Fatihe Atılan 500 Yıllık İftira : Kardeş Katli

Fatihe Atılan 500 Yıllık İftira : Kardeş Katli​

Adanalı Tarihçi Cezmi Yurtsever, Fatih Sultan Mehmetle ilgili Kardeş katli kanununun sahte olduğunu ispatladı.

Yurtsever, Osmanlının devlet anayasası sayılan Kanunname-i Ali Osman belgesi üzerinde araştırmalar yaptığını belirterek, Tarih kitaplarında Fatihin kardeş katli maddesinin yer almasına kaynak gösterilen kanun defteri 1614 yılında devlet katipler başı Bosnalı Hüseyin Bedayi Efendi tarafından Osmanlı Devlet Arşivinde bulunan asıl örnekten kopyalanmış. dedi.

Yurtsever, Adı geçen Kanunname-i Ali Osman defterinin kopyalanan örneğinin o dönem Osmanlının sürekli savaştığı Avusturya istihbaratı tarafından kaçırılarak Viyanaya götürüldüğü bilgilerine ulaştım. Fatih Sultan Mehmetin yazdırdığı iddia edilen Kanunname-i Ali Osman üç bölümden meydana gelmiyor ve tamamı 13 sayfalık bir defter. Kanun defterinin inandırıcı olması için baş kısmına da Bu kanunname atam ve dedem kanunudur ve benim dahi kanunumdur. Soyumdan gelenler nesilden nesile uygulayalar sözleri yazılmış. Osmanlı Devlet Kanununun ikinci bölümünde padişahların kardeşini öldürmesi kararı evladımdan her kimseye saltanat müyesser ola (devletin başına geçerse) karındaşların (kardeşlerini) nizamı alem için (devletin yaşaması için) katletmek (öldürmek) münasipdir. Ekser ulema dahi tecviz etmiştir (uygun görmüştür), Onunla amil olalar (uygulayalar) olarak yazılmış. ifadesini kullandı.

KANUN FATİHTEN SONRA HAZIRLANDI​

Fatih Sultan Mehmetin kardeş katlini emr eden sözlerinin yazılı olduğu Osmanlı Devlet Kanunname belgesini yazanların defterin asıl örneğinin Osmanlı Arşivinde bulunduğunu söylediklerine dikkat çeken Yurtsever, Hüseyin Bedayi Efendide devlet arşivinden kopyaladığını söylüyor. Kopyalanmış örneğinin Avusturyada bulunduğu defterin baş kısmında Osmanlı devlet yönetiminde söz sahibi olan Divanı Hümayunda görev alanlar sıralamasında Başvezirden sonra Şeyhulislam gösterilmiş. Bu bilgiler yanlış. Osmanlı Bakanlar Kurulunda Şeyhulislamlar görev almazdı. Hükümetin aldığı kararların dine uygunluğu hakkında görüş bildirirdi. diye konuştu.

Yurtsever şu açıklamalarda bulundu: Fatihe ait gösterilen Osmanlı Devlet Anayasası defterinin asıl örneği Osmanlı Arşivindeki 200 milyon belge içerisinde yer almıyor. Ayrıca Fatihin ölümünden 143 yıl sonra kopyası yayınlanan defterde yazılı olan kardeş katli ile ilgili maddeyi dayanak gösteren hiçbir padişah karar belgesi de yok. Özellikle Osmanlı Arşivinde bulunan Mühimme Defterlerindeki binlerce ferman kayıtlarında da yer almıyor. Gerçekte Fatihin yazdırmadığı bir Osmanlı Devlet Kanunu defteri kendisinden sonra düzmece olarak hazırlandı. Ve sahte kanun defteri Avusturya İstihbarat Arşivinde Osmanlıyı ve Fatihi suçlamak için propoganda aracı olarak kullanıldı. Fatih adına yazılan sahte Kanunname-i Ali Osman Defterinin çevirisini, bilimsel eleştiri dosyasını CEZMİ YURTSEVER-OSMANLI DEVLETİ internet sitesinden yayınlayarak dünyayı bilgilendiriyorum. Bu bilgiler ışığında Osmanlı ve dünya tarihi yeniden yazılmalıdır. Çünkü Fatih Sultan Mehmete 500 yıldan beri atılan bir iftira söz konusudur.
CİHAN
 
Üst Alt