Fen dersi Performans Proje Ödevi Konuları

Performans ve Proje Ödevi Konuları, Proje ve Performans Ödev ve Görevleri, Sınıf proje görevleri konuları

Fen dersi Performans Proje Ödevi Konuları

 • Çeşitli malzemeler kullanarak hücrenin temel kısımlarını gösteren bir model hazırlama
 • Bir hücreden ergin bir birey haline kadarki geçen dönemleri poster haline getirme.
 • Sınıfında bulunan erkek ve kızların boy ve kütle grafiklerini çizme.
 • 3-Organelleri tanıyalım. (resimlerinin kartona yapıştırılması
 • Hücre ve organizma arasındaki ilişkiyi açıklayıcı bir kompozisyon yazma.
 • Kendi seçtiğiniz bir kişinin gelişim dönemlerini resimlerle gösteren bir poster hazırlayınız.
 • Ergenlik döneminde karşılaşılan sorunlar ve bu sorunların çözümü için öneriler adlı bir makale yazma.
 • Canlıların sınıflandırılmasını gösteren bir kavram haritası hazırlama.
 • Başkalaşım geçiren canlıların hayat döngülerini resmetme.
 • Çiçekli bir bitkinin çiçeğinin bölümlerini bir karton üzerine yapıştırarak tanıtma.
 • Tozlaşma olayını anlatan bir kompozisyon yazma.
 • Tozlaşma olayını anlatan bir resim çizme.
 • Alınan yol, geçen zaman ve sürat arasındaki ilişkiyi açıklayan bir grafik hazırlama.
 • Kendi imkânlarını kullanarak bir dinamometre yapma.
 • Aynı yönlü ve zıt yönlü kuvvetleri çevreden örnekler vererek açıklayan bir makale yazma.
 • Bileşke kuvveti gösteren bir deney tasarlama.
 • Çeşitli tohum örneklerini bir karton üzerine yapıştırıp poster hazırlama.
 • Tohum ve meyve gibi ürünlerin işlenmesinde teknolojinin kullanımını anlatan bir kompozisyon yazma.
 • Evinizde bir fasulye ya da mercimeği çimlendirerek bitkinin hayat döngüsüne ait farklı dönemlerin resimlerini çekiniz. Resimlerinizi sıralayarak bir poster oluşturunuz.
 • Jeoloji, botanik, zooloji bilimi
 • Veteriner kimdir? röportaj
 • Organik tarımın faydaları
 • Trafik polisleri araçların hızlarını radar adlı aletlerle nasıl belirlerler.
 • Süratin hesaplanmasıyla ilgili 15 tane çözümlü test sorusu hazırlama.
 • Alınan yol, geçen zaman ve sürat arasındaki ilişkiyi açıklayan bir deney tasarlama.
 • Sürtünmenin günlük yaşamımızdaki yararları ve zararlarını araştırma.
 • Yerçekimi olmayan bir yerde yaşamanın getirdiği zorlukları ve kolaylıkları anlatan bir kompozisyon yazma.
 • Günlük hayatımızda karşılaştığımız olaylarda yerçekimi kuvvetinin rolüyle ilgili bir poster hazırlama.
 • Isaac Newtonun hayatını araştırma.
 • Ağırlığın dünya üzerinde ve ayda hangi noktalarda neden farklı olduğunu anlatan bir makale yazma.
 • Madde, cisim, katı, sıvı ve gaz kavramlarını birbiriyle ilişkilendiren bir kavram haritası hazırlama.
 • Dalton, Madam Curie ve Becquerel ‘in yaşam öykülerini gösteren bir poster hazırlayın.
 • Atom ve yapısını gösteren bir çizim yapınız.
 • Element ve bileşik arasındaki farkları gösteren bir tablo hazırlayınız.
 • Suyun molekül yapısını gösteren bir maket tasarlayınız.
 • Havanın karışım mı yoksa saf maddemi olduğunu ispat eden bir makale yazınız.
 • Fiziksel değişme ile ilgili şiir yazma
 • 20 x 20 ebadında molekül modellerinin olduğu kartlar hazırlama
 • Sindirim sistemi hakkında araştırma yapınız.
 • Gastrit, Ülser, reflü hakkında bilgi
 • Yeterli ve dengeli beslenmenin önemini içeren röportaj hazırlayınız.
 • Enzimlerin besin içeriklerine etkisi
 • Diyalizi araştırıp diyalize bağlanan bir kişi ile röportaj hazırlayınız
 • Boşaltım sistemi ile ilgili poster hazırlayınız
 • Sindirim sistemi ile ilgili poster hazırlayınız
 • Denetleyici ve düzenleyici sistemi ile ilgili poster hazırlayınız
 • Tıp alanındaki günümüzdeki gelişmeleri araştırınız
 • Deri hastalıkları ve tedavi yolları
 • Braille (breyıl) alfabesini araştır?
 
 • Etiketler
  fen dersi performans
 • Üst Alt