Fıkhu's-siyre

Merhaba

-Siyret-i Nebidir.
-Siyerden çıkarılan Fıkıh demektir
Bu bir ilim dalı ve yazı türüdür.
Arap âleminde, Özellikle Üniversitelerin Şer'iyye Fakültesi ve bölümlerinde apayrı bir ders olarak izlenir...
Mes'ele, Resûlullah'ın bizzat yaşadığı ve uyguladığı Din ahkâmını süzüp çıkarmaktır.
Onun kendi hayatında ve çevresindeki insanlar üzerindeki uygulamalarını anlatan bir disiplindir bu.
Tabiatıyla bu uygulamalardan hükme varılırken, Kur'an-ı Kerim'den alınır temeller.
Ulema ve müfessirlerin de yorumlarina başvurulur.
 
Üst Alt