Fobi

Selam!

Fobi sözlükte belli bir nesnenin, durumun veya etkinliğin yarattığı
ve kişinin kendisi tarafından da yersiz veya aşırı kabul edilen
usdışı, yoğun, inatçı bir korku şeklinde tanımlanmaktadır.

Fobi
normal bir insanın korkmayacağı durum, obje veya eylemden aşırı
bir şekilde korkma ve kaçınma davranışında bulunmaktır.

Pek çok Yunan ve Latin yazılarında fobi kelimesi örümcek fobisi,
sosyal fobi, agorafobi (açık alan korkusu) gibi kendisinden korkulan
nesne veya duruma göre isimlendirilmiştir. Fobiler kendi
başına veya çok çeşitli akıl sağlığı problemlerinin bir parçası olarak
meydana gelebilirler.

İnsan duygu ve davranışlarını anlamak ve açıklamak için geliş-
tirilmiş bir takım psikolojik yaklaşımlar bulunmaktadır. Bu yakla-
şımlardan biyolojik, davranışsal ve psikanalitik yaklaşımın fobilere
farklı açılardan yaklaştıkları görülmektedir.

Isaac Marks, David Mataix-Cols,
“Diagnosis and Classification of Phobias”
 

Benzer konular ↴

Benzer konular ↴

Üst Alt