Feodalizmin Devlete İsyanı ve Dersim Olayları

Prof. Dr. Ramazan Demir'in
BEKLENEN YENİ KİTABI ÇIKTI…

Feodalizmin Devlete İsyanı ve Dersim Olayları
Türkiye Bilimler Akademisi Kitap Birincilik ve Üçüncülük; Üniversite Bilim ve Hizmet ödüllerinin sahibi araştırmacı yazar Prof. Dr. Ramazan Demir'in son kitabı olan “Feodalizmin Devlete İsyanı ve Dersim Olayları” Palme Yayıncılık-Ankara tarafından yayınlandı.
288 sayfalık kitap henüz piyasaya çıktı.

Kitabın arka sayfasındaki “Kitap Hakkında” başlığı altında verilen bilgiler şöyledir:

Feodalizmin yansıması olan Dersim İsyanı hakkında bugüne kadar pek çok şey söylendi, yazıldı. Yazılanlar daha çok “nakil” bilgilerine dayandırıldı. Çünkü “Dersim 37/38” hakkında gerçek bilgilerin “saklı” olduğu arşivler henüz açılmadı.

Ancak Devlet arşivleri dışında var olan ve konuyla dolaylı ya da doğrudan ilgili bazı özgün belgeler derlendi; bugüne kadar bilinmeyen bazı olaylar ve konular farklı bir bakış açısıyla sorgulanarak yorumlandı.

Sorgulanan konular;
*Feodalizmin katı yüzü...
*Feodalizmin temel kuralları...
*Dersim feodalizmi...
*Feodalizmin yeni modelleri...
*Dersim neden isyan etmişti?
*Dersim harekâtı Alevilere karşı mı yapıldı?
*Dersim isyanı ile cumhuriyetin ilişkisi...
*Dersim harekâtı bir “soykırım” mıdır?
*Dersimlinin Atatürk sevgisi...
*Politik istismarın merkezindeki Dersim...
*Dersim isyanının ardındaki emperyalizm...

Tüm bu konuları ve daha pek çoklarını anlamak için bu kitabı “peşin hükümsüz” okumalısınız...
Kitap ayrıca;
Dersim ve benzeri isyanların ardındaki emperyalist güçlerin kimler olduğunu; Türkiye üzerine her dönemde kışkırtma plân ve stratejilerinin nasıl olduğunu somut örneklerle görmek mümkün...
Feodalizm ile Osmanlı maliyesi ve harp araçları ilişkisi; feodalizm ile birey olmak, vatandaş olmak ilişkisi...
Cumhuriyetin feodalizmi çözme deneyimi...
Sonuç olarak Dersim isyanını çok farklı boyutlarıyla öğrenmek ve anlamak için bu kitap dikkatle okunmalıdır...

**
YORUM: Araştırmacı-Yazar, feodalizm konusunu farklı bir bakış açısıyla irdelemiş ve Dersim İsyanının feodalizmle olan içiçeliğini yorumlamış; isyanın bastırılmasını bahane ederek Yurtdışında oluşturulmuş “diyasporik” yalan ve iftiraların ne denli mesnetsiz olduğunu delilleriyle ortaya koymuştur. Dersim İsyanının sebep-sonuç bağlamındaki gerçekler; 2009-2010 yıllarının şartları ve politik anlayışıyla değil, 1937-38 şartlarında ve atmosferinde değerlendirilerek yorumlanmıştır.

Türk gençliğine emanet edilen Türkiye Cumhuriyetinin korunması ve kollanması için Cumhuriyet aleyhindeki organize tertiplerin, tasarımların, suçlamaların, iftiraların kaynağı iyi anlaşılmalıdır. Dersim konusunda kopartılan politik ve ideolojik yaygaraların ardındaki küresel emperyalizmin hedefleri iyi anlaşılmalıdır ki bu Cumhuriyetin anlamı de, değeri de iyi anlaşılabilsin…

Küresel emperyal düşmanı tanımak ve gerçekleri bilmek için okumak gerek. Bu kitap, feodalizmin çirkin yüzünü ve ardındaki emperyal güçlerin amaçlarını “Dersim” ambalajıyla nasıl sergilendiğini açıkça ortaya koymaktadır.

**
*Ebadı: 20x14cm
*Sayfa sayısı: 288
*ISBN: 978-605-4414-55-0
*Dağıtım devam ediyor
Kitap için Palme Yayıncılık: (312-4333757)
Yazara ulaşmak için: (rdemir@akdeniz.edu.tr;www.r-demir.com; Tel.02422496881)
 
Üst Alt