Evrim Sürüyor

Evrim Sürüyor

Derleyen: Zelal Özgür Durmuş - Iraz Akış

Dünyada binlerce bilim insanı tarafından yürütülen araştırmalara zemin oluşturan evrim kuramı, bugün biyolojinin temel kuramı olarak tıptan tarıma birçok alanda ilerlemelerin önünü açıyor.
İçinde yaşadığımız doğanın ve biyolojik bütünlüğün kavranması açısından vazgeçilmez.
Daha da önemlisi, yaşamın tarihini anlayabilmemizi ve insanı o tarihin içinde tanımlayabilmemizi, evrim kuramna borçluyuz.
Yaşam bilimlerine temel oluşturan bu kuram, günümüzde hiçbir bilimsel kuramın maruz kalmadığı bir saldırıyla karşı karşıya; hem Türkiye’de hem de başka ülkelerde.
Çarpıtılıyor, yalanlanıyor, öğretilmesi yasaklanıyor.

Kitapta, adı geçen saldırıların karşısında III. Evrim, Bilim ve Eğitim Sempozyumu’nda bir araya gelen farklı disiplinlerden bilim insanları tarafından hazırlanmış olan makaleler, okuyucunun ilgisine sunuluyor.

Bilimsel düşüncenin yaygınlaşması için
 
Üst Alt