Fısk

Merhaba

Fısk altı şekilde tefsir edilir.

1. Nebi (as)’ye ve onun getirdiklerine küfür etmek anlamıyla itaatsizlik manasında kullanılmıştır.

Tevbe Suresi, 24, 67, 80
Bakara Suresi, 99
Maide Suresi, 59
Münafikun Suresi, 6

2. Şirk demek olan tevhidi terk hususunda Allah’a isyan manasında kullanılmıştır.

Secde Suresi, 18, 20
Yunus Suresi, 33

3. Şirk ve küfür olmaksızın dinde masiyet manasına kullanılmıştır.

Maide Suresi, 25, 26
Bakara Suresi, 249

4. Küfür Söz konusu olmaksızın yalan manasında kullanılmıştır.

Nur Suresi, 4
Hucurat Suresi, 6

5. Küfür olmaksızın günah işlemek kastedilmiştir.

Bakara Suresi, 282

6. Kötülükler (seyyi’at) manasında kullanılmıştır.

Mukatil bin Süleyman, “el-Eşbab ve’n-Nazir fi’l-Kur’ani’l-Kerim”
 
Üst Alt