• Merhaba Ziyaretçi hoşgeldin! Forumdan daha fazla yararlanmak için buradan kayıt olunuz...

Evrim Nedir?

Okunuyor :
Evrim Nedir?

SOSYALİST

Bağımlı
Üye
Evrim Nedir?

Evrim, biyoloji biliminde canlı varlıkların (organizmaların) zaman içerisinde geçirdikleri değişiklikleri açıklayan bir teoridir. Modern biyoloji, birçok alanında evrim teorisinden beslenir.

Evrim, ilk sistematik ifadesini Darwin'in Türlerin Kökeni adlı yapıtındaki doğal seçilim anlayışında ve Mendel'in kalıtım üzerine çalışmalarında bulmuştur. Bunları teker teker açıklayalım;

Organizmalar, üreyerek çoğalır ve kendi türlerini devam ettirirler. Yaşadığı süre içerisinde, doğal şartlara en uygun yapıya sahip birey, tür içerisinde yaşama, dolayısıyla üreme olasılığı en fazla olandır. Buna doğal seçilim denir. Tür içerisinde üreyen bireylerin özellikleri, kendi yavrularına genler vasıtasıyla taşınır. Buna ise kalıtım denir.

Bu iki sürecin birleşimi, yani genetik olarak güçlü bireyin üreyerek bu özelliklerini türe yayması, bir türün doğanın oluşturduğu yeni şartlara uyum sağlama ya da mevcut şartlar içinde varlığını kolaylaştırma mekanizmasını, yani evrimi oluşturur.

Organizmaların doğal şartlara uyum sağlaması yani genetik olarak güçlü birey haline gelmesine adaptasyon denir. Bu süreç aslında genetik anormalliklerin tesadüf eseri organizmanın çıkarına olması ve yaşantısını kolaylaştırması demektir. Buradaki tesadüf kelimesi kuşku uyandırabilir. Bu yüzden bir örnek verelim; Diyelim ki büyük nüfuslu bir türde, bir sene içinde faydalı bir genetik bozukluk oluşma ihtimali on binde birdir. Bu ilk bakışta göze çok küçük bir ihtimal gibi gelir. Oysa aynı olasılık yüz yılda yüzde bire, bin yılda onda bire, on bin yılda ise onda altıya çıkar. Beş milyar yıllık ömrü olan dünyamızda bunlar çok kısa sürelerdir...

Bir de maymundan gelme meselesi var tabii... Aslında evrim teorisi insanın atasının maymun olduğunu söylemez ancak insan ve maymunun aynı kökeni paylaştığını ifade eder. Aslında bütün canlı türleri aynı kökeni paylaşırlar. Onların içinden yalnız insan, başka bir şeyden değil, üretebilme yeteneğinden dolayı diğer hayvanlardan ayrılır. Bu yüzden üretmeyenlerimiz evrimden delicesine korkarlar. Bilirler ki bizi insan yapanı anlarsak, onların insan olmadığını da anlayacağız...

işçi cephesi
 

yavuz34

Tecrübeli
Üye
Bu yazıya göre Üretmeyenler maymunmu oluyor?Yandı desenize o zaman insanların çoğu.
Pekiyi birde tasarlayanlar var? Yeni bir işi kafasında planlar önce bir numunesini yapar.Sonrada Yapım tezgahını kurar ondan sonrada İşçiyi seçer onu eğitir vede öğrettikten sonra yaptırtır.Maddi açıdan önemli olan işte budur.Gerçek üreticilikde budur.Diğer çalışanlar ise Hocalarını sadece taklit ederler motomot.Taklitçilik ise daha ziyade maymunumsudur.
Vücut emeğiyle çalışan işçi bilinen bir tasarıyı uygulatan mühendis daima taklitçidir. Ama onlar emekçidirlerde. Aman sosyalist kardeşim sen en iyisi bu yazıyı değiştir . Yoksa Emekçiler çok kızacaklar.
 

SOSYALİST

Bağımlı
Üye
Evrim nedir?

En kısa tanımıyla evrim, canlı türlerinin nesiller içerisindeki değişimi sürecidir.
Ancak bu sürecin tanımlanabilmesi için dikkat edilmesi gereken çok önemli iki nokta bulunmaktadır:

Evrim, tekil bireylerin değişimi demek değildir!
Evrimsel süreçlerde değişen, popülasyon içerisindeki özelliklerin genel dağılımıdır.

Örnek: Bir bireyin, bir mutasyon sonucu 6 parmaklı doğması evrim değildir!
Ancak bir türün popülasyonundaki bireylerin parmak sayılarındaki genel dağılımın değişimi, evrimsel değişimlere örnektir.
Benzer bir şekilde, bir türün tek bir bireyinin önceden yemediği bir besini zorla yemesi evrim değildir.
Ancak yeni bir beslenme tipinin, popülasyon içerisinde genel olarak yerleşmesi evrimsel bir değişimdir.

Evrim, bireyin ömrü içerisinde geçirdiği değişimler değildir!
Evrimsel süreçlerde, nesiller içerisinde olan değişimden bahsedilir.

Örnek: Bir insanın ömrü içerisindeki boy uzunluğu değişimi evrim değil, gelişimdir.
Ancak bir popülasyonun boy uzunluğundaki dağılımın, uzun yıllar ve nesiller içerisindeki genel değişimi (dağılımın değişimi) evrimsel bir değişimdir.

[url]http://evrimagaci.org [/URL]
 

meridyen2

Tecrübeli
Uzaklaştırıldı
Evrim teorisi nedir?Allah'ın varlığına inanmayan insanların inandıkları bir fikir vardır. Bu fikre "evrim teorisi" denir. Evrim teorisine inanan kişilere de "evrimci" denir.

Evrim Teorisini uyduran kişi ise günümüzden yaklaşık 150 yıl önce yaşamış olan Charles Darwin (Çarls Darvin)'dir. Darwin, canlıları Allah'ın yarattığına inanmıyordu. Ona göre her şey tesadüfen ve kendi kendine meydana gelmişti.Tüm canlıların ise değişerek birbirlerine dönüştüklerini ve böyle meydana geldiklerini zannediyordu. Yani Darwin'e göre balıklar bir gün tesadüfen bir sürüngene dönüşmüşlerdi. Bir gün bir tesadüf daha olmuş ve bir sürüngen uçmaya başlamış böylece kuşlar oluşmuştu. Darwin'in uydurduğu yalana göre insanlar ise maymunlardan oluşmuştu. Yani ona göre sizin atanız bir maymundu. Gelin, Darwin'in ortaya attığı yalanın ne kadar saçma olduğunu daha iyi anlamak için arkadaki resimleri inceleyelim.


AH ŞU KARAYA BİR ÇIKABİLSEM

GELDİK SAYILIR

KÖPEK Mİ OLSAM KUŞ MU?

BÜYÜYÜNCE ADAM OLUR MUYUM?

BÜYÜKBABAM BİR BALIKTI

Evrimcilerin iddiaları karikatürlere bile konu olacak kadar komiktir.

Daha önce size anlattığımız gibi, canlı ve cansız maddeleri oluşturan en küçük parça atomlardır. Yani siz aslında milyonlarca atomun bir araya gelmesinden oluşuyorsunuz.

Dünya ilk meydana geldiğinde yeryüzünde tek bir canlı varlık bile yoktu. Sadece bazı cansız maddeler bulunmaktaydı. Evrimciler, yani Darwin'e inananlar bir gün bu atomlardan bazılarının tesadüfen karar alıp bir araya geldiğini söylüyorlar. Yani dünya oluştuktan sonra bir gün şiddetli bir rüzgar veya bir kasırga çıktı ve bu atomlar yanyana gelip birleştiler. Sonra bu birleşen atomlara ne mi oldu?


atomlar

Darwin'in yalanına göre bu atomlar birleşerek hücreleri oluşturdular. Biliyorsunuz ki her canlı hücrelerden oluşur. Hücreler bir araya gelerek bizim gözlerimizi, kulaklarımızı, kanımızı, kalbimizi kısacası bütün vücudumuzu oluştururlar. Ve hücreler çok karmaşıklardır. Bu kadar karmaşık bir şeyin atomların tesadüfen yanyana gelmeleriyle oluşması ise imkansızdır.

Bir hücrenin içinde yüzlerce farklı küçük organ vardır. Hücreyi çok büyük bir fabrikaya benzetebiliriz. Yan sayfadaki resme de dikkat ederseniz hücre bir fabrika gibi gösterilmiştir. Malzeme üretenler, üretilen malzemeleri taşıyan araçlar, giriş ve çıkış kapıları, üretim merkezleri, mesaj getirip götürenler, enerji merkezleri… Peki bir fabrikanın taşların, toprağın, suyun tesadüfler sonucunda, örneğin çıkan bir fırtınadan sonra, kendi kendine meydana gelmesi mümkün müdür? Tabi ki hayır. Herkes böyle bir şeye güler. Bu çok komik bir iddia olur. Ama işte evrimciler "hücre tesadüfen oluştu" diyerek en az bu kadar saçma bir şey söylemiş olurlar.


hücre içi Üretim merkezleri, ulaşım araçları, depo görevlileri ve daha birçok elemanı ile hücre tıpkı gelişmiş bir fabrikaya benzer. Bu fabrikada birçok faaliyet yer alır. Hücre elemanlarının kimi bir mühendis, kimi bir kimyager, kimi bir ustabaşı gibi çalışır. Ancak şunu sakın unutmayın: Hücre, gözle bile göremediğimiz kadar küçük bir yapıdır.

Evrimcilerin iddia ettiğine göre bu hücreler tesadüfen bir araya gelerek canlıları oluşturmuşlardır.

Öyle ise Evrimcilere Bir Darwin Deneyi Yaptıralım!

Evrimciler büyük bir varil alsınlar. Bu varilin içine istedikleri bütün atomları koysunlar. Bundan başka varilin içine ne koymak istiyorlarsa eklesinler. Bir canlının oluşması için gereken bütün malzemeleri doldursunlar. Sonra da bu varili isterlerse ısıtsınlar, isterlerse elektrik versinler. Ne istiyorlarsa yapmaları serbest olsun. Milyarlarca yıl da varilin başında nöbet tutsunlar. (Ömürleri yetmeyeceği için daha genç evrimcilere nöbeti devredebilirler).

Bunun sonucunda ne olur?

Sizce bu varilin içinden kuzular, menekşeler, kirazlar, tavşanlar, arılar, karpuzlar, kediler, köpekler, sincaplar, güller, erikler, çilekler, balıklar, filler, zürafalar, aslanlar çıkar mı? Bu varilin içinden sizin gibi düşünen, sevinen, heyecanlanan, müzik duyunca hoşuna giden, kitap okuyabilen bir insan çıkabilir mi?

Elbette çıkamaz. O varilin içinden varilin başında bekleyen evrimci profesörlerden tek biri bile çıkamaz. Hatta değil bir profesör, o profesörün trilyonlarca hücresinden tek bir tanesi bile çıkamaz.deney
kalsiyum
flor
demir
manganez

fosfor
bakır
çinko

berilyum
magnezyum
krom
selenyum

potasyum
iyot
molibden

Darwin Deneyi için sadece bu malzemelere ihtiyaç var. Çünkü evrimciler yukarıda gördüğünüz iyot, çinko gibi maddelerin tesadüfler sonucunda biraraya gelerek canlıları oluşturduklarını iddia ederler. Öyle ise gelip bu maddelerin hepsini büyük bir varilin içinde karıştırsınlar. Ve istedikleri her türlü şeyi yapsınlar. Sonra da istedikleri kadar beklesinler.

Ancak ne yaparlarsa yapsınlar, bütün bilim adamları biraraya gelseler bile, bu varilin içinden tek bir canlının hücresini bile çıkartamazlar. Bir profesör, cansız maddeleri karıştırıp başka bir profesörü oluşturamaz. Çünkü insanları, ananası, gülü, tavus kuşunu, kaplanları, arıları, karpuzu, ceylanları, kelebekleri yaratan yalnızca Allah'tır.

Atomlar cansızdır. Cansız maddeler birleşip canlı, gülen, sevinen, düşünen bir varlık oluşturabilirler mi?

Böyle bir şeye akıllı bir insan inanabilir mi? Elbette ki o varilin içinden canlı hiçbir varlık çıkmaz. Bu imkansızdır. Çünkü canlılar cansız maddelerin tesadüfen bir araya gelmeleriyle oluşamaz. CANLILARI ALLAH YARATMIŞTIR. Ortada hiçbir şey yokken, Allah insanı, dağları, gölleri, kuzuları, aslanları, çiçekleri yaratmak istemiştir. Ve "Ol" diye emir vererek hepsini yoktan var etmiştir.
 

SOSYALİST

Bağımlı
Üye
Unutmayınız ki evrim bir doğa yasasıdır, tıpkı tüm cisimlerin birbirlerine doğru hareket etmeye meyilli olmaları gibi (gravitasyon).
Evren'in dokusundan kaynaklıdır ve Evren'in yapısı değişmedikçe var olmak zorundadır, bir doğa yasasıdır.
Evrim Teorisi ise, bu yasaya yönelik bugüne kadar elde ettiğimiz verileri bir araya getirerek yapılan bilimsel açıklamalardır.
Yani evrim yasasını açıklama çabamıza Evrim Teorisi adı verilir.
Tıpkı doğadaki gravitasyon yasasını Newton'un Kütleçekim Teorisi, Einstein'ın Görelilik Teorisi veya Kuantum Alan Teorisi ile açıklamaya çalışmamız gibi.
Bu teorilerin yapısı, kapsamı, içeriği değişebilir; ancak açıklamaya çalıştıkları yasa, Evren var olduğu müddetçe, her zaman orada olacaktır.
.
Evrim ile Evrim Teorisi arasındaki ilişki de aynen böyledir.
 

SOSYALİST

Bağımlı
Üye
Evrim, tek başına ele alındığında, bir organizmanın soy hattının zaman içerisinde değişimidir.
Bu fikir, Darwin'e ait değildir ve Milattan Önce yaşamış filozoflara kadar gider.

Ancak Darwin, bu görüşe yönelik, doğadan bizzat topladığı, değerlendirdiği ve izah ettiği, karşı konulamayacak miktarda kanıt sunmuştur.
Öyle ki, o zamana kadar böyle bir şeyi aklına dahi getiremeyecek ve tüm türlerin sabit olarak yaratıldığını veya var oluverdiklerini düşünen binlerce biyolog, kanıtları incelemeleri sonucu sadece birkaç yıl içerisinde Evrim Teorisi'nin doğadaki değişimi net bir şekilde açıkladığını kabul etmişler, fikirlerini değiştirmişlerdir.
1880'lerden bu yana bilim camiası, Evrim Teorisi üzerinde tam bir fikir birliği içerisindedir (tüm biyologların %99'undan fazlası, tüm bilim insanlarının %90'ından fazlası Evrim Teorisi'ni kabul etmektedir:
 

SOSYALİST

Bağımlı
Üye
Evrime karşı çıkmak aymazlıktır.
Evrime karşı çıkarsan ilaç endüstrisi, bugünkü biyoloji olduğu gibi ortadan kalkar.
Evrim tartışması çok bilgisiz insanların tartışmasıdır.
Bilim dünyasında böyle bir tartışma yok.

Celal Şengör
 
Tüm sayfalar yüklendi.
Reklam amaçlı yazı ve link içeren yorumlar onaylanmaz.
Üst Alt