Feodalite

Merhaba

-Feodalite : Ortaçağ avrupa'sında toprağı ve uzerinde Yaşayan köylüleri Bir ​​kişinin Malı sayan rejim, derebeylik
Avrupa'da 9yüzyıldan ortaçağın sona Kadar sürmüş Olan
Ekonomik,siyasi etik sistemli

Devletli toplumlarda asker şeflerin toprağı paylaşarak İlkel köleyi Toprak kölesine(serf) dönüştürerek oluşturdukları düzendir

Toprak kölesi ya efendisi for çalıştığı sürenin Içinde ya da çalıştığı toprağın Küçük'ün parçasında kendisi for çalışmaktadır
(Kole Bir maldır)

[Osmanlı'da derebeylik şeklinde görülür; şatolaşamamıştır]

-Siyasal ve Askeri Gücü elinde bulunduran, toprağın mülkiyetine veya imtiyazına Sahip Olan Bir senyörler (derebeyler) sınıfı Ile met sınıfa bağımlı köleler sınıfının oluşturduğu idari düzene feodalite denir
 
Üst Alt