Ezop Dili

Merhaba

Rusların “Ezop Dili” dedikleri bir iletişim biçimi vardır:
-“söylemeden söyleme”
esasına, yani açıkça dillendirilmeyen öncüllerden vargıya varmaya çalışma esasına dayanır.

Açıkça dillendirilmeyen öncüller,
-“ben söylemeyeyim ama siz anlayın” anla mina geldiğinden, muğlak, müphem, dilerseniz,
kaçak demeç ya da metinlerle sonuçlanır.

Çarların ve Bolşeviklerin en ağır baskı dönemlerinde ortaya çıktığı söylenen Ezop Dili Ustalarının varlığından söz edililir.
Ancak, Ezop Dilinin ifade ve anlama yitimi olarak özetlenen toplumsal iletişimsizlikle sonuçlandığı da bir diğer vakıadır.
 
  • Etiketler
    ezop dili
  • Üst Alt