• Hoşgeldin ziyaretçi , forumdan daha fazla yararlanmak için buradan üye olunuz...

Evrim niçin yanlış?

Okunuyor :
Evrim niçin yanlış?

tersinim

Acemi
Üye
EVRİM NİÇİN YANLIŞ

Her şeyden önce evrim pozitif bilimin gözlem ve deneylerle sınanma şartına uymaz.

Evrimcilerimiz evrimin çok uzun süreçlere ihtiyaç duyduğunu gerekçe göstererek bu yaşamsal sorunu çözmüş kabul ederler.

Gerçekte zaman içinde canlılarda gözlenen değişimler evrim değil canlı gen havuzları dahilinde oluşmuş çeşitlenmelerdir.

Evrim her şeyden önce başta termodinamik, maddenin korunumu kanunları olmak üzere tüm doğal kanunlara, bu kanunlara dayanan mantıksal çıkarımlara ve ilkelere terstir
.
Her şeyden önce varlığını devam ettirebilen en basit, en ilkel canlıların dahi korunma, savunma, çevreye uyum - beslenme ve üreme sistem ve mekanizmalarına en baştan eksiksiz sahip olması gerekliliğidir.

Bu özelliklerin her birinin düzen ve sistemler bütünlüğü oluşu rastlantılarla oluştu varsayımı en baştan geçersiz kılar.
Böyle bir oluşuma termodinamiğin ikinci kanunu engeldir.

Düzen ve sistem sahibi yapılar zaman içinde ve kaçınılmaz olarak tersinime uğrarlar.

Tersinimin en büyük nedenlerinden birisi (her ne kadar evrimin en önemli nedeni sayılsa da) kontrolsüz enerji girişleridir.

Enerji girişlerinden ancak yararlanma sistem ve mekanizmalarına sahip canlılar faydalanabilirler. Diğerlerine zararlıdır.

Bu nedenle evrim hipotezinin enerji girişleri gelişmeye dolaysıyla evrime neden oldu iddiası geçersizdir.

Evrimi başka cevap olmadığından mecburen kabulve savunma zorunda kalan ateistler varoluşta açıkça gözlenen düzen ve sistem sahibi yapılar için olmazları olur imkansızları imkanlı yapan uzun zaman varsayımına sığınırlar.

Fakat zaman iddia edildiği kadar uzun değildir.

Dünyamızda ilk canlılığın görüldüğü zamandan bu güne (3,5 milyar yıl) yüz katrilyon saniye,kambriyen döneminden (500 milyon yıl) on iki katrilyon saniye ancak geçmiştir.

Orta büyüklükte çok hücreli bir canlı (örneğin bir insan) kas, kan, sinir, kıkırdak, kan vb çok ve çeşitli olmaküzere ikiyüz trilyon hücreden oluştuğu gerçeği göz önüne alnırsa bu sürecin ne kadar kısa olduğu hemen anlaşılır.

Evrimin gerçek bilimle olan çelişkileri bu kadar değildir.

Burada birkaç gerçeği hatırlatalım.

a)-Canlılarda türlerden türlere geçişin önünde aşılması mümkün olmayan biyolojik engeller vardır. Türlerden türlere geçiş imkansızdır.

b)-Biyoloji kanunlarına göre kullanılmayan, işlevsiz uzuvlar zamanla körelir ve hatta yok olur. Bu bir tersinimdir. Uzuvların kademeli oluşum ve gelişimi imkansızdır.

c)-Canlılar faydalıları seçmezler. Zararlılardan korunurlar. Faydalı mutasyon yoktur.

d)-Tüm canlılar varlıklarını koruma telaş ve savaşındadır.

e)-Yaşam avantajlarını kaybeden canlılar elenirler. Bu bir doğal elenmedir. Doğal seleksiyon yanlıştır.

f)-Üreme canlı türlerinin yenilenme şeklidir. Canlılar bu yolla tersinim sonucu bozulan yapılarını yenilemeye çalışırlar.

g)-Dişiler genç ve sağlıklı olanları (yani güzelleri) seçerek ırklarını en iyi şekilde aktarımına çabalarlar.

h)-Canlılar zaman içinde değişirler ama bu değişim gen havuzu bilgileri dahilinde genelde az ya da çok NEGATİFTİR.

ı)-Gen havuzları dahilinde zaman içindeki değişimler çeşitlenme nedenidir.

i)-Irklar dar alanda çeşitlenme ve seksüel seçilim sonucu oluşur.

j)-Aynı türden olsalar bile hiçbir canlı tıpatıp birbirlerine benzemez. Eşeyli üreme canlıların inanılmaz sayıda çeşitlenmelerine olanak sağlar.

vb......
 
Üst Alt