• Merhaba Ziyaretçi hoşgeldin! Forumdan daha fazla yararlanmak için buradan kayıt olunuz...

Film Festivallerinin Uyması Gereken Kurallar

dogangunes

Profesyonel
Yönetici
Admin
Moderatör
Üye
Aşağıdaki ilkeler Avrupa Film Festivalleri Koordinasyonu tarafından 4 Kasım 1995 te Amiens' te kabul edilen "CODE OF ETHİCS FOR FİLM FESTİVALS" adlı metinden yola çıkarak hazırlanmıştır.

KURALLAR:

Festivalin Uzunluğu:
Festival filmlerin terci han 5 ile 12 gün arasında gösterildiği kültürel bir organizasyondur.

Uluslararası veya Avrupa festivali olabilmek için su şartlara uymak gerekir:
- Festivalde bir yarışma varsa, en az 8 filmden oluşmalı ve en az 5 değişik ülkeden katılımcı bulunmalıdır. (Kısa filmler için 25 kısa film ve 10 değişik ülke)
- Genel programın en az yarısının yabancı filmlerden oluşması şarttır.
- Çeviri veya daha iyisi festivalin yapıldığı ülkenin dilinde altyazı sağlanmalıdır.
- Uluslararası geçerliliği olan bir dilde çeviri de konuklar için sağlanmış olmalıdır.
- Sinema sektöründe çalışan profesyonellerin festivale davet edilmesi şarttır.

Festivale Katılım Kuralları:
- Festival şunları açıkça tanımlamak ve duyurmakla yükümlüdür: Katilim koşulları, ödüller, katilim tarihleri, on secim ve kopyaların iade koşulları, sigorta koşulları ve davet edilecek sinemacılarla ilgili kurallar.
- Katilim filmin yapımcısına veya yayın hakki sahibine herhangi bir yükümlülük getiremez.

Seçim ve Yarışma:
- Festival seçilmeyen filmlerin yapımcılarını festivalin başlangıcından en az iki hafta önce bilgilendirmek zorundadır.

Promosyon:
- Festival bir "basınla ilişkiler" hizmeti vermelidir.
- Her film için fotoğraf, dia ve basın bültenleri toplamalıdır.
- Filmlerden parçalar yayın hakki sahiplerinin yazılı izni alınarak televizyon kanalları için hazır tutulmalıdır. Bu parçalar kısa filmler için filmin yüzde 10 undan uzun olamaz.)


Festival Katalogu aşağıdakileri içermelidir.

- Filmin yapımcılarının, satış ve dağıtım şirketlerinin acık adresleri.
- Filmle ilgili olarak en azından yönetmen, senarist, görüntü yönetmeni, ses tasarımcısı, müzisyen, sanat yönetmeni, kurgucu, oyuncular, konu, yönetmenin özgeçmişi ve filmin aldığı ödülleri içeren detaylı künye
- Jüri üyelerinin detaylı sunumu
- Festivalde verilecek ödüllerin acık listesi
- Festivalin ekip listesi ve acık adres
- Uluslararası bir festivalin katalogu mutlaka iki dilde olmalıdır.


Konuklar: Festival yarışmadaki filmlerin yönetmenlerini veya temsilcilerini (kısa veya uzun filmler için) davet etmelidir. Ayrıca festival gazeteciler ve profesyonellerin de (yapımcılar, dağıtımcılar, film satın alan firmaların temsilcileri, başka festival organizatörleri) katilim ve konaklamalarını sağlamalı veya en azından kolaylıklar sağlamalıdır.

Gösterim:
- Filmler özgün formatlarinda gösterilmelidir. VHS den gösterim yapılmamalıdır.
- Festival çerçeve oranları, kaslar, mercekler, gösterim hızı, gösterim koşulları, son yazıların eksiksiz gösterimi ve kesintisiz bir gösterim sağlanması gibi konularda filmlerin teknik ve sanatsal gerekliliklerine saygılı gösterim uzmanlarıyla çalışmalıdır.
- Festivaller kullandıkları ekipmanları bağımsız denetçilere veya bilinen profesyonellere kontrol ettirmelidir.

Programlama:
- Zamanlama, gösterim salonu, gösterim şayisi gibi konularda yapımcı sınırlama getirmediği surece bütün filmler eşit haklara sahip olmalıdır.
- Kısa veya uzun, festivalde yarışan bütün filmlerin yönetmenleri ayni şartlar ve konukseverlikten yararlanma hakkına sahip olmalıdır.
- Bir filmin festivaldeki gösterim sayısı hak sahiplerinden özel izin alınmadıkça uzun filmler için 3, kısa filmler için 4 u geçemez.
- Yönetmenler ve profesyonellerle söyleşi ve tartışmalar düzenlenmelidir. Festival filmlerin yönetmen ve yapımcılarının basın ve seyirciyle buluşmasını sağlamalıdır.
- Hak sahibinden yazılı izin alınmadığı surece festivalden önce veya sonra gösterim yapılamaz.

Jüri
- Film alanında çalışan profesyoneller veya sanatçılardan seçilecek en az 5 üyeden oluşur. Jüri üyeleri katılımları için ücret kabul etmezler.
- Jüri üyeleri günde 20 kısa filmden fazlasını izlemezler.
- Uluslararası festivallerin jürilerinin en az yarısı, yurt dışından davet edilmiş yabancı üyelerden oluşmalıdır.

Ödüller:
Ödüller para veya yapım yardımı seklinde olabilir. Para ödülleri en geç festivalin bitiminden sonraki ay verilmelidir. Yapım yardımı seklindeki ödüller sözleşmeye bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Kopyaların İadesi:
Orijinal kopyalar festivalin bitmesini izleyen hafta geri yollanmalıdır.

Festival Arşivi:
Festivaller arşiv oluşturmalı ve ayrıca poster, basın bülteni, fotoğraf gibi unsurları da korumaya almalıdır.

NOT: Bu metin İlker Canikligil tarafından Türkçe'ye çevrilmiş ve düzenlenmiştir.
 
Üst Alt