Garantili Mal İhtarname dilekçe örneği

Garantili Mal İhtarnamesi dilekçe örneği, Garantili telefon İhtarname


İHBARNAME/İHTARNAMEDİR

İhbar/İhtarnamenin Keşide Tarihi: ...../...../201...

İhbar/İhtar Eden
(Keşideci) : ........................................................
Adresi : .........................................................................................
.........................................................................................

Muhatap : ........................................................
Adresi : .........................................................................................
.........................................................................................
İhtarın Konusu : Garantili Mal kapsamındaki üründe ortaya çıkan arızaların giderilememesi ve/veya diğer nedenlerle yasal seçimlik haklarının kullanılmasına ilişkin ihbar ve ihtarımızdır.

Açıklamalar :
Olaylar ve Gelişmeler:
Sayın Muhatap; Firmanızdan ..../..../201... tarihinde .............. TL bedel ile satın aldığım mal/hizmet ilgili mevzuatta belirtilen süre dâhilinde firmanızca da taahhüt edilmiş garanti kapsamındadır. Ancak satın alınan mal/hizmet kullanım hatasına bağlı olmayan sebeplerden dolayı sık sık arızalanmış olup, ürün ambalajı içerisindeki kullanım kılavuzu ve garanti belgesinde belirtilen yetkili teknik servisine onarım için teslim edilmiştir. Buna rağmen arıza giderilememiştir.

Hukuki Dayanaklarımız:
Sayın Muhatap; 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 56. Maddesi ve Resmi Gazetenin 13.06.2014 tarih ve 29029 Sayı nolu sayısında yayımlanan Yönetmelik maddelerinin hükümleri gereğince yasal seçimlik haklarının kullanılması hakkım doğmuştur.

Sonuç ve İstem:
Sayın Muhatap; Aşağıda belirttiğim,
1-) Ürünün Bedelinin İadesinin ( ) Banka Hesap Bilgileri Aşağıdadır.*
2-) Ürünün Ayıpsız Misliyle Değişiminin ( )
3-) Ayıp Oranında Bedel İndiriminin ( )
4-) Ücretsiz Onarımının ( )
Yapılmasını, işbu ihtarın (Bildirimin) tarafınıza tebliği tarihinden itibaren en geç 7 (Yedi) gün içinde (Ayıpsız Misliyle Değişim talebi azami 30 gün) tarafınızca yerine getirilmesini talep ediyorum. Aksi takdirde garantili mal ve/veya hizmetten kaynaklanan maddi ve manevi zararlarımın tazmini için ilgili mahkemeye müracaatla aleyhinize davalar ikame olunacağını ve icra takibatı yapılacağını, bu uğurda sarf olunmuş ve olunacak mahkeme ve icra masrafları ile tutulacak avukat için takdir ve tespit olunacak ücreti vekâletinde keza şahsınıza ait olacağını ihbar ve ihtar ederim.

İhbar/İhtar Eden (Keşideci)
Ad ve Soyad : .....................................
İmza : .....................................

*BANKA HESAP BİLGİLERİM
BANKA :
IBAN NO :
 
Üst Alt