• Merhaba Ziyaretçi hoşgeldin! Forumdan daha fazla yararlanmak için buradan kayıt olunuz...

Forum Kodlama [PHP]

Okunuyor :
Forum Kodlama [PHP]

Quarezma

Amatör
Üye
evet arkadaslar size php ile forum nasil yazilir onun mantigini anlaticam;

ilk Önce Tablolarimizi Olusturuyoruz;
Katagori Tablolari
Kod:
create table categories( 
 id int(4) not null auto_increment, 
 title varchar(255) not null, 
 description varchar(255) not null, 
 primary key(id) 
);
Forum Tablolari
Kod:
create table forums( 
 id int(4) not null auto_increment, 
 cid int(4) not null, 
 title varchar(255) not null, 
 description longtext not null, 
 last_post_title varchar(255) not null, 
 last_post_username varchar(32) not null, 
 topics int(9) not null, 
 replies int(9) not null, 
 primary key(id) 
);
Gönderilen Basliklar Tablolari
Kod:
create table topics( 
 id int(9) not null auto_increment, 
 timestamp int(20) not null, 
 fid int(4) not null, 
 title varchar(255) not null, 
 post longtext not null, 
 username varchar(32) not null, 
 last_post_username varchar(32) not null, 
 replies int(9) not null, 
 views int(9) not null, 
 primary key(id) 
);
Gönderilen Mesajlar Tablolari
Kod:
create table replies( 
 id int(9) not null auto_increment, 
 tid int(9) not null, 
 post longtext not null, 
 username varchar(32) not null, 
 primary key(id) 
);
Tablolarimizi Olusturduk

Simdi Baglanti dosyalari,index,katagori ekleme,forum ekleme,forum görüntüle,mesaj ekleme,mesaj görüntüle gibi dosyalari olusturacagiz

database.php [ Baglanti ]

Kod:
<? 
mysql_connect("localhost", "db ismi", "db sifresi"); 
// alt kisimada Olusturdugumuz databese ismini yaziyoruz. 
mysql_select_db("database"); 
?>
index.php [ Ana Sayfa ]

Kod:
<? 
// Baglantiyi include ediyoruz. 
include ("database.php"); 

// Bu kisimda Baglantigi kurdukdan Sonra tablomuza Baglanip kategori tablomuza baglaniyoruz 
$result = mysql_query("select * from categories order by id asc") or die(mysql_error()); 
  
  while($r = mysql_fetch_array($result)) 
  { 
   // redefine our category row variables. 
   $category_id = $r['id']; 
   $category_title = $r['title']; 
   $category_description = $r['description']; 
?> 
<table cellpadding="5" cellspacing="1" border="0" style="width:90%;border:1px solid #000;"> 
 <tr> 
  <td colspan="4" style="background-color:#eee;"><? echo $category_title; ?><br /> 
  <? echo $category_description; ?></td> 
 </tr> 
<? 
   
   $result2 = mysql_query("select * from forums where cid = '$category_id'"); 
   
   
   while($r2 = mysql_fetch_array($result2)) 
   { 
    
    $forum_id = $r2['id']; 
    $forum_title = $r2['title']; 
    $forum_description = $r2['description']; 
    $forum_last_post_title = $r2['last_post_title']; 
    $forum_last_post_username = $r2['last_post_username']; 
    $forum_topics = $r2['topics']; 
    $forum_replies = $r2['replies']; 
?> 
 <tr> 
  <td style="width:50%;background-color:#fafafa;"> 
  <a href="viewforum.php?f=<? echo $forum_id; ?>"><? echo $forum_title; ?></a><br /> 
  <? echo $forum_description; ?> 
  </td> 
  <td style="width:30%;background-color:#fafafa;"> 
  <? echo $forum_last_post_title; ?><br /> 
  <? echo $forum_last_post_username; ?> 
  </td> 
  <td style="width:10%;background-color:#fafafa;"><? echo $forum_topics; ?></td> 
  <td style="width:10%;background-color:#fafafa;"><? echo $forum_replies; ?></td> 
 </tr> 
<? 
   } 
?> 
 <tr> 
  <td style="background-color:#eee;font-size:0;height:15px;" colspan="4"> </td> 
 </tr> 
</table> 
<? 
} 
?>
add_category.php [ Kategori Ekle ]

Kod:
<? 
// Baglanti include Ediyoruz. 
include ("database.php"); 


if(isset($_POST['addcategory']) && !empty($_POST['title'])) 
{ 

  $title = $_POST['title']; 
  $description = $_POST['description']; 


  mysql_query("insert into categories values('null', '$title', '$description')"); 
  echo "<b> The Category Was added Successfully.</b><br /> \n"; 
} 
?> 
<h1>Kategori Ekle</h1> 
<form action="add_category.php" method="post"> 
Kategori Basligi:<br /> 
<input type="text" name="title" /><br /> 
Aciklamasi:<br /> 
<input type="text" name="description" /><br /> 
<input type="submit" value="Add Category" name="addcategory" /> 
</form>
add_forum.php [ Forum Ekle ]

Kod:
<? 
// Her Zamanki gibi baglanti include ediyoruz. 
include ("database.php"); 


if(isset($_POST['addforum']) && !empty($_POST['title'])) 
{ 
 
  $title = $_POST['title']; 
  $description = $_POST['description']; 
  $cid = $_POST['cid']; 
  

  mysql_query("insert into forums (id, cid, title, description) 
   values('null', '$cid', '$title', '$description')"); 
  echo "<b> The forum was added successfully.</b><br /> \n"; 
} 
?> 
<h1>Forum Ekle</h1> 
<? 

$result = mysql_query("select id, title from categories order by title asc"); 

if(mysql_num_rows($result) < 1) 
{ 
  echo "You need to add categories first. \n"; 
} 
// else, display the form. 
else 
{ 
?> 
<form action="add_forum.php" method="post"> 
Add to which category?<br /> 
<select name="cid"> 
<? 

  while($r = mysql_fetch_array($result)) 
  { 
   echo "<option value=\"". $r['id'] ."\">". $r['title'] ."</option> \n"; 
  } 
?> 
</select><br /> 
FORUM Baslik:<br /> 
<input type="text" name="title" /><br /> 
FORUM Aciklama:<br /> 
<input type="text" name="description" /><br /> 
<input type="submit" value="Add Category" name="addforum" /> 
</form> 
<? 
} 
?>
viewforum.php [ Forum Görüntüle ]

Kod:
<? 
// Baglanti include. 
include ("database.php"); 


$f = $_GET['f']; 

$result = mysql_query("select title from forums where id = '$f'"); 

$result2 = mysql_query("select * from topics where fid = '$f' order by timestamp desc"); 

$r = mysql_fetch_array($result); 

$forum_title = $r['title']; 
?> 

<b>Görüntüleme: <? echo $forum_title; ?></b><br /><br /> 

<a href="addthread.php?f=<? echo $f; ?>">Cevap Yaz</a><br /> 

<table cellpadding="5" cellspacing="1" border="0" style="width:90%;border:1px solid #000;"> 
 <tr> 
  <td style="background-color:#eee;">Baslatan</td> 
  <td style="background-color:#eee;">Son Mesaj</td> 
  <td style="background-color:#eee;">Cevaplar</td> 
  <td style="background-color:#eee;">Görüntüleme</td> 
 </tr> 
<? 

while($r2 = mysql_fetch_array($result2)) 
{ 
  
  $thread_id = $r2['id']; 
  $thread_title = $r2['title']; 
  $thread_username = $r2['username']; 
  $thread_last_post_username = $r2['last_post_username']; 
  $thread_replies = $r2['replies']; 
  $thread_views = $r2['views']; 
?> 
 <tr> 
  <td style="width:50%;background-color:#fafafa;"> 
  <a href="viewthread.php?t=<? echo $thread_id; ?>"><? echo $thread_title; ?></a> 
  <br />started by: <b><? echo $thread_username; ?></b> 
  </td> 
  <td style="width:30%;background-color:#fafafa;"><? echo $thread_last_post_username; ?></td> 
  <td style="width:10%;background-color:#fafafa;"><? echo $thread_replies; ?></td> 
  <td style="width:10%;background-color:#fafafa;"><? echo $thread_views; ?></td> 
 </tr> 
<? 
} 
?> 
 <tr> 
  <td style="background-color:#eee;font-size:0;height:15px;" colspan="4"> </td> 
 </tr> 
</table>
addthread.php [ Mesaj Ekle ]

Kod:
<? 
// Baglanti include 
include ("database.php"); 


$f = $_GET['f']; 

 
$result = mysql_query("select title from forums where id = '$f'"); 
$r = mysql_fetch_array($result); 
?> 
<? 

if(isset($_POST['preview'])) 
{ 
?> 
<table cellpadding="5" cellspacing="1" border="0" style="width:90%;border:1px solid #000;"> 
 <tr> 
  <td colspan="2" style="background-color:#eee;"><? echo $_POST['title']; ?></td> 
 </tr> 
 <tr> 
  <td style="width:25%;background-color:#fafafa;" valign="top"> 
  <? echo $_POST['username']; ?></td> 
  <td style="width:75%;background-color:#fafafa;" valign="top"> 
  <? 

  echo nl2br(htmlspecialchars($_POST['post'])); 
  ?> 
  </td> 
 </tr> 
 <tr> 
  <td style="background-color:#eee;font-size:0;height:15px;" colspan="4"> </td> 
 </tr> 
</table> 
<br /> 
<? 
} 
?> 
<? 

if(isset($_POST['addthread']) && !empty($_POST['title']) && !empty($_POST['username']) 
  && !empty($_POST['post'])) 
{ 

  $f = $_POST['f']; 
  $title = addslashes(htmlspecialchars($_POST['title'])); 
  $username = addslashes(htmlspecialchars($_POST['username'])); 
  $post = addslashes(htmlspecialchars($_POST['post'])); 


  $timestamp = time(); 


  mysql_query("insert into topics (id, fid, title, username, post, last_post_username, timestamp) 
   values('null', '$f', '$title', '$username', '$post', '$username', '$timestamp')"); 

  
  $add_count_result = mysql_query("select topics from forums where id = '$f'"); 
  $add_count_row = mysql_fetch_array($add_count_result); 
  $add_count = $add_count_row['topics']+1; 

  . 
  mysql_query("update forums set topics = '$add_count' where id = '$f'"); 
  
  
  $thread_id_result = mysql_query("select id from topics order by id desc limit 1"); 
  $thread_id_row = mysql_fetch_array($thread_id_result); 
  $t = $thread_id_row['id']; 
?> 
<table cellpadding="5" cellspacing="1" border="0" style="width:90%;border:1px solid #000;"> 
 <tr> 
  <td style="background-color:#eee;">Mesajiniz Eklendi</td> 
 </tr> 
 <tr> 
  <td style="width:75%;background-color:#fafafa;" valign="top"> 
  Your Thread was added successfully.<br /> 
  <a href="viewthread.php?t=<? echo $t; ?>">Görüntülemek icin tiklayin</a> 
  </td> 
 </tr> 
 <tr> 
  <td style="background-color:#eee;font-size:0;height:15px;" colspan="4"> </td> 
 </tr> 
</table> 
<? 
} 
else{ 


<form action="addthread.php" method="post"> 
<input type="hidden" value="<? if(isset($_POST['f'])){ echo $_POST['f']; } else{ echo $f; } ?>" 
name="f" /> 
<table cellpadding="5" cellspacing="1" border="0" style="width:90%;border:1px solid #000;"> 
 <tr> 
  <td colspan="2"style="background-color:#eee;">Adding Forum to: <? echo $r['title']; ?></td> 
 </tr> 
 <tr> 
  <td style="width:15%;background-color:#fafafa;">isim:</td> 
  <td style="width:85%;background-color:#fafafa;"> 
  <input type="text" name="username" 
  value="<? if(isset($_POST['username'])){ echo $_POST['username']; } ?>" /> 
  </td> 
 </tr> 
 <tr> 
  <td style="width:15%;background-color:#fafafa;">Cevap Basligi:</td> 
  <td style="width:85%;background-color:#fafafa;"> 
  <input type="text" name="title" 
   value="<? if(isset($_POST['title'])){ echo $_POST['title']; } ?>" /> 
  </td> 
 </tr> 
 <tr> 
  <td style="width:15%;background-color:#fafafa;" valign="top">Mesajiniz:</td> 
  <td style="width:85%;background-color:#fafafa;"> 
<textarea name="post" cols="" rows="" style="width:80%;height:200px;"> 
<? if(isset($_POST['post'])){ echo $_POST['post']; } ?> 
</textarea> 
  </td> 
 </tr> 
 <tr> 
  <td style="width:15%;background-color:#fafafa;" valign="top"> </td> 
  <td style="width:85%;background-color:#fafafa;"> 
  <input type="submit" name="preview" value="Önizleme" /> 
  <input type="submit" name="addthread" value="Gönder" /> 
  </td> 
 </tr> 
 <tr> 
  <td style="background-color:#eee;font-size:0;height:15px;" colspan="4"> </td> 
 </tr> 
</table> 
</form> 
<? 
} 
?>
viewthread.php [ Mesaj Görüntüleme ]

Kod:
<? 
// baglanti. 
include ("database.php"); 


$t = $_GET['t']; 
 
$result = mysql_query("select * from topics where id = '$t'"); 

$result2 = mysql_query("select * from replies where tid = '$t'"); 

$r = mysql_fetch_array($result); 

$topic_title = $r['title']; 


$add_count = $r['views']+1; 
mysql_query("update topics set views = '$add_count' where id = '$t'"); 
?> 

<a href="addreply.php?t=<? echo $t; ?>">Cevap Ekle</a><br /> 
<table cellpadding="5" cellspacing="1" border="0" style="width:90%;border:1px solid #000;"> 
 <tr> 
  <td style="background-color:#eee;" colspan="2"><? echo $topic_title; ?></td> 
 </tr> 
 <tr> 
  <td style="width:20%;background-color:#fafafa;" valign="top"> 
  <? 
  
  echo stripslashes($r['username']); ?></td> 
  <td style="width:80%;background-color:#fafafa;"> 
  <? 
  
  echo nl2br(stripslashes($r['post'])); ?></td> 
 </tr> 
</table> 

<? 

while($r2 = mysql_fetch_array($result2)) 
{ 
?> 
<br /> 
<table cellpadding="5" cellspacing="1" border="0" style="width:90%;border:1px solid #000;"> 
 <tr> 
  <td style="background-color:#eee;" colspan="2">re: <? echo $topic_title; ?></td> 
 </tr> 
 <tr> 
  <td style="width:20%;background-color:#fafafa;" valign="top"> 
  <? echo stripslashes($r2['username']); ?></td> 
  <td style="width:80%;background-color:#fafafa;"> 
  <? echo nl2br(stripslashes($r2['post'])); ?></td> 
 </tr> 
</table> 
<? 
} 
?>
addreply.php [ Mesaj Ekle ]

Kod:
<? 
// Baglanti include. 
include ("database.php"); 


$t = $_GET['t']; 


$result = mysql_query("select title, fid from topics where id = '$t'"); 
$r = mysql_fetch_array($result); 
$f = $r['fid']; 
?> 
<? 

if(isset($_POST['preview'])) 
{ 
?> 
<table cellpadding="5" cellspacing="1" border="0" style="width:90%;border:1px solid #000;"> 
 <tr> 
  <td colspan="2" style="background-color:#eee;">re: <? echo $_POST['title']; ?></td> 
 </tr> 
 <tr> 
  <td style="width:25%;background-color:#fafafa;" valign="top"> 
  <? echo $_POST['username']; ?></td> 
  <td style="width:75%;background-color:#fafafa;" valign="top"> 
  <? 
 
  echo nl2br(htmlspecialchars($_POST['post'])); 
  ?> 
  </td> 
 </tr> 
 <tr> 
  <td style="background-color:#eee;font-size:0;height:15px;" colspan="4"> </td> 
 </tr> 
</table> 
<br /> 
<? 
} 
?> 
<? 

if(isset($_POST['addreply']) && !empty($_POST['username']) 
  && !empty($_POST['post'])) 
{ 
  
  $t = $_POST['t']; 
  $f = $_POST['f']; 
  $username = addslashes(htmlspecialchars($_POST['username'])); 
  $post = addslashes(htmlspecialchars($_POST['post'])); 

  
  $timestamp = time(); 

  
  mysql_query("insert into replies (id, tid, username, post) 
   values('null', '$t', '$username', '$post')"); 


  $add_count_forum_result = mysql_query("select replies from forums where id = '$f'"); 
  $add_count_topic_result = mysql_query("select replies from topics where id = '$t'"); 
  $add_count_forum_row = mysql_fetch_array($add_count_forum_result); 
  $add_count_topic_row = mysql_fetch_array($add_count_topic_result); 
  $add_count_forum = $add_count_forum_row['replies']+1; 
  $add_count_topic = $add_count_topic_row['replies']+1; 

  
  mysql_query("update forums set replies = '$add_count_forum' where id = '$f'"); 
  mysql_query("update topics set replies = '$add_count_topic', timestamp = '$timestamp' 
        where id = '$t'"); 
?> 
<table cellpadding="5" cellspacing="1" border="0" style="width:90%;border:1px solid #000;"> 
 <tr> 
  <td style="background-color:#eee;">Mesaj Eklendi</td> 
 </tr> 
 <tr> 
  <td style="width:75%;background-color:#fafafa;" valign="top"> 
  Your Reply was added successfully.<br /> 
  <a href="viewthread.php?t=<? echo $t; ?>">Görüntülemek icin tiklayiniz.</a> 
  </td> 
 </tr> 
 <tr> 
  <td style="background-color:#eee;font-size:0;height:15px;" colspan="4"> </td> 
 </tr> 
</table> 
<? 
} 
else{ 


<form action="addreply.php" method="post"> 
<input type="hidden" 
value="<? if(isset($_POST['t'])){ echo $_POST['t']; } else{ echo $t; } ?>" name="t" /> 
<input type="hidden" 
value="<? if(isset($_POST['f'])){ echo $_POST['f']; } else{ echo $f; } ?>" name="f" /> 
<table cellpadding="5" cellspacing="1" border="0" style="width:90%;border:1px solid #000;"> 
 <tr> 
  <td colspan="2"style="background-color:#eee;">Mesaj Buraya Ekleniyor: <? echo $r['title']; ?></td> 
 </tr> 
 <tr> 
  <td style="width:15%;background-color:#fafafa;">isim:</td> 
  <td style="width:85%;background-color:#fafafa;"> 
  <input type="text" name="username" 
  value="<? if(isset($_POST['username'])){ echo $_POST['username']; } ?>" /> 
  </td> 
 </tr> 
 <tr> 
  <td style="width:15%;background-color:#fafafa;" valign="top">Mesajiniz:</td> 
  <td style="width:85%;background-color:#fafafa;"> 
<textarea name="post" cols="" rows="" style="width:80%;height:200px;"> 
<? if(isset($_POST['post'])){ echo $_POST['post']; } ?> 
</textarea> 
  </td> 
 </tr> 
 <tr> 
  <td style="width:15%;background-color:#fafafa;" valign="top"> </td> 
  <td style="width:85%;background-color:#fafafa;"> 
  <input type="submit" name="preview" value="Önizleme" /> 
  <input type="submit" name="addreply" value="Postala" /> 
  </td> 
 </tr> 
 <tr> 
  <td style="background-color:#eee;font-size:0;height:15px;" colspan="4"> </td> 
 </tr> 
</table> 
</form> 
<? 
} 
?>
evet arkadaslar kendiniz gelistirerek daha iyi bir forum yazabilirsiniz !
 
Tüm sayfalar yüklendi.
Reklam amaçlı yazı ve link içeren yorumlar onaylanmaz.
Üst Alt