Gayb -huşu...!

Selam!

GAYB ÂLEM'i Ehlinden, Huşu' Sahibi olanlar vardır.
Sayıları ON'dur ve ne artar-ne eksilirler.

Rahman'ın TECELLİLERİ
onların üzerlerine odaklandığından, koruma amaçlı
olarak işaretler ile konuşurlar.

Onlar SAKLI olanlardır.

Kendilerine verilen görevi yeryüzü'nde TEVAZU' ile
ve o boyutta yürütürler.

Cenab-ı Hakk' ile iletişim/rabıta kurmaları münacat/
ilm-i nücum yolu iledir.

Cahil olanlara/zeban ehillerine sadece selâm verir-
geçerler.

Atıp-tutarak ve yüksek ses ile konuşanları/CEDEL
ehlini gördüklerinde/işittiklerinde ise yanları sızlar,
şah damarları kabarır ve hiddet ile tepki verirler.

Gayb Ehli/huşu'sahibinin halleri uyumlu ve olumluluk,
ikircikli ve sakınımlı olması ile haya'dır.

Şunu bil ki; Gayb ve huşu'sahipleri, Allah Ehli olan
Zat'ların ISTILAH'inca zikr
ettiğimiz mevzuda adı geçenlere karşı kullanılır.

Bunları serbest/hürr bırakarak insanlardan gözden
saklananlar istenir. Ve bunları vasıta kılarak
Ecinni'lerden/enerji sahibi olan ve bu enerjiyi
özgür olarak kullanma yetkisine sahip olanlardan
mü'min ve salih kişiler istenir.

Hulasa/özetle, hiss'ten yoksun, bilinen ilim
rızkından nasibini alamayanlara Gayb Âleminden
Huşu' ehli olan özel ziyaretçiler gönderilir.

Fütûhat-ı Mekkiye
Muhiddin-i Arabî
Esma Yayınları-1986
 
Üst Alt