Fiili hizmet süresi zammından yararlandırılacak sigortalılar

İbrahim Işıklı

Fiili hizmet süresi zammından yararlandırılacak sigortalılar5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun fiili hizmet süresi zammına ilişkin hükümleri 2008 yılı Ekim ayı başı itibariyle yürürlüğe girmiştir.

5510 sayılı Kanunun uygulamasına yönelik olarak "Fiili Hizmet Süresi Zammı Uygulamasının Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik" 27/09/2008 tarihli ve 27010 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı. Ayrıca SGK'nın 2009/79 sayılı genelgesinde uygulamalar açıklandı.

Fiili hizmet süresi zammından yararlandırılacak sigortalılar

a- Kurşun ve arsenik işlerinde çalışanlardan;

* Kurşun üretilen galenit, serüzit, anglezit gibi cevherlerin çıkarılmasına ilişkin maden ocağı,

* Kurşunlu madenlerden yahut içinde kurşun bulunan kül, maden köpüğü, kurşun fırın kurumu, üstübeç artığı ve benzeri maddelerden kurşun üretimi için yapılan izabe,

* Antimuan, kalay, bronz ve benzeri maddelerle yapılan kurşun alaşımı,

* Kurşun izabe fırınlarının teksif odalarında biriken kuru tozları kaldırma, işlerinde fiilen çalışan sigortalılar.

"Fiili hizmet süresi zammından yararlandırılacak sigortalılar " başlıklı haberin tam metni için tıklayınız.
 
Üst Alt