Fe in kezzebuke fe kad küzzibe...

Selam!

Bismillahirrahmanirrahim
Fe in kezzebuke fe kad küzzibe rusülüm min kablike cau bil beyyinati vez zübüri vel kitabil münır
Küllü nefsin zaikatül mevt* ve innema tüveffevne ücuraküm yevmel kıyameh* fe men zuhziha anin nari ve üdhılel cennete fe kad faz* ve mel hayatüd dünya illa metaul ğurur
Le tüblevünne fı emvaliküm ve enfüsiküm ve le tesmeunne minellezıne utül kitabe min kabliküm ve minellezıne eşraku ezen kesira* ve in tasbiru ve tetteku fe inne zalike min azmil ümur
Ve iz ehazellahü mısakallezıne utül kitabe le tübeyyinünnehu lin nasi ve la tektümuneh* fe nebezuhü verae zuhurihim veşterav bihı semenen kalıla* fe bi'se ma yeşterun
La tahsebennellezıne yefrahune bi ma etev ve yühıbbune ey yuhmedu bi ma lem yef'alu fe la tahsebennehüm bi mefazitem minel azab* ve lehüm azabün elım
Ve lillahi mülküs semavati vel ard* vallahü ala külli şey'in kadır
SADAKALLAH!

AL-İ İMRAN
Rahman ve Rahîm Allah'ın adıyla...
184. Seni yalanladılarsa, senden önce de resuller yalanlandı.
Açık-seçik deliller, kutsal sayfalar ve aydınlatıcı kitabı getirmişlerdi onlar.
185. Her benlik ölümü tadacaktır.
Hak ettiğiniz karşılıklar size, kıyamet günü, eksiksiz bir biçimde mutlaka verilecektir.
Ateşten uzaklaştırılıp cennete sokulan kesinlikle kurtulmuş olacaktır.
İğreti-sefil hayat aldatıcı bir yararlanmadan başka şey değildir.
186. Yemin olsun ki, mallarınızda da canlarınızda da imtihan edileceksiniz.
Ve yemin olsun ki, sizden önce kendilerine kitap verilenlerden de şirke batanlardan da incitici çok şey dinleyeceksiniz.
Sabreder,sakınıp korunursanız işte bu, iş ve oluşların en zorlularındandır.
187. Allah, kendilerine kitap verilenlerden şu yolda mîsak almıştı:
"Onu insanlara mutlaka açık-seçik bildireceksiniz, onu saklamayacaksınız."
Ama onlar Kitap'ı sırtlarının gerisine attılar, basit bir ücret karşılığı onu sattılar.
Ne kötü şey satın alıyorlar!
188. O ettikleriyle zevklenen, yapmadıkları şeylerle övünmeyi seven kişileri bir şey sanma.
Artık, onları azaptan kurtulmuş da sanma. Korkunç bir azap vardır onlar için.
189. Göklerin de yerin de mülkü/yönetimi Allah'ındır.
Allah Kadîr'dir, her şeye gücü yeter.
SADAKALLAH!
 
Üst Alt