• Merhaba Ziyaretçi hoşgeldin! Forumdan daha fazla yararlanmak için buradan kayıt olunuz...

Evren Nasıl Meydana Geldi?

SOSYALİST

Bağımlı
Üye
Evren Nasıl Meydana Geldi?

Evren yaratıldı mı yoksa bir dizi olaylar sonucunda mı oluştu?

Evren yaratıldı mı yoksa evren ötesi meydana gelen ve olumlu sonuçlanan bir takım gelişmeler neticesinde mi ortaya çıktı?

Evren ve evrende bulunan tüm varlıkların yüzlerce yıldır Tanrı yada Allah adıyla anılan bir yaratıcı tarafından yaratıldığına inanılmaktadır.

Yaratılışçılarda, ‘’ tüm evren ve içinde bulunanlar Tanrı’nın ’OL’ demesiyle 6 günde oluşmuş, yaratılan bu varlıklar hiçbir değişim göstermeksizin ilk yaratıldığında nasılsa günümüzde de aynı şekilde tüm özelliklerini koruduğu, değişime uğramadığı’’ düşüncesi hakimdir ve böyle inanılmaktadır.

İleri teknoloji ve bilimsel gelişmeler sonucunda ise evren ve evren içinde bulunan tüm canlı ve cansız varlıkları daha yankından inceleme imkanı bulunmuştur. Yapılan gözlen ve tespitler neticesinde elde edilen bulgulardan doğan vargı sonucunda bilim, yaratılış kavramını sarsan alternatifler sunmuştur.

Bilimsel gelişmeler neticesinde ortaya çıkan bulgulara yaratılışçılar karşı çıkarken, bilimden yana tavır alanlar ise bilimsel teorileri tercih etmişlerdir. Ve Forum SUPERMEYDAN’da olduğu gibi bu konu yazılı ve görsel medyanın her alanında ateşli bir şekilde tartışılmaktadır.

Bu konuyu Forum SUPERMEYDAN’da paylaşımda bulunan ve foruma çok seyrek gelen bir arkadaşla kendilerinin isteği doğrultusunda özelde tartıştık. O tartışmayı sizlerle paylaşmak istiyorum. Fakat arkadaşımızın bu paylaşımdan haberi olmadığı için ismini açıklamak istemiyorum. Kendileri isterlerse açıklayabilirler.
 

SOSYALİST

Bağımlı
Üye
Arkadaşımızın sorusu şöyleydi:

.......´isimli üyeden Alıntı
Selam sayın sosyalist
sizinle bir konuyu burada konuşmak istiyorum
öncelikle bir soruyla başlayacağım

her şeyin bir nedeni var peki maddeyi meydana getiren ilk neden nedir nasıl bir şeydir ve nasıl meydana gelmiştir?
sorumu cevaplarsanız minnettar kalırım
Merhaba,
Sorunuzun maksadını anlıyorum.
Fakat sorunuzun kesin cevabı henüz bilinmemekle birlikte bilimsel teoriler kısaca şu şekilde açıklamaktadır;
‘’Evrenin oluşumuna dair günümüzde en çok benimsenen teori, Bigbang (Büyük Patlama) teorisidir.
Bu teoriye göre evren, sıfır hacimli ve çok yüksek bir enerji potansiyeline sahip, sıkışmış bir noktanın patlamasıyla oluştu.
İlk patlamanın nasıl oluştuğu, evren meydana gelmeden önce evrenin yerinde ne olduğu ya da evrenin neyin içinde genişlediği sorularına günümüzde bile tam olarak bilimsel bir cevap bulunamamıştır.’’
 

SOSYALİST

Bağımlı
Üye
Tartışmayı sorulan soru ve verdiğim cevap şeklinde yayınlamaya devam edeceğim.

.......´isimli üyeden Alıntı
o halde bilimi bir kenara koyup mantıkla devam edelim zira bilimin olmadığı yerde mantık olması gerekir
var olan her maddenin bir sınırı varsa ilk madde nasıl bir şeydir
madde mutlaka bir sebebe ihtiyaç duyuyorsa sebebi olmayan bir madde olabilir mi
sebebi olmayan madde nedir ve nasıl bir şeydir
Maddeyi oluşturan etken, kabul edilen bilimsel teoriye göre bir önceki yorumumda da belirttiğim gibi ''sıfır hacimli ve çok yüksek bir enerji potansiyeline sahip sıkışmış bir noktanın patlamasıyla oluşan evren'' ve bu evren içinde oluşan gazlardır.

sebebi olmayan "şey"e yaratıcı diyebilir miyiz
Her oluşumun bir sebebi varıdır mutlaka ve bu bilimseldir aynı zamanda.
Siz buna yaratıcı diyebilirsiniz fakat bilim ve mantık buna birisi yarattı demez ve araştırmaya devam eder.
Şayet akıl, mantık ve bilim sizin gibi düşünseydi hala ilkel bir hayat yaşıyor olabilirdik.

bir şeyin sebebinin olmaması için o şeyin sonsuz olması gerekmez mi
madde bir nedene ihtiyaç duyuyorsa madde sınırlı değil midir
sınırsız olan "şey" bir başlangıcı olmadığı için sebebi de olmayacaktır ve ilk maddenin başlangıcı o olmayacak mıdır
o şey ise sınırsız olduğundan ona madde diyemeyiz elbette bu "şey" madde değilse nedir
Sınırsız olan şeyden kastınız nedir?
Şayet evren ve evrenin dışında kalanlardan söz ediyorsanız bunun böyle olması bir yaratıcının olduğunu kanıtlamaz.
Bu durum şuna benzer aynı zamanda;
Nasıl ki evrenin, maddeden oluşması için bir neden gerekiyorsa, yaratıcının oluşması içinde bir etkenin olması gerekir.

Hiçbir şey yoktan var olmamıştır, var olan her şeyin varlığının bir nedeni varıdır.
Bu neden belki şimdilik tam olarak tespit edilmemiş olabilir fakat gelişen teknoloji ve deneyler sonucunda mutlaka ortaya çıkacaktır.
Örneğin CERN de yapılan çalışmalar...
 
Son düzenleme:

SOSYALİST

Bağımlı
Üye
.......´isimli üyeden Alıntı
var olan her şeyin bir nedini vardır diyorsunuz bilimin "işte bu ilk başlangıç maddedir" dediği şeye siz nasıl kendiliğinden var oldu diyeceksiniz eğer bunu demezseniz nereye kadar maddenin başlangıcını götürmeyi planlıyorsunuz? sonsuza kadar mı eğer sonsuzluğa inanmıyorsanız maddenin sonsuz olduğunu nasıl iddia edebilirsiniz? evren maddeden oluşmuyor mu maddeden oluşan bir şey nasıl sonsuz olabilir bir başlangıç neden yok ? Madde yapısı gereği sınırlı değil midir ? Sınırlı olan her şeyin bir başlangıcı olmak zorunda değil midir? siz arka ayakları olmayan bir sandalyenin arkasına arka ayakları olmayan bin sandalyede koysanız o sandalyeler düşecektir size arka ayakları olan bir sandalye lazım yani bir başlangıç elbetteki bu sandalye madde dediğimiz arka ayakları olmayan bir sandalye değil

Allah sonsuzdur O nun bir sınırı yoktur çünkü madde değildir maddeyi kuşatır. O mutlak varlıktır madde ise mümkün varlık
Sizin mutlak varlığınız nedir ?
Mantık olarak öyle bir mutlak varlık söyleyin ki bana bir başlangıcı olmasın bir sebebe ihtiyaç duymasın zaten mutlak varlığınız sonsuz bir "şey" ise bu "şey" in bir başlangıcı yok demektir bir bitişi de yok demektir.
Bana uzay demeyin çünkü uzay maddi bir varlıktır ve big beng le başlangıcı olduğu saptanmıştır bana öyle bir mutlak varlık yani arka ayakları olan bir sandalye söyleyin ki bu "şey" sınırsız olsun ve dolayısıyla ben onda bir başlangıç aramıyayım
sizin Mutlak varlığınız nedir ?

Sizin, bizim, onların yani tüm varlıkların varlığının nedeni maddedir.
Madde sonsuzdur, değişime dönüşüme uğrar fakat asla yok olmaz.
Bu nedenle madde her zaman vardı.
Ve değişim dönüşüm neticesinde günümüzdeki kütlesi, yoğunluğu, enerjisi olan hallerini aldı.
Siz maddenin olmadığını kanıtlayabilir misiniz?
Madde olmasaydı evren ve evrenin içinde bulunanlar olur muydu sanıyorsunuz?
Evrenin varlığı maddenin sonsuz varlığının en iyi kanıtıdır.
Bunu ise maddenin hiçbir zaman yok edilemeyeceğiyle ispatlamak mümkündür...

Madde dediğiniz şeyin mutlaka bir sınırı var ve bir sebebe ihtiyaç duyuyor madde nasıl sonsuz olabilir ?
Sonsuzdur çünkü madde yok edilemez.
Siz bir maddeyi yok edebilir misiniz mesela?
 

SOSYALİST

Bağımlı
Üye
.......´isimli üyeden Alıntı
sizin bahsetmekte olduğunuz şey entropi yasasıdır hiç bir şey yok edilemez hiç bir şey yoktan var edilemez
hiç bir şey yok edilemez çünkü yokluk diye bir şey yoktur hiç bir şey yoktan var edilemez yine evrende yokluk diyebilecğimiz bir boşluk yoktur her şey Allahın sonsuzluğu içerisindedir tasavvuftaki her şey o dur meselesi buradan kaynaklanmaktadır. Benim sizinle anlaşamadığım nokta eğer bir tanrı yoktur diyorssanız bu sonsuzluğu ve entropinin yasasını inkar ediyorsunuz demektir çünkü varlığın bu sonsuzluk içinde yok olması imkansızdır Müslümanların bahsettiği yokluk anti maddedir her şey anti maddeden meydana gelmektedir ancak anti madde de bir tür varlıktır ve dolayısıyla oda bu sonsuzluğa dahildir eğer siz bu sonsuzluğu kabul etmiyorsanız maddeye nasıl sonsuzdur diyebiliyorsunuz her şeyin bir başlangıcı vardır demiştiniz o halde maddenin başlangıcını neden kabul etmiyorsunuz
Termodinamiğin birinci yasası (enerjinin korunumu kanunu);
Evrende, madde ve enerjinin daimi olduğunu, yaratılamayacağını veya yok edilemeyeceğini açıklar.
(entropi üzerinden yanlış değerlendirme yapıldığı için entropi, enerjinin korunumu olarak değiştirilmiştir)

Ve ben daha önceki yorumumda bunu ifade etmiştim.
Yani bu konuda hemfikiriz.
Fakat bu Tanrı’nın varlığının ispatı değildir.
Aksine, tanıma iyi bakarsanız maddenin ve enerjinin daim olduğundan, yaratılamayacağından söz etmektedir ve bu bilimseldir.
Bu durumda yanılgı içinde ve bilimselliğe aykırı olan sizin tanrı varlığını araya sıkıştırmanızdır.
Doğru bir yaklaşım değildir bu.
Sadece dayanaksız bir söylemden ibarettir.

Diğer bir husus ise anti madde olayı..
Her şey anti maddeden meydana gelmektedir demişsiniz.
Kısmen doğrudur ve enerjiyi ortaya çıkaran faktör olan maddenin karşıtıdır.

Sonsuzluğu kabul etmiyorum diye bir şey yok ki.
Bunu da nerden çıkardınız?
Evren sonuzdur elbet.
Bu sonsuzluktan kastım, son noktası olmayan anlamındadır ve büyük patlamayla ortaya çıkmıştır.
Maddenin sonsuzluğu ise hiçbir zaman yok edilemeyeceği anlamındadır.
Ve bunların hiç biri, Tanrı’nın varlığına ilişkin bir kanıt değildir.
Akılımızın, bilgimizin yettiği kadar bir şeylere açıklık getirebiliyorsak, bu, Tanrısal bir varlığın olmadığını ortaya koymaktadır.

Sorularınızı tane tane maddeler halinde sorabilirseniz şeffaflık ve anlaşılabilirlik açısından daha iyi olacaktır.

Sağlıcakla..
 

SOSYALİST

Bağımlı
Üye
.......´isimli üyeden Alıntı
Tüm güzellikler Allaha mahsustur güzelliğin istidadı gereği güzellik sonsuzluğu icab eder. Allah da en güzel isimlerin sahibi olduğu için O nun yaratıcı vasfı sonsuzdur diğer vasıfları gibi ... Bahsettiğim yaratma vasfının sonsuzluğu gereği sonsuza dek yaşayacak insan ve eşya yaratılmıştır. Ölüm ise varlığın misal alemine yani anti maddeye geçişidir. İnsan öldükten sonra anti madde de varlık bulur. Berzah alemi dediğimiz şey anti madde alemidir. Şairin dediği gibi Ölüm var, ölüm var müjdeler olsun / Ölümü de öldüren Rabbe secdeler olsun. Yani insan ve eşya sonsuza dek yaşayacaktır.
Bir önceki mesajımda entropi yasasından bahsetmiştim ve hiç bir şeyin yoktan var edilemeyeceğini söylemiştim bunun sebebi kainatta Allah ın olmadığı bir yerin var olmamasıdır yani Allah yoktan var ettim derken anti maddeden yarattığını kastedmektedir

Eğer Allah ın varlığını kabul etmiyorsanız maddenin ondan sudur ettiğini kabul etmeyeceksiniz o halde maddenin sudur ettiği şey nedir?
İlk "şey" sonsuz olmalıdır ki bir başlangıç aramayalım o "şey" bir madde ise ki evrende var olan her şey maddedir madde sınırlı olduğundan mutlaka bir başlangıcı vardır. Sonsuz olan bir madde mantığa ve bilime aykırıdır. O halde başlangıçtaki sonsuz olan "şey" nedir?
Anti madde diyorsunuz, nedir bu anti madde açık bir dille tarif eder misiniz?
Çünkü benim anladığım anti maddeyle sizin tarifinizdeki anti madde örtüşmemektedir sanıyorum.

İşte bir önceki yorumumdaki anti madde ile ilgili yorumum ve tanımı:
‘’’Diğer bir husus ise anti madde olayı..
Her şey anti maddeden meydana gelmektedir demişsiniz.
Kısmen doğrudur ve enerjiyi ortaya çıkaran faktör olan maddenin karşıtıdır.’’’

Ve bu anti madde, Büyük Patlamayı oluşturan maddeyle çarpışması sonucu yok olmuştur.
Diğer bir deyişle maddeye YENİK düşmüştür.

İnsan öldükten sonra anti maddeye geçer ve anti maddede hayat bulur demişsiniz.

Bu nasıl gerçekleşmektedir bir örnekle açıklayabilir misiniz?
Çünkü bilimsel olarak insan bir maddedir ölür fakat yok olmaz, ilk aşamada toprak olur sadece..

Termodinamiğin Birinci Yasasından söz ediyorsunuz ve bu yasa kapsamında hiçbir şeyin yoktan var edilemeyeceğini belirtiyorsunuz.
Evet doğrudur fakat eksik bir tanımdır.
Çünkü bilimsel niteliği olan bu yasa gereği var olan bir madde de asla yok edilemez.

Peki bu ne anlama gelmektedir?
Madde her daim vardı, Evren oluşmadan önce de vardı çünkü evreni oluşturan etkendir.
Evren, sıfır hacimli ve çok yüksek bir enerji potansiyeline sahip, sıkışmış bir noktanın patlamasıyla oluştu denilmektedir çünkü.
Bu da maddenin her daim olduğuna güzel ve bilimsel bir kanıttır.
Anti madde ise Evreni oluşturan çarpışmada yok olmuştur.
Günümüzde yapılan bilimsel çalışmalar ve deneyler sonucunda ise anti madde elde edilmektedir. Bunu da dip not olarak düşmek gerek.

Enerjinin korunumu yasasını kabul ediyorsunuz fakat anlatımlarınızın tamamı bu yasaya zıt durumdadır ve yasayla çelişmektedir.
Enerjinin korunumu yasasıyla Tanrının varlığı ispatlanamaz, aksine bu yasanın tanımı gereği Tanrı yoktur.
Çünkü bu yasa; Evrende, madde ve enerjinin daimi olduğunu, yaratılamayacağını veya yok edilemeyeceğini açıklar.
Bu tanımın analizini doğru tahlil etmelisiniz çünkü bir yanılgı ve tutarsızlık içindesiniz.

Bu tutarsızlık birçok ifadenizde de ortaya çıkmaktadır.
Şöyle ki;
Evren maddeden oluşmuyor mu maddeden oluşan bir şey nasıl sonsuz olabilir, demişsiniz.
--Burada hem evrenin maddeden oluştuğunu hem de sonsuz olamayacağını ifade etmişsiniz.
Başka bir yerde de insan ve eşyanın da sonsuz olduğunu ve sonsuza dek yaşayacağını belirtmişsiniz.
--Burda ise maddenin sonsuz olduğunu söylemektesiniz.
Birde şöyle sormuşsunuz; Madde dediğiniz şeyin mutlaka bir sınırı var ve bir sebebe ihtiyaç duyuyor madde nasıl sonsuz olabilir ?
--Burda ise maddenin sonsuz olamayacağını söylüyorsunuz.
Öte yandan ise madde sınırlıdır demektesiniz.
--Sizce bunlar bir çelişki değil midir?


Sonuç olarak tespit ve düşüncem şöyle:
Madde her daim mevcuttu. Çünkü madde yok edilememekte, ortadan kaldırılamamaktadır ve ortada bir madde vardır. Bu da, maddenin her zaman varlığının kanıtıdır.

Yoktan var edilemeyen bir madde nasıl oluyor da bir önceki boyutu olmadan ortaya çıkabiliyor veya varlığını koruyabiliyor? Böyle bir durum olamayacağına göre her daim maddenin mutlak varlığını kabul etmek en mantıklı seçenek olarak çıkıyor karşımıza.

Hangi koşulda, zamanda, şartlarda ve hangi yöntemle olursa olsun madde yok edilemeyeceğine ve her zaman varlığını koruduğuna göre, maddenin bir dönem olmadığını, olmayacağını ifade etmek mantıklı değildir.

Bu durumda madde nasıl oluştu, nasıl ortaya çıktı gibi benzeri sorular anlam ve önemini yitirmektedir. Çünkü yok olmayan, yok edilemeyen bir madde mevcudiyetinin her daim var olduğunu mantık olarakta, bilimsel olarakta kabul etmek gerekiyor.

Günümüzdeki farklı boyutta, özellikte, yapıda ve şekildeki maddeleri nasıl ki yoktan var, vardan yok olmayan bir önceki maddenin varlığı şekillendirerek meydana getirmişse, ilk maddenin nasıl ortaya çıktığı sonucuna da bir önceki maddenin varlığından kaynaklanarak oluştuğu varsayımını mantıken kabul etmek gerekiyor.

Sonuç itibariyle sizinde dediğiniz gibi madde olarak kabul ettiğimiz evrende bulunan enerji yok edilemez veya yoktan var edilemez. Enerji (madde) sadece bir şekilden diğerine dönüşebilir. Bu durumda maddenin her zaman var olduğunu kabul etmek gerekiyor.

Başka bir husus ise hem madde olarak kabul ettiğiniz evrenin sonsuzluğundan söz ediyorsunuz, hem de madde sınırlıdır sonsuz olamaz diyorsunuz. Bu bir çelişki değil midir? Bu konudaki tespit ve düşüncelerinizi bir kez daha izah edebilir misiniz?

devam edecek..
 

SOSYALİST

Bağımlı
Üye
.......´isimli üyeden Alıntı

Öncelikle şunu belirtmek isterim ki benim bahsettiğim sonsuzlukla sizin anladığınız sonsuzluk arasında fark olduğundan beni çelişkiye düşmüş olarak gördünüz. Ben maddenin başlangıcından bahsettim. Bizim uzlaşamadığımız nokta şurasıdır. siz Tanrı sonsuzdur denildiğinde diyorsunuz ki hayır her şeyin bir başlangıcı vardır o halde tanrıyı yaratan biri olmalı. Ben de diyorum ki madde sınırlıdır dolayısıyla ezeli değildir yani sonsuz değildir. Siz maddeye gelince bir başlangıcı olamaz diyorsunuz tanrıya gelince her şeyin bir başlangıcı vardır diyorsunuz . Öncelikle maddenin sonsuza dek enerjinin kaybolmayacağı dönüşeği yasasına dayanarak evet madde sonsuza dek yaşayacak diyorum bu ise dünyadan sonra ahiretin varlığını kanıtlamaktadır. Hiç bir şey yoktan yaratılmamıştır dedim çünkü yokluk da bir mahluktur yani yaratılmıştır dolayısıyla o da bir tür varlıktır yani var olan bir şey nasıl maddeyse yok olan şeyde anti maddedir .Anti madde de bir tür varlık olduğundan yokluk dediğimiz şeyde vardır. Big bengi oluşturan madde de bu yokluk dediğimiz anti maddeden meydana gelmiştir.

Şimdi sizin mantığınızla gidelim tanrı sonsuz olamaz onu da yaratan bir varlık olmalı peki nereye kadar gidelim yani ilk tanrıya nasıl ulaşacaz ve ilk tanrı nasıl bir şeydir?
öncelikle bir başlangıcı olmayan yani ezeli olan bir tanrıya ihtiyacımız var İslam da bu ilk tanrı ezeli olan yani bir başlangıcı olmayan yaratıcı Allah tır ve ezeldir ve dolayısıyla sonsuzdur. Siz bu ilk tanrıya ne dediniz madde dediniz çünkü maddenin bir başlangıcı vardır çünkü her madde sınırlıdır dediğimde hayır madde sınırsızdır bir başlangıcı yoktur dediniz . sizler sadece gözünüzle şahit olduğunuz şeylere inanırsınız yani sonsuz olan bir başlangıcı olmayan bir madde gösterin bana desem siz ne diyeceksiniz .Bana hangi maddeyi göstereceksiniz ezeli olan bir maddeniz var mı

Sizinle benim aramdaki fark şurda ben Allaha sonsuzdur diyorum bir başlangıcı olamaz çünkü madde değildir o yaratılmış hiç bir şeye benzemez. siz ise yaratıcı ilk madde sonsuzdur diyorsunuz bu söyleminiz ise maddenin yapısına aykırıdır çünkü başlangıcı olmayan bir madde yoktur.Yani siz farkında olmayarak bir tanrı maddeye inanıyorsunuz ezeli olan bir maddeye inanıyorsunuz.
Şimdi aramızda bir fark kaldı mı. Sizde ezeliyete inanıyorsunuz ben de! görünüşe bakılırsa ikimizi yaratan da ezeli bir varlık siz ona madde deyin durun ben Allah demeye devam edeyim. Anlatabildim mi?
Yorumlarınızı bölümler halinde değerlendirmek istiyorum, çünkü arada değinmediğimiz, dikkatimizden kaçan bir şey kalmasın.

siz Tanrı sonsuzdur denildiğinde diyorsunuz ki hayır her şeyin bir başlangıcı vardır o halde tanrıyı yaratan biri olmalı.
Hayır, henüz bu noktaya gelmedim. Yanlış anlaşılma var sanırım.
Fakat bu konu açılmışken kısaca değinelim isterseniz.
Mesela ben maddenin sonsuzluğundan söz ederken, mevcut olan maddelerin yok edilemediğinden yola çıkarak, maddenin her daim varlığını somut bir şekilde ortaya koymaktayım.
Siz bu yöntemle Tanrı’nın varlığına somut bir örnek gösterebilir misiniz?

Ben de diyorum ki madde sınırlıdır dolayısıyla ezeli değildir yani sonsuz değildir.
Önceki yorumlarınızda evrenin bir madde olduğunu ve sonsuz olduğunu söylediniz.
Durum yanlış değerlendirilmiş veya anlaşılmış olabilir, önemi yok.
Fakat bu doğru bir tanımlamadır; evren bir maddedir ve sonsuzdur.
Çünkü bunu kanıtlayan durum, mevcut olan bir maddenin yok edilememesidir.

Öncelikle maddenin sonsuza dek enerjinin kaybolmayacağı dönüşeği yasasına dayanarak evet madde sonsuza dek yaşayacak diyorum bu ise dünyadan sonra ahiretin varlığını kanıtlamaktadır.
Bu tespitiniz çok doğru fakat maddenin sonsuzluğu maddenin her daim varlığının kanıtıdır.
Bunu nasıl oluyor da ahretin varlığıyla bağdaştırabiliyorsunuz anlamadım?

Hiç bir şey yoktan yaratılmamıştır dedim çünkü yokluk da bir mahluktur yani yaratılmıştır dolayısıyla o da bir tür varlıktır yani var olan bir şey nasıl maddeyse yok olan şeyde anti maddedir .Anti madde de bir tür varlık olduğundan yokluk dediğimiz şeyde vardır. Big bengi oluşturan madde de bu yokluk dediğimiz anti maddeden meydana gelmiştir.
Bu bölümden şunu mu anlamalıyız:
Anti madde Tanrı’dır.

Şimdi sizin mantığınızla gidelim tanrı sonsuz olamaz onu da yaratan bir varlık olmalı peki nereye kadar gidelim yani ilk tanrıya nasıl ulaşacaz ve ilk tanrı nasıl bir şeydir?
Ben Tanrının olmadığını söylüyorum.
Nasıl bir şeydir, nereye kadar gideceğinizi bilmem ama O’nun varlığını kanıtlamak sizin sorunuz 

öncelikle bir başlangıcı olmayan yani ezeli olan bir tanrıya ihtiyacımız var İslam da bu ilk tanrı ezeli olan yani bir başlangıcı olmayan yaratıcı Allah tır ve ezeldir ve dolayısıyla sonsuzdur.
Bu sizin düşünceniz fakat sadece rivayetlerden ortaya çıkan bir kavramdır.

Siz bu ilk tanrıya ne dediniz madde dediniz çünkü maddenin bir başlangıcı vardır çünkü her madde sınırlıdır dediğimde hayır madde sınırsızdır bir başlangıcı yoktur dediniz .
Ben kesinlikle Tanrı’nın varlığından söz etmedim.
Doğrudur, maddenin ise her daim varlığından söz ettim.
Yok edilemeyen bir maddenin ezeli ve ebedi olduğunu söyledim ve bu böyledir.

sizler sadece gözünüzle şahit olduğunuz şeylere inanırsınız yani sonsuz olan bir başlangıcı olmayan bir madde gösterin bana desem siz ne diyeceksiniz . Bana hangi maddeyi göstereceksiniz ezeli olan bir maddeniz var mı
Bu sorunuzun cevabı hemen hemen tüm yorumlarımda mevcut.

Sizinle benim aramdaki fark şurda ben Allaha sonsuzdur diyorum bir başlangıcı olamaz çünkü madde değildir o yaratılmış hiç bir şeye benzemez. siz ise yaratıcı ilk madde sonsuzdur diyorsunuz bu söyleminiz ise maddenin yapısına aykırıdır çünkü başlangıcı olmayan bir madde yoktur.
Ben Tanrısal yaratıcılıktan hiç söz etmedim aksine maddenin (tekrarlatıp duruyorsunuz ama :)) her daim varlığını söyledim.
Bunu söylerken de MADDENİN HİÇ BİR ZAMAN YOK EDİLEMEDİĞİNİ VE YOK EDİLEMEDİĞİ İÇİN DE HER DAİM VARLIĞINI KANIT OLARAK GÖSTERDİM.

Yani siz farkında olmayarak bir tanrı maddeye inanıyorsunuz ezeli olan bir maddeye inanıyorsunuz.
Her şeyin farkındayım.
Evet doğrudur, fakat bunu Tanrı olarak nitelememiz için akla ve mantığa uygun somut bir tespitte bulunmamız gerekmez mi?

Şimdi aramızda bir fark kaldı mı. Sizde ezeliyete inanıyorsunuz ben de! görünüşe bakılırsa ikimizi yaratan da ezeli bir varlık siz ona madde deyin durun ben Allah demeye devam edeyim. Anlatabildim mi?
Çok iyi anlıyorum sizi.
Doğrudur, bizleri bu günkü duruma getiren dönüşümlerin sonucudur.
Siz buna yaratan Tanrı diyorsunuz ben ise yaratan değil maddenin dönüşümü diyorum.

Sağlıcakla..

devam edecek
 

ümmi

Kıdemli
Üye
sn sosyalist sizin aklınız karışmış efenim.Hem madde bing bang le ortaya çıkmıştır diyorsunuz,hem ezeli ve ebedidir diyorsunuz.bu ikisini nasıl telif edersiniz
ikincisi,madde mademki doğmuştur bir şekilde,bir gün her doğan gibi ölüme mahkum olması neden size imkansız geliyor.onu patlatan o güç yeniden dürüp büküp o patladığı deliğe tıkamaz mı.
 

SOSYALİST

Bağımlı
Üye
sn sosyalist sizin aklınız karışmış efenim.
Polemik yapmak istemiyorum ama şu cümleyi kullanmanız bile kimin aklının karıştığını gösterir.

Hem madde bing bang le ortaya çıkmıştır diyorsunuz,
Maddenin Big Bang le ortaya çıktığına ilişkin cümlemi gösterebilir misiniz?

hem ezeli ve ebedidir diyorsunuz.bu ikisini nasıl telif edersiniz
Ezeli ve ebedidir.
Konu içinde neden ezeli ve ebedi olduğuna ilişkin birçok açıklamalarım mevcuttur.

madde mademki doğmuştur bir şekilde,bir gün her doğan gibi ölüme mahkum olması neden size imkansız geliyor.
Madde farklı yapılarıyla her zaman vardı, doğmamıştır, ölmeyecektir de.

onu patlatan o güç yeniden dürüp büküp o patladığı deliğe tıkamaz mı.
Onu patlatan güç nedir, hangi deliğe nasıl tıkacaktır?
 

SOSYALİST

Bağımlı
Üye
Merhaba,
Sorduklarınızın cevabını defalarca verdim.
Fakat siz benim yazdıklarımı ya okumuyorsunuz, ya da anlamak istemiyorsunuz.
Çünkü ben de size birçok soru sordum ve tüm sorularınızı cevapladım fakat sorularıma ise yanıt alamadım.

.......´isimli üyeden Alıntı

siz maddeye yok edilemez diyorsunuz aynı şey Allah içinde geçerlidir varlığı ezeli ve ebedidir.
Şimdi buradaki ayrıntıya dikkat etmek gerek.
Yok edilemeyen somut bir madde var ve bu madde yok edilememekte, varlığı ezeli ve ebedidir demekteyiz.
Bu kesindir, kanıtlanabilmektedir.
Fakat Allah için aynı şeyi söylemek mümkün müdür?
Çünkü Allah ne madde gibi somut bir varlıktır, nede varlığı kanıtlanabilirdir.
Bu nedenle ikisi aynı şey değildir; madde somuttur, Allah ise varlığı hiçbir türlü kanıtlanamayan soyut bir kavramdır.
Bunun anlamı ise bilimsel olarak, Allah kavramı diye bir şey yoktur.

benim sizden almak istediğim cevap şudur; Madde yapısı gereği sınırlı olduğundan nasıl oluyor da ezeli oluyor yani bir başlangıcı yoktur siz böyle bir madde biliyor musunuz . Bir başlangıcı olmayan bir madde söyleyin bana ?
Madde yapısı gereği sınırdır, demektesiniz.
Hayır, yok böyle bir şey; madde sınırlı değildir ve bu nedenle sonsuzdur.
Bunu en iyi örneği ise evrenin sınırsızlığı ve sonsuzluğudur; ASAL SAYILAR gibi.

maddenin yok edilemez oluşu onun başlangıcının olmadığına nasıl bir kanıttır. sonsuzluktan dönüşerek geldiğini söylüyorsunuz sonsuzluktan gelen ilk madde nedir o halde bana sınırsız bir madde söyleyin ki maddenin sonsuzluğuna inanayım (sonsuzluk derken başlangıcı olmayışından bahsediyorum.) bu başlangıcı olmayan maddeyi bana söyler misiniz nedir?
Aynı şeyleri bir çember içinde dönüp dolaşır gibi tekrarlayıp duruyorsunuz sayın ………….. Bey.
Bu sorunuzun cevabını defalarca verdim.
Yok edilemeyen bir maddenin bir başlangıcı olduğunu düşünmek, mantık ve bilimsel anlamda defolu bir durumdur.
Rasyonel değildir yani.

Aklınızdaki tüm soru işaretlerini gidermek ve yeniden sormamanız açısından sonuç olarak şöyle toparlamak istiyorum:

Yoktan var, vardan yok edilemeyen bir maddenin sonuç itibariyle mevcudiyetinden söz ediyorsak eğer, bu madenin nasıl oluştuğu, nasıl ortaya çıktığı sorusu mantıken ve bilimsel olarak bir anlam ifade etmemektedir.
Çünkü yapısı ve özelliği gereği anlaşıldığı kadarıyla yoktan var veya yok edilemeyen bu maddenin her daim var olduğu sonucu çıkmaktadır ortaya.
Bu durum ise o maddenin sonsuzluğunu, her daim varlığını, ezeli ve ebedi olduğunu kanıtlamaktadır.
Maddenin yok edilememesi, varılan bu sonucun en somut örneğidir.

Sonuç olarak; ortada bir madde vardır, ve bu madde tüm yok etme girişimlerine rağmen hala yok edilemiyor veya olmayan her hangi bir madde sihirbazlar misali var edilemiyorsa, ortada olan bu maddenin ezeli ve ebedi olduğunu kabul etmek en mantıklı, rasyonel ve bilimsel bir gerçektir.

Sağlıcakla...

devam edecek
 

ümmi

Kıdemli
Üye
Arkadaşımızın sorusu şöyleydi:Merhaba,
Sorunuzun maksadını anlıyorum.
Fakat sorunuzun kesin cevabı henüz bilinmemekle birlikte bilimsel teoriler kısaca şu şekilde açıklamaktadır;
‘’Evrenin oluşumuna dair günümüzde en çok benimsenen teori, Bigbang (Büyük Patlama) teorisidir.
Bu teoriye göre evren, sıfır hacimli ve çok yüksek bir enerji potansiyeline sahip, sıkışmış bir noktanın patlamasıyla oluştu.
İlk patlamanın nasıl oluştuğu, evren meydana gelmeden önce evrenin yerinde ne olduğu ya da evrenin neyin içinde genişlediği sorularına günümüzde bile tam olarak bilimsel bir cevap bulunamamıştır.’’
demişsiniz işte efenim
 

KOMANDO

Tecrübeli
Üye
Sonuç olarak; ortada bir madde vardır, ve bu madde tüm yok etme girişimlerine rağmen hala yok edilemiyor veya olmayan her hangi bir madde sihirbazlar misali var edilemiyorsa, ortada olan bu maddenin ezeli ve ebedi olduğunu kabul etmek en mantıklı, rasyonel ve bilimsel bir gerçektir.

Sağlıcakla...

devam edecek
Al iste ..! Birde yazdigim zaman yazacak birseyin yok iste falan filan diyorsun...!

Yoktan var Vardan danda yok edilemez ...! diyorsun ama ortada bir madde var bu ezeli ve ebedidir diyorsun..?

Bombo$ bir odanin icinde bir bardak cay düsün...! diyorsun ki bu bir bardak cay ezeli ve ebedi ... peki o bir bardak cayi odaya kim getirdi diyoruz.. sen o orda vardi zaten diyorsun..?

Peki senin icin ezel ve ebed ne demektir....?

yine cevap veremeyeceksin ya yinede sorayim...!!!
 

SOSYALİST

Bağımlı
Üye
Güya maddenim Big Bang'la ortaya çıktığını söylemişim.

Maddenin Big Bang le ortaya çıktığına ilişkin cümlemi gösterebilir misiniz? diye sordum ve sayın ümmi'ye.
demişsiniz işte efenim
diyerek;
Evrenin oluşumuna dair günümüzde en çok benimsenen teori, Bigbang (Büyük Patlama) teorisidir.
Cümlesini koydu önümüze!

Şimdi o cümle maddenin ortaya çıktığı anlamını mı ifade ediyor sayım ümmi?
Öyle mi anlaşılıyor ordan yoksa :))
 

Bay X

Kıdemli
Üye
Şöyle bir geçmişe uzanalım..

18 Kasım 2010 tarihli Milliyet Gazete'sinden bir alıntı..

CERN'de tarihi buluş


Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi (CERN) fizikçilerinin gerçekleştirdikleri bir deneyde, modern bilimin en büyük sırlarından biri olan ''anti-madde''nin elde edilmesi ve saniyenin onda biri süresince hapsedilerek gözlemlenmesinin başarıldığı açıklandı.
"Alfa" deneyinde, elde edilen 38 adet anti-hidrojen atomu, üzerinde yeterince gözlem yapılacak bir süre boyunca, yani saniyenin onda birinde, belirli bir ortamda tutularak (hapsedilerek) incelendi.
Elde edilen anti-maddenin, madde ile temas anında yok olmasından ötürü, gözlemlenmesi için, madde ile temas kuramayacağı bir ortamda yalıtılarak hapsedilmesi gerekiyordu.
Nature dergisinde yer alan makaleye göre, hidrojen atomlarının karşıtı olan anti-hidrojen atomlarını vakumlu bir ortamda üretmeyi başaran fizikçiler, bu atomları, üzerinde çalışmayı yetecek süre boyunca yalıtılmış ortamda tutmayı başardılar.
Bu anti-madde atomlar üzerinde yapılan gözlemler, evrenin ortaya çıktığı Büyük Patlama'dan sonra anti-maddeye ne olduğunun anlaşılmasını sağlayabilecek. Deneyle ilgili araştırmacılardan Jeffrey Hangst, ''hiç kimsenin henüz anlayamadığı nedenlerden dolayı doğa, anti-maddeyi dışlamış durumda'' diyerek, bunun, anti-maddenin sakladığı sırları ortaya çıkarma konusunda kendileri açısından teşvik edici olduğunu belirtti.

Milliyet

CERN'deki bu buluşun ardından bilim insanları Yaradan'ın varlığına vurgu yaparak bu maddeye Tanrı Parçacığı ismini verdiler..Anti Madde 1932'de ortaya atılmış bir tez'di ve kanıtlandı..Atom'un artık eski kitaplarda yer aldığını anımsatmak isterim..Kendini atom ve maymun kuramı üstüne oturtan evrimciler bu şamarı hep görmezden geliyorlar ilginç:))

Çürümüş teoriler yok bilim konuşuyor:))

Daha evvelki yazılarımda CERN ile ilgili bir kaç şey yazmıştım Tanrı Parçacığı ve Tetiklenme süreci ile ilgili demekki ezberimde doğru kalmış..Bilim Darwin'in saçma teorisini 2 asırdır kanıtlayamadı..Evrim Teori'si,Ateist'lerin kendini avuttuğu ve kendilerine uyguladıkları terapi sadece...
 
Son düzenleme:

SOSYALİST

Bağımlı
Üye
.......´isimli üyeden Alıntı

evren dediğiniz şey büyük patlamayla başladı ve evren madde olduğu için bir başlangıcı var ben Allah a sonsuzdur diyorum çünkü madde değildir yaratılmış hiç bir şeye benzemez. MADDE OLMADIĞI İÇİN SINIRSIZDIR. MADDE OLMADIĞI İÇİN BİR BAŞLANGICI YOKTUR. oysaki nedensellik ilkesi gereği her maddenin bir başlangıcı vardır çünkü madde dediğimiz şey bir birinden ortaya çıkmakta ve bir birinin dönüşmesi sonucu meydana gelmektedir. yani sayılar gibi sonsuza gittiğini düşünürsek o zaman size sorduğum sorunun cevabını alamamış oluyorum çünkü ben size dedim ki arka ayakları olmayan bin tane sandalye koysanız arka arkaya yine arka ayakları olan bir sandalye koymazsanız o sandalyeler düşecektir. bana ilk maddeyi hala söylemediniz ilk madde nasıl bir şeydir ve nedir?
Evet içinde bulunduğumuz evren büyük patlamayla gerçekleşti demekteyiz ve bunu böyle kabul ediyoruz. Bunu sağlayan ise maddedir. Çünkü sizinde dediğiniz gibi maddenin başka bir boyutta varlığını sürdürmesi için bir önceki boyutunun olması gerekir. Bu gayet mantıklı bir açıklama. Benden duymak istediğinizin sorunun cevabı ise maddenin tanımlaması içindedir. Fakat bu maddeye ilk mi dersiniz son mu dersiniz bilemem. Çünkü bilimsel bakış, bir maddenin varlığının sebebini bir önceki maddenin varlığına bağlamaktadır.

Şunu da sormak gerekir aslında, içinde bulunduğumuz evren büyük patlamayla gerçekleşmişse eğer, (ki böyle kabul ederiz, edilmektedir) bu durumda evren hala genişlemeye devam etmekte midir? Aynı zamanda şunu da sorabiliriz, içinde bulunduğumuz evrenin dışında başka evrenler var mıdır, yada evrenimiz başka başka kat kat evrenler içinde midir? Tüm bu gibi soruların cevabını da bakmak gerek..

Şayet ilk madde yok diyorsanız yani madde sonsuzdan beri vardı diyorsanız bu söyleminiz mantığa aykırı size anlatamadığım sizin anlamamakta ısrar ettiğiniz nokta maddi olan bir şeyin mutlaka bir sebebe ihtiyaç duyduğu ve bir başlangıcının olduğudur.
Öncelikle şu İLK MADDE kavramı düşüncesini kaldırmalıyız. Çünkü maddenin varlığı ve yok edilemediği sonsuzluğunun ve her daim varlığının BİLİMSEL kanıtıdır. Bunu ilk madde nasıl oluştu diye sorgulamak bilimsel değildir.

Aslında bana sorduğunuz soruları kendiniz cevaplıyorsunuz farkında değilsiniz.
Ben madde yok demedim, madde her daim vardır çünkü varlığımızın yani maddelerin varlığının nedeni budur. Buna ne derseniz deyin, ilk ya da son, bu sizin bilimsel olmayan felsefi tercihinizdir.
 

SOSYALİST

Bağımlı
Üye
.......´isimli üyeden Alıntı

entropi yasası hiç bir şey yoktan var edilemez demektedir çünkü yokluk diye bir şeyin olmadığını söylemektedir.
Termodinamiğin birinci yasasından şunu anlarız:
Evren oluşmadan önce de, evren oluştuktan sonra da evreni oluşturan etkenler mevcuttu. Biz buna madde diyoruz siz ise yaratıcı diyorsunuz. Madde diyoruz çünkü evren bir maddedir ve madde olan evren maddenin bir önceki varlığından-boyutundan ortaya çıkmıştır.

Fiziğin en temel yasası olan Enerjinin Korunumu Yasasını bir daha tanımlamak gerekirse:
Evrende, madde ve enerjinin daimi olduğunu, yaratılamayacağını veya yok edilemeyeceğini açıklar. Entropi ise evrenin bir düzensizlik seyrinde olduğunu belirtir.

Dikkat ederseniz bu tanımlar, Kuran’ın her şey biz düzen içindedir ve mükemmeldir ilkesine de aykırıdır aynı zamanda..
 

SOSYALİST

Bağımlı
Üye
....´isimli üyeden Alıntı

İslamiyette yokluk denen şey mahluk olduğundan onunda bir tür varlık olduğu felsefesi vardır. İslamiyetteki vahdeti vücut felsefesi yaratılmış her şeyin Allah ın nurundan yaratıldığı ve bu nurun ezelden beri var olduğuna inanılmaktadır. İslamiyetteki bu inanç ilk maddenin nurdan yaratıldığı ve bu nurun sebeplere bağlanarak inşaa edildiğine inanılmaktadır. Şimdi ben size ilk maddenin neyden yaratıldığını söyledim ve entropi yasası vahdeti vücudu desteklemektedir.
Entropi konusunda bir yanılgı içindesiniz. Entropi bilimsel bir gerçektir. Siz bunu felsefi düşünce gibi algılayıp onun üzerinden sonuçlar çıkarıyorsunuz. Eğer entropi üzerinden konuşacaksak yaratılış kavramını dışarıda tutmamız gerekir. Çünkü yaratılışçılık, Tanrı’nın varlığı kavramı düşüncesi felsefidir. Bunun bilimsel bir gerçekliği, kanıtı yoktur. Bu yüzden entropi ve diğer bilimsel yasalar Tanrı kavramını yok sayar, çünkü varlığının kanıtını ister.

Şimdi bir yaratıcı olmadığını varsayalım madde kendi kendine nasıl oluşmuştur.neyden oluşmuştur siz buna karşılık diyeceksiniz ki Allah kendi kendine nasıl vardır diyeceksiniz. Allah sonsuz olduğundan ve madde gibi sınırlı olmadığından zatı yaratılmış hiç bir şeye benzemediğinden ki Allah ın madde olmadığını sizde söylediniz dolayısıyla sonsuzdur ve bir başlangıcı yoktur çünkü madde değildir.
Olaya felsefi boyutta bakacak olursak, ki Tanrı kavramı felsefidir, bunun sadece bir iddiadan ibaret olduğunu da kabul etmemiz gerekiyor. Çünkü bilimsellik içermektedir. Biliyorsunuz ki Tanrı kavramna bilimsel bir nitelik kazandırmamız için bilimsel yöntemlerle kanıtlamamız gerekiyor. Bunu da yapacak olanlar sizlersiniz çünkü bilimin konusu değildir.

Allah sonsuz olduğundan bir başlangıcıda bulunmamaktadır fakat siz maddeye sonsuzdur diyorsunuz ve maddeyi meydana getiren maddedir diyerek sebepleri sonsuza dek götürmektesiniz işte bu mantıksız ve bilimsel değildir.
Dikkat ederseniz hem Tanrı hem de madde için sonsuzluk deyimini kullanmışsınız. Tanrı’nın bu konudaki konumunu bilemem ama maddenin varlığı sonsuzluğunun kanıtıdır. Bunu Termodinamiğin birinci yasası kapsamında ve maddenin somut varlığıyla kanıtlamamız mümkündür. Fakat varlığı veya sonsuzluğu konusunda Tanrı için aynı şeyi söyleyemeyiz, ispatlayamayız. Tanrı’nın varlığını kabul etmek bilim dışıdır fakat felsefi bir iddiadır.

sizi bu maddenin sonsuzluğu paradoksunuzla baş başa bırakıyorum umarım bir gün aklı selim olarak bu söylediklerimi mantık ilmine aykırı olmayacak şekilde düşünür doğru bir sonuca varırsınız. Allah size hidayet nasip etsin.
Dediğim gibi, Tanrı’nın varlığını kabul veya reddetmek felsefi bir durumdur. Bilimsellikle alakası yoktur. Bireyler ister inanır ister inanmaz, bu onların kişisel tercihidir. Tüm insanlığın inanması veya varlığını kabul etmesi için ise somut ve bilimsel kanıt içermesi gerekmektedir. Fakat şimdiye kadar bu sağlanamamıştır.

NOT: Ben her zaman şöyle dua ederim Allahım beni doğru yola ilet ve o yoldan ayırma sizde bir gün böyle bir duada bulunun umulur ki doğru yolu bulanlardan olursunuz.
saygılarımla....
Teşekkür ederim.
Kesin doğru felsefi bilgi değil bilimsel bilgidir.

Hoşça Kalın…
 

baypipo

Acemi
Üye
Sayın Sosyalist, ben siteye henüz yeni dahil oldum. Açtığınız konular gerçekten çok tartışılan ve önemli konular. Ve çokta dikkatimi çeken konular. Bir çok yazınızı okudum. Gördüğüm ve anladığım kadarıyla akılcı ve bilimin tek gerçek olduğuna inanan birisiniz. Fakat yukarıda yazmış olduğunuz evrenin oluşumuna dair günümüzde en çok benimsenen teori hakkında yazmış olduğunuz şu cümle dikkatimi çekti:'SIFIR HACİMLİ VE ÇOK YÜKSEK BİR ENERJİ POTANSİYELİNE...' . Burada sıfır hacimli derken neyi ima ediyorsunuz. Bildiğiniz üzere evrende var olan her şeyin bir hacmi vardır. Söylediğinize göre patlayan bu her neyse hacmi olmayan bir şey. O halde yok demektir bu şey öyle değil mi? Bu da demek oluyor ki bir yoktan var oluş var anladığım kadarıyla. Peki nasıl oluyor bu? Bir çok yazınızda yoktan var oluşu inkar ederken burada bunu nasıl yazabildiniz. Ya da nasıl GÖZDEN KAÇIRDINIZ?
 

SOSYALİST

Bağımlı
Üye
Güzel bir soru..
Fakat dikkat edersenizn o cümle şu şekilde noktalanmıştır.
sıfır hacimli ve çok yüksek bir enerji potansiyeline sahip, sıkışmış bir noktanın patlaması..
Bu nokta o kadar küçük ve barındırdığı enerji miktarı o kadar büyük ve güçlü ki, hacm gözardı edilmiştir.
Sıfır hacimden anladığım budur fakat nokta olarak belirtilmiştir..
 
Son düzenleme:

SOSYALİST

Bağımlı
Üye
....´isimli üyeden Alıntı

entropi bana maddenin sonsuza dek gideceğinden bahsetmekte fakat maddenin nereden geldiğini söylemekte.
Maddenin sonsuzluk tanımı doğru.
Entropi maddenin nerden geldiğini söylemekte demişsiniz.
Entropiye göre madde nerden gelmiştir, söyler misiniz?

sizin elinizde bir lira var herkese var olduğunu kanıtlıyorsunuz o bir liranın piyasada kaybolmayacağınıda kanıtlıyorsunuz.piyasada dönüp duracaktır.fakat paranın nereden geldiğini ilk çıkış noktasını söylemiyorsunuz. Benim sizden istediğim darphane var mıdır yok mudur varsa o paranın kim adına basıldığıdır. yoksa o para nereden gelmiştir. Madde de para gibidir maddeyi yaratan ve üzerine ismini yazan biri var veya şöyle diyelim o madde bir darphanede basıldı ve piyasada kaybolmayacak dönüp duracak siz maddenin ilk darphanesini bana söyleyecek misiniz yoksa bu paranın piyasada dolaşımını mı anlatacaksınız. Yani bu para piyasaya nereden girdi. ilk başlangıç nasıl bir şey ilk madde nedir. Kısacası bana darphaneden bahsedin piyasanın parayı ürettiğini söyleyip mantığınızın onaylamayacağı bir şey söylemeyin. ne bilim ne de mantık bunu kabul etmez. Çünkü var olan her maddenin bir başlangıcı var. Ya maddenin başlangıcını söyleyeceksiniz ya da entropinin kanıtladığı vahdeti vücudu kabul edeceksiniz. tercih sizin !
Hemen hemen tüm değerlendirmelerimde maddenin varlığı hususundaki düşüncelerimi söyledim fakat siz hala anlamsız bir şekilde aynı soruyu tekrarlayıp duruyorsunuz.

Maddenin varlığı sizin bu verdiğiniz örnekle aynı kategoride değildir.
Bu örnek maddenin hal ve hareketiyle ilgili güzel bir örnektir.

Anlattığınız örnekte mevcut ve somut anlamda her şey ortadadır.
Bu örneği verirken aynı zamanda Tanrının varlığını da bu örnekle ortaya koymaya çalışmışsınız.
Bu durumda Tanrının varlığını verdiğiniz örnekteki gibi kanıtlamanızı da istemem en doğal hakkımdır sanırım.
Rica etsem Tanrının varlığını verdiğiniz bu örnekle örtüştürebilir misiniz?
 
Üst Alt