Felsefe Programı

Felsefe Lisans Programı, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bünyesinde 2009 yılında açılan bir programdır. Felsefe Lisans Programı Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) ile öğrenci kabul etmektedir. Program, felsefeye ilgi duyan ve örgün öğretime devam etme olanağı bulamayan öğrencilere felsefe eğitimini alma olanağı sağlamaktadır.

PROGRAM HAKKINDA BİLGİLER
Bu bölümde okutulan dersler yıllıktır ve bölümün öğrenim süresi 4 yıldır. Uzaktan Eğitim Sistemine göre öğretim yapan fakültelerin öğrencileri, yılda üç kez oturumlu olarak sınavlara katılmaktadırlar. Ara, yılsonu ve bütünleme sınavı olarak gerçekleştirilen bu sınavlara öğrenciler bağlı oldukları büronun bulunduğu ilde katılırlar. Bölümden mezun olan öğrenciler, felsefe ve ilgili alanlarda yüksek lisans ve doktora programlarına başvurabilir, kamu ve özel sektörde düşünsel yaratıcılığa dayalı işlerde başarılı olabilirler.

Bu programda çağdaş yaşama uyum sağlayabilecek, kavramsal ve akılcı düşünebilen bireylerin yetiştirilmesi hedeflenmektedir. Programda felsefi mirası tanıtan derslerin yanı sıra temel felsefi sorunsalların ele alındığı ve eleştirel düşünmenin amaçlandığı dersler bulunmaktadır.
Felsefe Lisans Programında öğrenim gören öğrencilerin temel öğrenme materyali ders kitaplarıdır. Uzaktan öğretim sistemi ile alınan derslerin kitapları uzaktan öğretim sisteminin bir gereği olarak kendi kendine öğrenme ilkelerine göre ve konularında uzman öğretim üyeleri tarafından hazırlanmıştır. Öğrencilerimiz için ayrıca derslerle ilgili televizyon programları hazırlanmakta ve internet üzerinden destek hizmeti verilmektedir.
 
1. yıl hangi dersler var ?

 • SEMBOLİK MANTIK
 • İLKÇAĞ FELSEFESİ
 • UYGARLIK TARİHİ
 • SOSYOLOJİYE GİRİŞ
 • PSİKOLOJİYE GİRİŞ
 • SOSYAL BİLİMLERDE TEMEL KAVRAMLAR
 • TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ
2. yıl hangi dersler var ?

 • METAFİZİK
 • EPİSTEMOLOJİ
 • ORTAÇAĞ FELSEFESİ
 • TOPLUM VE İLETİŞİM
 • YURTTAŞLIK VE ÇEVRE BİLGİSİ
 • ANTROPOLOJİ
 • FELSEFE
 • ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ
3. yıl hangi dersler var ?

 • BİLİM FELSEFESİ
 • ETİK
 • MODERN FELSEFE
 • ZİHİN FELSEFESİ
 • MANTIĞIN GELİŞİMİ
 • SİYASET FELSEFESİ
 • YABANCI DİL
4. yıl hangi dersler var ?

 • FELSEFİ YÖNTEM
 • DİL FELSEFESİ
 • ÇAĞDAŞ FELSEFE
 • TÜRKİYE’DE FELSEFENİN GELİŞİMİ
 • TARİH FELSEFESİ
 • SANAT FELSEFESİ
 • TÜRK DİLİ


 
Üst Alt