek/ kadın
15 yaş altında: 1.05 erkek / kadın
15-64 yaş: 1.03 erkek / kadın
65 yaş ve üstü: 0.76 erkek / kadın
toplam nüfus: 1.03 erkek / kadın (2001 tahmini)
Bebek Ölüm Oranı: 25.37 ölüm/1,000 doğan bebek (2001 tahmini)
Ortalama hayat süresi: Toplam nüfus: 71.01 yıl
erkeklerde: 69.76 yıl
kadınlarda: 72.32 yıl (2001 verileri)
Ortalama çocuk sayısı: 6.42 çocuk/1 kadın (2001 tahmini)
Nüfusun etnik dağılımı: Filistinli Arap ve diğer %99.4, Yahudi %0.6
Din: Müslüman (çoğunlukla Sünni) %98.7, Hıristiyan %0.7, Musevi %0.6
Diller: Arapça, İbrani'ce (İsrailli göçmenler ve bazı Filistinliler konuşur), İngilizce (geniş ölçüde konuşulur)

Yönetimi​

Ülke adı: Resmi kısa biçimi: Gazze Şeridi
Yerel kısa biçimi: Qita Ghazzah
ingilizce: Gaza Strip

Ekonomik Göstergeler​

GSYİH: Satınalma gücü denkliği 1.11 milyar dolar (2000 tahmini)
GSYİH - reel büyüme oranı: %-7.5 (2000 verileri)
GSYİH - kişi başına: Satınalma Gücü Denkliği 1,000 dolar (2000 verileri)
GSYİH - sektörel bileşim: Tarım: %9
Sanayi: %28
Hizmet: %42 (1999 tahmini, Batı Şeria dahil)
Enflasyon oranı (tüketici fiyatlarında): %3 (Batı Şeria dahil) (2000 verileri)
Mesleklere göre işgücü dağılımı: hizmet %66, sanayi %21, tarım %13 (1996)
İşsizlik oranı: %40 (Batı Şeria dahil) (2000)
Bütçe: Gelirler: 1.6 milyar dolar; Giderler: 1.73 milyar dolar
(Batı Şeria dahil 1999 verileri)
Elektrik üretimi: 0 kWh; Elektrik İsrail tarafından sağlanır.
Elektrik ihracatı: 0 kWh (1999)
Elektrik ithalatı: Elektrik İsrail tarafından sağlanır.
Tarım ürünleri: Zeytin, narenciye, sebze, et, süt ürünleri
İhracat: 682 milyon $ (1998 verileri) (Batı Şeria dahil)
İhracat ürünleri: Çiçek, narenciye
İhracat ortakları: İsrail, Mısır, Batı Şeria (Batı Kıyısı)
İthalat: 2.5 milyar $ (1998 verileri) (Batı Şeria dahil)
İthalat ürünleri: Gıda, tüketim malları, yapı malzemeleri
İthalat ortakları: İsrail, Mısır, Batı Şeria (Batı Kıyısı)
Dış borç tutarı: 108 milyon $ (1997 verileri) (Batı Şeria dahil)
Aldığı ekonomik yardım: 121 milyon $ güvece almıştır. (2000) (Batı Şeria dahil)
Para birimi: Yeni İsrail Shekeli (ILS)
Para birimi kodu: ILS
Mali yıl: Takvim yılı

İletişim Bilgileri​

Kullanılan telefon hatları: 95,729 (1997)
Radyo yayın istasyonları: AM 0, FM 0, kısa dalga 0 (1998)
Televizyon yayını yapan istasyonlar: 2 (Filistin Yayın Birliği tarafından işletilir) (1997)
Internet servis sağlayıcıları: 3 (1999)
Internet kullanıcıları: 23,520 (1999) (Batı Şeria dahil)

Ulaşım ve Taşımacılık​

Su yolları: yok
Limanlar: Gazze
Hava alanları: 2 (2000 verileri)
 

Benzer konular ↴

Benzer konular ↴

Üst Alt