• Hoşgeldin ziyaretçi , forumdan daha fazla yararlanmak için buradan üye olunuz...

Fususel Hikem (ibn-i Arabi)

  • Konbuyu başlatan mopsy
  • Başlangıç tarihi
  • Cevaplar 423
  • Görüntüleme 61K

Okunuyor :
Fususel Hikem (ibn-i Arabi)

Durum
Üzgünüz bu konu cevaplar için kapatılmıştır...

mopsy

Emektar
Üye
Selam!

sayin Rabia: Konu basliginiz;"Risalelerle Ibn-i Arabi" olsaydi, yorum bile yazmazdim. Konu ve anlatim uygun.
Ama konu basliginiz;" Bizden olmayan ve makamımızı bilmeyen,kitaplarımızı okumasın.M.Arabi"
Onun icin yukardaki yaziniz temelsiz!

Serimin amaci:Vahdet-i Vucuda kapi acmamak icin
Arabi hocanin goruslerini
(pardon ruyasinda Muhammed as'dan aldiklarini)
insanlara OLDUGU GIBI YAZMAKTIR!

Simdi kendi eseri, kendi yazisi, kendi referans aldigi ayetler.
Eger bunlar Arabi hocayi rencide etseydi YAZMAZDI!

Sizi rencid edebilir.
O zaman Arabi hocanin referans ayetlerini Kur'an'daki baglamlarindan koparmadan okuyun.

Konu Arabi hoca degil VAHDET-I VUCUD.(Fususel Hikem )
Konu Arabi hoca olsaydi: Endulusteki yahudi kabala hocalarini,Fastaki Kabala hahami/filozofu Mose....den bahsederdim. Veya bu olaydan sonra neden:"Hizirin hirkasini giydim" dediginden bahsederdim, Veya kacmadan onceki tevhid konusmasiyla kendi ogretisini can korkusuyla nasil yalanladigini anlatirdim.

Konu VAHDET-I VUCUD
Konu Islamin sirtina saplanmis HANCER!

Bizde Alah cc nun hatiri herkesin hatirindan once gelir.
Iste Vahdet-i vucudun dogusu yani Arabi hoca yorumlari
Iste Allah cc nun ilgili sozleri
Iste bir ehl-i Kur'an

Hic rencide olmayin.
Bizler sozlerin hepsini dinler en guzeline uyariz!-Kur'an

MUSLUMAN! Uyanik ol,aklini kullan! CUNKU:
10.100.Allah'ın izni olmadıkça hiçbir benlik iman edemez. Allah, pisliği, aklını kullanmayanlar üzerine bırakır.

Allah cc sozun dogrusunu soyledi!
 

nefisetülilm

2.imza yarışma birincisi
Üye
Sual:Vahdet-i vücut nedir? İbni Arabi, nasıl birisidir?

CEVAP

Ne varsa Allah’tır, Allah’ın parçasıdır demek yanlıştır.
Ancak La mevcûde illallah = Allah’tan başka varlık yok demektir.
Bu ifade Ehl-i sünnete aykırı değildir.
İbni Arabi hazretlerini şiddetli şekilde tenkit eden İmam-ı Rabbani hazretleri de aynısını çeşitli mektuplarında uzun uzun bildiriyor.
Yalnız Allah vardır, âlem hayal mertebesinde yaratılmıştır buyuruyor.

Şu sual, âlimler tarafından İmam-ı Rabbani hazretlerine soruluyor:

Sual: Âlimler diyor ki, Allahü teâlâ, bu âlemin içinde ve dışında değildir. Âleme bitişik de değildir. Ayrı da değildir. Bunun açıklanması nasıl olur?

İmam-ı Rabbani hazretleri buna şöyle cevap veriyor:

İçinde, dışında olmak, bitişik ve ayrı olmak gibi şeyler, var olan iki şey arasında düşünülebilir. Halbuki sualde, iki şey mevcut değildir ki, bunlar düşünülebilsin.
Çünkü, Allahü teâlâ vardır. Âlem, yani Ondan başka her şey vehim ve hayaldir. Âlemin var görünmesi, Allahü teâlânın kudreti ile devamlı olup, vehim ve hayalin kalkması ile yok olmuyor. Ahiretteki sonsuz nimetler ve azaplar bunlara oluyor. Fakat, âlemin varlığı vehim ve hayaldedir. [Yani dışarıda var olmayıp, vehme ve hayale var görünmektedir.] Vehim ve hayalin dışında bir varlık değildir. Allahü teâlânın kudreti, vehim olunan, hayal olan bu görünüşleri devam ettirmektedir. Var gibi göstermektedir.

Hayalde bulunan bir şey, dışarıda var olan bir şeyle bitişiktir, onun içindedir denemez. Fakat, var olan, mevcud olan bir şey, hayalde olan şeyin içinde de, dışında da ve ayrı da değildir, bitişik de değildir.
[Bunu nokta-i cevvale ile açıklıyor. Merak edenler mektubun aslına bakabilirler.] (C.2, m. 98)

Önce Muhyiddin-i Arabi hazretlerini tanıyalım, sonra vahdeti vücud görüşünü reddetmese de, yine evliya arasında olduğunu vesikalarla bildirelim:

Şeyhi ekber İbni Arabi hazretleri, Endülüs’te doğdu, 1240 yılında 78 yaşında Şam’da vefat etti.
Zahir ve batın ilimlerinde kâmil idi.
Fıkıh ve kelam ilimlerinde müctehid idi.
Zekası pek çok, hafızası harikulade idi.
Sultanlardan, valilerden, beylerden çok saygı görür, pek çok hediye gelirdi.
Hepsini muhtaçlara dağıtırdı.
Beş yüze yakın kitap yazmıştır.
Yazılarını anlayabilmek için, âlim olmak lazımdır.
Yirmi cilt olan Fütuhat-ı mekkiyye kitabı, dört büyük cilt halinde 1973’de Beyrut’ta basılmıştır.
Cahiller, buna zındık dedi.
İbni Teymiye gibiler kâfir dedi.
Âlimler, Arifler ise, veliy-yi kâmil olduğunu anladı.

İmam-ı Rabbani hazretleri buyuruyor ki:

(Büyüklerimizin beğendiği, büyük bildiği Muhyiddin-i Arabinin, birçok sözlerinin ehl-i sünnete uymaması, şaşılacak şeydir. Hataları keşfinde, kalbde doğan bilgilerde olduğu için, ictihaddaki hatalar gibi bir şey söylenemez. Onu büyük bilir ve severim. Ehl-i sünnete uymayan yazılarını yanlış ve zararlı bilirim.
[Bu ifadeler, Füsûsul-Hikem’deki, Ehli sünnete aykırı yazıları ve keşifleri içindir. Nasıl müctehid ictihadında hata ederse, sorumlu olmuyorsa, evliya keşfinde hata ederse sorumlu olmuyor. Ancak bu yanlış keşfe uyanlar sorumlu oluyor. Hiçbir müslüman da İbni Arabi hazretlerinin yanlış keşiflerine uymaz.]

Onun hakkında konuşanlardan bir kısmı haddi aşıyor, bir kısmı büsbütün mahrum kalıyor. Evliyanın büyüklerinden olan Muhyiddin-i Arabi hazretleri, keşiflerindeki hatalardan dolayı büsbütün reddedilemez. Onun vahdet-i vücud bilgisi, görünüşte, ehl-i sünnet itikadına uymuyor ise de, uydurulması kolaydır. Aradaki farkın, yalnız sözde ve kelimelerde olduğunu gösterdim.) [m.266]

(Kıyas ve ictihad, dinin 4 temelinden birisidir. Evliyanın ilhamları böyle değildir. Bunlara uymaya emrolunmadık. İlham, yalnız sahibi için delildir, başkaları için senet değildir. Tasavvufçuların, ehl-i sünnete uygun olmayan sözlerine uyulmaz. Fakat, onlara iyi gözle bakarak dil uzatmamalı, şuursuz sözlerinden saymalıdır!) [m.272]

(Şeyh-i ekberi [yani İbni Arabiyi] caiz olmayan bazı bilgileri ile, yine makbuller arasında görüyorum. Evliya arasında bulunuyor. Onu reddeden, beğenmeyen tehlikededir.) [c.3, m.77]

İmam-ı Süyuti hazretleri Tenbih-ul-gabi kitabında İbni Arabi hazretlerinin büyüklüğünü vesikalarla ispat etmektedir.

Ebüssüud efendi hazretleri de ona dil uzatılamayacağına dair fetva vermiştir.

Abdülgani Nablüsi hazretleri, İbni Arabi gibi büyük bir evliyaya dil uzatanın cahil ve gafil olduğunu, bunların başında İbni Teymiye’nin geldiğini bildirmektedir. (Hadika)

Ehl-i sünnet âlimleri, vehhabilerin ortaya çıkacaklarını, keramet olarak bilmişler, bunlara, yıllarca önce cevaplar yazmışlardır. Bu âlimlerin başında, Muhyiddin-i Arabi ve Sadreddin-i Konevi ve Celaleddin-i Rumi ve Seyyid Ahmed Bedevi ve imam-ı Rabbani hazretleri gibi Veliler bulunmaktadır.

Vehhabiler, işte bunun için, bu evliya zatlara dil uzatıyorlar. İmam-ı Rabbani hazretleri, Hazret-i Mehdi gelince Medine’deki [vehhabi] âlimi öldüreceğini bildiriyor. Vehhabiler İmam-ı Rabbaniyi bu yüzden tenkit ederler.

İbni Arabi hazretleri, Vehhabilerin Arabistan’da türeyeceğini ve bozuk yolda olacaklarını haber verdiği için, Vehhabiler onu asla sevmez, şeyhi ekber değil, şeyhi ekfer [en büyük kâfir] diye hakaret ederler.
Ehl-i sünnet gençler, bu vehhabilerin oyunlarına, tuzaklarına düşmemelidir.

Menkıbeleri çoktur. İkisi şöyledir:

Sin, Şın’a gelince

Şeyhi ekber hazretleri, Şam'da, kalbi para sevgisiyle dolu bir grup kimseye; "Sizin taptığınız, benim ayağımın altındadır" dedi. Orada bulunanlar bu sözü anlayamadılar. Rabbimize hâşâ hakaret etti sandılar. Epey kimse aleyhinde konuşmaya başladı.

Vefat ettiğinde de Şam halkı, kabrinin üzerine çöp döktüler. Ancak vefatından sonra onun ne mübarek bir zat olduğu meydana çıktı. İbni Arabi hazretleri "Sin, Şın'a gelince, Muhyiddin'in kabri meydana çıkar ve muradı anlaşılır" buyurmuştu.
Osmanlı Sultanı Yavuz Selim Han Şam'a geldiğinde; "Sin, Şın'a gelince, Muhyiddin'in kabri meydana çıkar" sözünün ne demek olduğunu firasetiyle anladı. [Sin'den murad Selim, Şın'dan murad Şam'dır.] Kabrini araştırıp buldurdu. Çöpleri temizleterek, kabrin üzerine güzel bir türbe, yanına bir cami ve imaret yaptırdı.

Ayrıca Muhyiddin-i Arabi'nin vefatından önce ayağını yere vurarak, "Sizin taptığınız, benim ayağımın altındadır" buyurduğu yeri tespit ettirip, orayı kazdırdı. Orada küp içinde altın çıktı. Bundan, "Siz, Allahü teâlâya değil de, paraya tapıyorsunuz" demek istediği anlaşıldı.

Ateşin yakıp yakmaması

Bir gün sohbetine ateist bir felsefeci gelmişti. Peygamberlerin mûcizelerini inkâr ediyor, her şeyi felsefe ile çözmeye kalkışıyordu. Soğuk bir kış günüydü. Ortada, içinde ateş bulunan büyük bir mangal vardı.

Filozof, (Cahiller, İbrahim peygamberin ateşe atıldığını ve yanmadığını zannederler. Bu mümkün mü? Zira ateş yakar kavurur. Çünkü yakma özelliği vardır) gibi sözler söyleyince Muhyiddin-i Arabi hazretleri; (Allahü teâlâ, Enbiya suresinin 69. âyet-i kerimesinde mealen; “Biz de: Ey ateş İbrahim’e karşı serin ve selamet ol! dedik” buyurmaktadır) dedi.

Ortada bulunan mangalı alıp, içindeki ateşi filozofun eteğine döktü ve eliyle ateşi iyice karıştırdı. Bu hâli gören filozof donup kaldı. Ateşin, elbisesini ve Muhyiddin-i Arabi hazretlerinin elini yakmadığını görünce iyice şaşırdı. Muhyiddin-i Arabi hazretleri ateşi tekrar mangala doldurup, filozofa; “Yaklaş ve ellerini ateşe sok” deyince, filozof ellerini uzatır uzatmaz, ateşin tesirinden hemen geri çekti. Bunun üzerine ateist felsefeciye; “Ateşin yakıp yakmaması Allahü teâlânın dilemesiyledir” buyurdu. Filozof bu olay karşısında Kelime-i şehadet getirerek Müslüman oldu.

dinimizislam.com
 

mopsy

Emektar
Üye
nefisetülilm;Vahdet-i vücut nedir? İbni Arabi, nasıl birisidir?
selam!

Sn.Nefise!
Ne yaptin boyle?

Devamli seyhleriizi cagirirken
Onlarin onune ne surecegimi sanmistin?

Iste bunlar ve bunlar gibi onlarcasini.
bziya,aladin ve digerleri niye forumdaki herkese saldirdilar.

Konu buraya gelmesin diye.
Ben niye uzattikca uzattim?
Ellerine kagit verilip ortaya salinanlari degil
Agalarinizi/seyhlerinizi bekledim.
Dustugunuz acmaza yadimci olmak icin gelirler diye bekledim.
Gelmediler dinci yobazlar serisine basladim

Bir cevapta bziyaya:"Seni arabi hoca diye seni Rabbani hoca diye okurum" demistim.
Beni bulastirmayin bu islere demistim.
Sagolsun Sn.Rabia bulastirdi.!?
Simdi sende tuz biber ekiyorsun

Arabi hoca bitmeden Rabbani Hocaya baslamam.
Ama Rabbani hoca ASLA asla Arabi hoca gibi degildir.
Yinede tasavvufun Islama montelendiginin gosterilmesi lazimdir.

Bu yolda brahmanizm ve budizm etkilerinde naksibendilik ve Rabbani hoca
Kendi sozleriyle (Tipki Arabi hoca gibi) yer alacak.

Simdilik yazindan bazi baslklari irdeliyelim musaadenle....
Yoksa irdelemiyelim mi?

Sen bunlari yazarken onlara sordun mu?
Ah Sn.Nefise ah!
Ne olacak senin bu halin? ...
 

mopsy

Emektar
Üye
Selam

Sayin nefise sordum cevap vermedin forumdan ciktin.
Eh artik gunah benden gitti.
(Hep oyle derler ya!)

Sual:Vahdet-i vücut nedir? İbni Arabi, nasıl birisidir?

Ne varsa Allah’tır, Allah’ın parçasıdır demek yanlıştır.
Koca keramet sahibi Kur'an'a aykiri laf etmis.
Yanlistan kasit:Kur'an'a aykiri/ters
Biz Muslumanlar buna KUFUR diyoruz ama....

Ancak; La mevcûde illallah = Allah’tan başka varlık yok demektir.
Dinimiz TEVHID dini
TEVHID cumlesi
La illahe illallah!

Kur'an ne diyor:La illahe illallah!
Tasavvufcu:la mevcude illallah!

Dinin TEMELINI degistiriyorlar.
Rabbani hoca fetva veriyor:

Bu ifade Ehl-i sünnete aykırı değildir.
Rabbani hocanin sunnetine aykiri olmayabilir.
Ama Muhammed as'in sunnetine aykiri oldugu kesin!

İbni Arabi hazretlerini şiddetli şekilde tenkit eden İmam-ı Rabbani hazretleri de aynısını çeşitli mektuplarında uzun uzun bildiriyor.
Tevhidi degistirmesini kabul ediyor.
Daha geriye dinden ne kaldi ki tenkit edecek?

Sual: Âlimler diyor ki, Allahü teâlâ, bu âlemin içinde ve dışında değildir. Âleme bitişik de değildir. Ayrı da değildir. Bunun açıklanması nasıl olur?

İmam-ı Rabbani hazretleri buna şöyle cevap veriyor:
iki şey mevcut değildir ki, bunlar düşünülebilsin.
Kur'an ne diyor?
Yaratici Allah cc var!
Yaratilanlar var!
Ucuncusu yok!

Rabani hoca fetva veriyor:
Yalnız Allah vardır,âlem hayal mertebesinde yaratılmıştır buyuruyor.
Islamin disindaki DIN yavas yavas kendini gostermeye basladi.
Ispatinida yapiyor.(Nasil ispatsa!?)

Çünkü,Allahü teâlâ vardır. Âlem, yani Ondan başka her şey vehim ve hayaldir.Âlemin var görünmesi, Allahü teâlânın kudreti ile devamlı olup, vehim ve hayalin kalkması ile yok olmuyor. Ahiretteki sonsuz nimetler ve azaplar bunlara oluyor. Fakat, âlemin varlığı vehim ve hayaldedir. [Yani dışarıda var olmayıp, vehme ve hayale var görünmektedir.] Vehim ve hayalin dışında bir varlık değildir. Allahü teâlânın kudreti, vehim olunan, hayal olan bu görünüşleri devam ettirmektedir. Var gibi göstermektedir.
....Var gibi göstermektedir....

Allah cc kullarini aldatmaz.
Yaratir,yaratir gibi yapmaz.
Var gibi gostermez.
Her yaptigi gercektir/HAK tir!

Kur'an'in Rabb'i ile anlatilan Rabb'in benzerligi var mi?
Ayetleri mi dolduralim illa ki?

İmam-ı Rabbani hazretleri buyuruyor ki:
Büyüklerimizin beğendiği, büyük bildiği Muhyiddin-i Arabinin, birçok sözlerinin ehl-i sünnete uymaması, şaşılacak şeydir. ...Onu büyük bilir ve severim. Ehl-i sünnete uymayan yazılarını yanlış ve zararlı bilirim
Ne oldu hani tasavvuf/din nakildi,menkibelerdi ve EHL-I SUNNET den asla sapmazdi.

Hataları keşfinde, kalbde doğan bilgilerde olduğu için, ictihaddaki hatalar gibi bir şey söylenemez.
Ilham ve Kesfi,ilahi olana evliya diyorsunuz.
Ilahi bilgide YANLIS olur mu?

Ama su ilhamda/vahiyde YANLIS olur.
6.121.Üzerine Allah'ın adı anılmayanlardan yemeyin. Böyle bir şey tam bir yoldan çıkıştır. Şeytanlar kendi evliyasına/dost ve destekçilerine sizinle mücadele etmeleri için elbetteki vahiy gönderirler. O şeytan evliyasına boyun eğerseniz kesinlikle müşrikler oldunuz demektir.
Not:Genis bilgi;http://www.supermeydan.net/forum/forum392/thread50361.html

Nasıl müctehid ictihadında hata ederse, sorumlu olmuyorsa, evliya keşfinde hata ederse sorumlu olmuyor. Ancak bu yanlış keşfe uyanlar sorumlu oluyor. Hiçbir müslüman da İbni Arabi hazretlerinin yanlış keşiflerine uymaz.
Muctehid imamlarin
(Allah cc nun sefaati onlarin ustune olsun!)
Hic biri Vahiy/ilham aldigini soylememistir.
Kendi bilgileri isiginda kendi fikirlerini yazmislardir.
Beseri zanlar oldugu icinde yuzlerce farkli ictihad olusmustur.

Tasavvuf dusunurleri ise direk Levh-i mahfuzdan aldiklarini idaa ederler.
Yani Kur'an'da getirilirken acaba olur.
Onlarda olmaz!....di.

Peki simdi bu 180 derece donus neden?
Onuda Rabbaniciligi anlatirken yazacagim.

Evliyanın büyüklerinden olan Muhyiddin-i Arabi hazretleri, keşiflerindeki hatalardan dolayı büsbütün reddedilemez. Onun vahdet-i vücud bilgisi, görünüşte, ehl-i sünnet itikadına uymuyor ise de, uydurulması kolaydır.
RABBANI HOCA DIYOR KI:
Evet diyor.Tasavvufun en buyuk evliyasinin sozleri EHL-I SUNNETE UYMUYOR!
Hocam bunu tekkecilere hergun soyledik/soyluyoruz/soyliyecegiz.

Ne olacak simdi?
Rabbani hoca uymazsa UYDURURUZ diyor.
Hayirli olsun!

Kıyas ve ictihad, dinin 4 temelinden birisidir. Evliyanın ilhamları böyle değildir. Bunlara uymaya emrolunmadık. İlham, yalnız sahibi için delildir, başkaları için senet değildir. Tasavvufçuların, ehl-i sünnete uygun olmayan sözlerine uyulmaz.
bziya,aladin....ve ekibin guzide insanlari!
Sizin seyhlerinizin soylediklerine uyulmaz mis!
Onlarin soyledikleri Delil olmaz mis!
Onlar ehl-i sunnete ters ogretir mis!

Megerse Muellif,Mustadaf,Bursali,sworden,andemirkan,mopsy...
HAKLIYMISLAR.

iMAM SUYUTI,EBUSSUUD efendilerin ne dedigi ilerde asarim okursnuz.
Takkiyecilik yok! Izin vermem ortaya cikaririm.
Dinimin onundeki en buyuk tehlike siz yobazlarsiniz.

Menkıbeleri çoktur. İkisi şöyledir
Bu masallarin birincisinin cevabini daha once vermistim.
Ikincisi baslarken bitmis.
"Bir gün sohbetine ateist bir felsefeci gelmişti"
a-teizmin tarihi,yayilisi,bolgesel tanimi......
Atarken bile sinir tanimiyorsunuz....

Allah cc islah eder insaallah!
 

cah

Amatör
Üye
Sayin Cah herkes kendi imtahanini yasayacak/yasadi/yasiyor.

Bizden once yasayanlardan bize dusen birsey yok.

Bizden önce yaşayanlardan bize birşey yoksa eyvahhh

Bizden önce yaşayanlarda bize birşey olduğu okadar kesindir ki, Kuranı Kerimin hacminin kahır ekseriyeti bizden önce yaşayanlardan hikayer ile dolu...

Bir söz vardır, hikmetliymiş söyleyen...

Kendi yaşadıklarındna ders çıkaran akıllıdır...

Başka İnsanların yaşadıklarından ders çıkaranlar ise üstün akıllıdır manasındaydı...
 

mopsy

Emektar
Üye
Sayin Cah herkes kendi imtahanini yasayacak/yasadi/yasiyor.

Bizden once yasayanlardan bize dusen birsey yok.

Bizden önce yaşayanlardan bize birşey yoksa eyvahhh

Bizden önce yaşayanlarda bize birşey olduğu okadar kesindir ki, Kuranı Kerimin hacminin kahır ekseriyeti bizden önce yaşayanlardan hikayer ile dolu...

Bir söz vardır, hikmetliymiş söyleyen...

Kendi yaşadıklarındna ders çıkaran akıllıdır...

Başka İnsanların yaşadıklarından ders çıkaranlar ise üstün akıllıdır manasındaydı...
SELAM!

Sayin Cah alintiyi eksik yapinca boyle bir sonuc elzem oluyor.
Biliyorsunuz. Omru Allah'i cc aramakla gecmis cumlesi uzerine yazmistim.
Ne yazmisim bakalim:

Sayin Cah herkes kendi imtahanini yasayacak/yasadi/yasiyor.
Bizden once yasayanlardan bize dusen birsey yok.

2.133.Yoksa siz, Yakub'a ölümün gelip çatışına tanıklar mıydınız? Hani, oğullarına şunu sormuştu: "Benden sonra neye ibadet edeceksiniz?" Cevapları şu olmuştu: "Senin ilahına, ataların İbrahim'in, İsmail'in, İshak'ın ilahına, tek ve biricik olan ilaha kulluk edeceğiz; biz yalnız O'na teslim olanlarız."
2.134.Onlar gelip geçmiş bir ümmettir. Onların kazandıkları kendilerinin, sizin kazandıklarınız sizindir. Siz onların yaptıklarından sorumlu tutulacak değilsiniz.

Anladiniz aciklamiyorum....

Allah cc na emanet olun!
 

AyIşığı1

Amatör
Üye
Akıl aklın erebildiği şeyleri algılar… Bundan dolayı Allah’ın yer yüzündeki yarattıklarına bakarak Allah hakkında fikir edinmeye çalışır… Bunu önce benzetmek (teşbih) sonra bu benzettiklerine benzemediğini idrak etmek (tenzih) yoluyla yapar… Örnek: Ayetlerde geçen “O işiten ve Görendir” ibaresi bir benzetmedir… Ama “O’nun bir benzeri yoktur” ayeti de tenzihtir…
Varlık aleminde iki türlü tezahür vardır… Bir: Eseri var eden ; İki : Eserin var olduğu yer… Etkin olan Allah’tır… Tezahür O’nun eseridir Bundan dolayı Allah ayette kâinattaki eserlere bakarak Müessir hakkında tefekkür etmemizi emreder… “O oku sen atmadın Allah attı O’nu sen öldürmedin Allah öldürdü “ anlamındaki ayetleri bu ışık altında ele alırsak daha iyi anlamış oluruz… “Allah insana şah damarından daha yakın” ve “ “kullarım Beni sana sorarlarsa onlara de ki Ben onlara yakınım , dua edenin duasını kabul ederim” şeklindeki kutsi hadisleri de bu şekilde daha iyi anlamak mümkündür…
Tek varlık bir ayna konumundadır Tek bir ayna… İnsan bu aynada kendini gördüğü gibi başka suretleri de görür… O aynaya bakan herkes Allah inancının görünümüne bakmaktadır… Görünüm ne kadar çok olursa olsun ayna tektir… Bütün aynaları bırakıp tek bir aynaya bakan bu bakışını Allah’ın zatına yöneltmiştir…

Akıl sahibi kişi işi olduğu gibi benimseyerek kendi teorik fikirlerine göre gerçeği anlayamadığı zaman yapacağı şey ; neden kendi ma’lülü için ma’lül , olur kendi malülü de onun nedeni olur demektir…(kısaca her sebep başka bir sebebin sonucudur)

Bu anlayışın sakıncalı bir yönü yoktur. Vahdet-i vucud ya da teşbih , tenzih , ayna sembolleriyle ifadesini bulan bu düşünceler insan kendisine şunu sormalıdır. "Aynada ne görüyorum?"
Ben açıkça şunu görüyorum. (İbn-i Arabi'den mülhem) Madem herşey O'nun tezahürüdür , küçük bir kedi yavrusu için bir kadını cehenneme atıyor , dolayısıyla nefes alan almayan herşey O'nun yaratması sebebiyle O'nun katında "özeldir". O halde O'nun özenerek yarattığı eşyaya aynı özeni vermeliyim , çünkü eşyaya saygısızlık O'na saygısızlıktır. Kâinat aynadaki görüntüyse ve ayna O ise , kendime o muhteşem koronun ahengini bozmayacak düzeni vermeliyim.
İyi ki varsın İbn-i Arabî.... Çok şey kazandım Senden. Allah razı olsun inşallah.
 

cah

Amatör
Üye
SELAM!

Sayin Cah alintiyi eksik yapinca boyle bir sonuc elzem oluyor.
Biliyorsunuz. Omru Allah'i cc aramakla gecmis cumlesi uzerine yazmistim.
Ne yazmisim bakalim:

Sayin Cah herkes kendi imtahanini yasayacak/yasadi/yasiyor.
Bizden once yasayanlardan bize dusen birsey yok.

2.133.Yoksa siz, Yakub'a ölümün gelip çatışına tanıklar mıydınız? Hani, oğullarına şunu sormuştu: "Benden sonra neye ibadet edeceksiniz?" Cevapları şu olmuştu: "Senin ilahına, ataların İbrahim'in, İsmail'in, İshak'ın ilahına, tek ve biricik olan ilaha kulluk edeceğiz; biz yalnız O'na teslim olanlarız."
2.134.Onlar gelip geçmiş bir ümmettir. Onların kazandıkları kendilerinin, sizin kazandıklarınız sizindir. Siz onların yaptıklarından sorumlu tutulacak değilsiniz.

Anladiniz aciklamiyorum....

Allah cc na emanet olun!
Sayin Cah herkes kendi imtahanini yasayacak/yasadi/yasiyor.
Bizden once yasayanlardan bize dusen birsey yok.2.133.Yoksa siz, Yakub'a ölümün gelip çatışına tanıklar mıydınız? Hani, oğullarına şunu sormuştu: "Benden sonra neye ibadet edeceksiniz?" Cevapları şu olmuştu: "Senin ilahına, ataların İbrahim'in, İsmail'in, İshak'ın ilahına, tek ve biricik olan ilaha kulluk edeceğiz; biz yalnız O'na teslim olanlarız."
2.134.Onlar gelip geçmiş bir ümmettir. Onların kazandıkları kendilerinin, sizin kazandıklarınız sizindir. Siz onların yaptıklarından sorumlu tutulacak değilsiniz. Anladiniz aciklamiyorum....

İbretliksin,

Bizden önce yaşayanlardan bize düşen birşey yok hükmü nerdeeee
Siz onların yaptıklarından sorumlu değilsiniz nerede...
 
Durum
Üzgünüz bu konu cevaplar için kapatılmıştır...
Üst Alt