Ezan sesi

EZAN SESİ
Mehmet Necati GÜNGÖR

Ezan sesi her inançlı insana olduğu gibi bana da huzur verir.

Hele ki sabah ezanları.

Allah’ın muhteşem yaratıcı kudretini şafak sökerken daha iyi idrak ederiz.

Kopkoyu bir karanlıktan, apaçık bir aydınlığa geçişin mucizesidir şafak vakitleri.

Böylesine zifiri bir karanlığı aydınlığa çevirecek bir aydınlatıcı keşfedilmedi bu güne dek.

Sadece şafağın sökmesi mi?

Sonbaharın kışa,

Kışın bahara evrilmesi...

Tomurcukların meyve mervesi.

Havaya, suya ve toprağa düşen cemreler.

Dondurucu soğuklardan, yakıcı sıcaklara geçiş.

Bunların hepsi, Allah’ın sonsuz kudretinin yansımalarıdır.

Şüphesiz, Allah, her şeyi ölçü ile yarattı.

Biz buna kader diyoruz.

Kader, kâinatın, tabiat kanunlarının formülasyonudur.

Su, cıoğrafyanın her yerinde yüz derecede kaynar.

Yerçekimi, her yer için söz konusudur.

Bir de insanların aklıyla, fiiliyle, kendi tercihleriyle meydana getirdiği eylemler vardır ki,

Bunları da kader sayan görüş sahipleri vardır.

O görüş sahiplerine göre, Allah’ın alnımıza yazdığı yazılardır onlar.

Allah’ın alnımıza iyi veya kötü yazılar yazması kader diye tanımlanamaz.

Allah, taraf tutmaz.

O, yarattığı kullarından takva bekler.

Dilerse, sevdiği kullarına yardım eder.

Allah kimsenin alnına iyi veya kötü yazı yazmaz.

İyilik de, kötülük de kendi fiillerimizin sonucudur.

Diyelim ki bir katil;

İnsanların canına kıymış.

Veya hırsız, hak hukuk demeden beyt’ül maldan ve yetim haklarından yürütmüş.

Bu katilin veya hırsızın kaderini Allah yazmış ise,

O katil veya hırsız kıyamet gününde Allah’a “yüce rabbim, sen yazdın böyle oldu” deme hakkına sahip midir?

Allah, kıyamet diye bildiğimiz o din gününde sadece akıl sahiplerini yargılayacaktır.

Aklımızla, irademizle meydana getirdiğimiz f iillerimizi yargılayacaktır.

Akıl ve bilim, Allah’a varışın yol haritasıdır.

Akıl bilimi yaratır, bilim de eserleriyle Allah’ın “alim” sıfatına koşar.

O yüzdendir ki dinle bilim çatışmaz.

Her şeyi aklımıza vurup, bilimin yaratıcılığına teslim olmalıyız.

Eğitim, bunun için gereklidir.

Bilimsel eğitim, bizi aydınlığa götürecek tek yoldur.

Allah’ın “alim” sıfatı, insanlıktan bunu istiyor.

Allah, yüce kitabımızda defaatle uyarıyor:

“Aklınızı işletin, aklınızı işletin!”

Sonra tehdit ediyor aynı kitabında:

“Aklını işletmeyenlerin üzerine pislik yağdırırım.”
 
Üst Alt