Evren Nasıl Meydana Geldi?

Evren Nasıl Meydana Geldi?​

Evren yaratıldı mı yoksa bir dizi olaylar sonucunda mı oluştu?

Evren yaratıldı mı yoksa evren ötesi meydana gelen ve olumlu sonuçlanan bir takım gelişmeler neticesinde mi ortaya çıktı?

Evren ve evrende bulunan tüm varlıkların yüzlerce yıldır Tanrı yada Allah adıyla anılan bir yaratıcı tarafından yaratıldığına inanılmaktadır.

Yaratılışçılarda, ‘’ tüm evren ve içinde bulunanlar Tanrı’nın ’OL’ demesiyle 6 günde oluşmuş, yaratılan bu varlıklar hiçbir değişim göstermeksizin ilk yaratıldığında nasılsa günümüzde de aynı şekilde tüm özelliklerini koruduğu, değişime uğramadığı’’ düşüncesi hakimdir ve böyle inanılmaktadır.

İleri teknoloji ve bilimsel gelişmeler sonucunda ise evren ve evren içinde bulunan tüm canlı ve cansız varlıkları daha yankından inceleme imkanı bulunmuştur. Yapılan gözlen ve tespitler neticesinde elde edilen bulgulardan doğan vargı sonucunda bilim, yaratılış kavramını sarsan alternatifler sunmuştur.

Bilimsel gelişmeler neticesinde ortaya çıkan bulgulara yaratılışçılar karşı çıkarken, bilimden yana tavır alanlar ise bilimsel teorileri tercih etmişlerdir. Ve Forum SUPERMEYDAN’da olduğu gibi bu konu yazılı ve görsel medyanın her alanında ateşli bir şekilde tartışılmaktadır.

Bu konuyu Forum SUPERMEYDAN’da paylaşımda bulunan ve foruma çok seyrek gelen bir arkadaşla kendilerinin isteği doğrultusunda özelde tartıştık. O tartışmayı sizlerle paylaşmak istiyorum. Fakat arkadaşımızın bu paylaşımdan haberi olmadığı için ismini açıklamak istemiyorum. Kendileri isterlerse açıklayabilirler.
 
Arkadaşımızın sorusu şöyleydi:

.......´isimli üyeden Alıntı
Selam sayın sosyalist
sizinle bir konuyu burada konuşmak istiyorum
öncelikle bir soruyla başlayacağım

her şeyin bir nedeni var peki maddeyi meydana getiren ilk neden nedir nasıl bir şeydir ve nasıl meydana gelmiştir?
sorumu cevaplarsanız minnettar kalırım

Merhaba,
Sorunuzun maksadını anlıyorum.
Fakat sorunuzun kesin cevabı henüz bilinmemekle birlikte bilimsel teoriler kısaca şu şekilde açıklamaktadır;
‘’Evrenin oluşumuna dair günümüzde en çok benimsenen teori, Bigbang (Büyük Patlama) teorisidir.
Bu teoriye göre evren, sıfır hacimli ve çok yüksek bir enerji potansiyeline sahip, sıkışmış bir noktanın patlamasıyla oluştu.
İlk patlamanın nasıl oluştuğu, evren meydana gelmeden önce evrenin yerinde ne olduğu ya da evrenin neyin içinde genişlediği sorularına günümüzde bile tam olarak bilimsel bir cevap bulunamamıştır.’’
 
Tartışmayı sorulan soru ve verdiğim cevap şeklinde yayınlamaya devam edeceğim.
.......´isimli üyeden Alıntı
o halde bilimi bir kenara koyup mantıkla devam edelim zira bilimin olmadığı yerde mantık olması gerekir
var olan her maddenin bir sınırı varsa ilk madde nasıl bir şeydir
madde mutlaka bir sebebe ihtiyaç duyuyorsa sebebi olmayan bir madde olabilir mi
sebebi olmayan madde nedir ve nasıl bir şeydir
Maddeyi oluşturan etken, kabul edilen bilimsel teoriye göre bir önceki yorumumda da belirttiğim gibi ''sıfır hacimli ve çok yüksek bir enerji potansiyeline sahip sıkışmış bir noktanın patlamasıyla oluşan evren'' ve bu evren içinde oluşan gazlardır.
sebebi olmayan "şey"e yaratıcı diyebilir miyiz
Her oluşumun bir sebebi varıdır mutlaka ve bu bilimseldir aynı zamanda.
Siz buna yaratıcı diyebilirsiniz fakat bilim ve mantık buna birisi yarattı demez ve araştırmaya devam eder.
Şayet akıl, mantık ve bilim sizin gibi düşünseydi hala ilkel bir hayat yaşıyor olabilirdik.
bir şeyin sebebinin olmaması için o şeyin sonsuz olması gerekmez mi
madde bir nedene ihtiyaç duyuyorsa madde sınırlı değil midir
sınırsız olan "şey" bir başlangıcı olmadığı için sebebi de olmayacaktır ve ilk maddenin başlangıcı o olmayacak mıdır
o şey ise sınırsız olduğundan ona madde diyemeyiz elbette bu "şey" madde değilse nedir
Sınırsız olan şeyden kastınız nedir?
Şayet evren ve evrenin dışında kalanlardan söz ediyorsanız bunun böyle olması bir yaratıcının olduğunu kanıtlamaz.
Bu durum şuna benzer aynı zamanda;
Nasıl ki evrenin, maddeden oluşması için bir neden gerekiyorsa, yaratıcının oluşması içinde bir etkenin olması gerekir.

Hiçbir şey yoktan var olmamıştır, var olan her şeyin varlığının bir nedeni varıdır.
Bu neden belki şimdilik tam olarak tespit edilmemiş olabilir fakat gelişen teknoloji ve deneyler sonucunda mutlaka ortaya çıkacaktır.
Örneğin CERN de yapılan çalışmalar...
 
.......´isimli üyeden Alıntı
var olan her şeyin bir nedini vardır diyorsunuz bilimin "işte bu ilk başlangıç maddedir" dediği şeye siz nasıl kendiliğinden var oldu diyeceksiniz eğer bunu demezseniz nereye kadar maddenin başlangıcını götürmeyi planlıyorsunuz? sonsuza kadar mı eğer sonsuzluğa inanmıyorsanız maddenin sonsuz olduğunu nasıl iddia edebilirsiniz? evren maddeden oluşmuyor mu maddeden oluşan bir şey nasıl sonsuz olabilir bir başlangıç neden yok ? Madde yapısı gereği sınırlı değil midir ? Sınırlı olan her şeyin bir başlangıcı olmak zorunda değil midir? siz arka ayakları olmayan bir sandalyenin arkasına arka ayakları olmayan bin sandalyede koysanız o sandalyeler düşecektir size arka ayakları olan bir sandalye lazım yani bir başlangıç elbetteki bu sandalye madde dediğimiz arka ayakları olmayan bir sandalye değil

Allah sonsuzdur O nun bir sınırı yoktur çünkü madde değildir maddeyi kuşatır. O mutlak varlıktır madde ise mümkün varlık
Sizin mutlak varlığınız nedir ?
Mantık olarak öyle bir mutlak varlık söyleyin ki bana bir başlangıcı olmasın bir sebebe ihtiyaç duymasın zaten mutlak varlığınız sonsuz bir "şey" ise bu "şey" in bir başlangıcı yok demektir bir bitişi de yok demektir.
Bana uzay demeyin çünkü uzay maddi bir varlıktır ve big beng le başlangıcı olduğu saptanmıştır bana öyle bir mutlak varlık yani arka ayakları olan bir sandalye söyleyin ki bu "şey" sınırsız olsun ve dolayısıyla ben onda bir başlangıç aramıyayım
sizin Mutlak varlığınız nedir ?

Sizin, bizim, onların yani tüm varlıkların varlığının nedeni maddedir.
Madde sonsuzdur, değişime dönüşüme uğrar fakat asla yok olmaz.
Bu nedenle madde her zaman vardı.
Ve değişim dönüşüm neticesinde günümüzdeki kütlesi, yoğunluğu, enerjisi olan hallerini aldı.
Siz maddenin olmadığını kanıtlayabilir misiniz?
Madde olmasaydı evren ve evrenin içinde bulunanlar olur muydu sanıyorsunuz?
Evrenin varlığı maddenin sonsuz varlığının en iyi kanıtıdır.
Bunu ise maddenin hiçbir zaman yok edilemeyeceğiyle ispatlamak mümkündür...
Madde dediğiniz şeyin mutlaka bir sınırı var ve bir sebebe ihtiyaç duyuyor madde nasıl sonsuz olabilir ?
Sonsuzdur çünkü madde yok edilemez.
Siz bir maddeyi yok edebilir misiniz mesela?
 
.......´isimli üyeden Alıntı
sizin bahsetmekte olduğunuz şey entropi yasasıdır hiç bir şey yok edilemez hiç bir şey yoktan var edilemez
hiç bir şey yok edilemez çünkü yokluk diye bir şey yoktur hiç bir şey yoktan var edilemez yine evrende yokluk diyebilecğimiz bir boşluk yoktur her şey Allahın sonsuzluğu içerisindedir tasavvuftaki her şey o dur meselesi buradan kaynaklanmaktadır. Benim sizinle anlaşamadığım nokta eğer bir tanrı yoktur diyorssanız bu sonsuzluğu ve entropinin yasasını inkar ediyorsunuz demektir çünkü varlığın bu sonsuzluk içinde yok olması imkansızdır Müslümanların bahsettiği yokluk anti maddedir her şey anti maddeden meydana gelmektedir ancak anti madde de bir tür varlıktır ve dolayısıyla oda bu sonsuzluğa dahildir eğer siz bu sonsuzluğu kabul etmiyorsanız maddeye nasıl sonsuzdur diyebiliyorsunuz her şeyin bir başlangıcı vardır demiştiniz o halde maddenin başlangıcını neden kabul etmiyorsunuz

Termodinamiğin birinci yasası (enerjinin korunumu kanunu);
Evrende, madde ve enerjinin daimi olduğunu, yaratılamayacağını veya yok edilemeyeceğini açıklar.
(entropi üzerinden yanlış değerlendirme yapıldığı için entropi, enerjinin korunumu olarak değiştirilmiştir)

Ve ben daha önceki yorumumda bunu ifade etmiştim.
Yani bu konuda hemfikiriz.
Fakat bu Tanrı’nın varlığının ispatı değildir.
Aksine, tanıma iyi bakarsanız maddenin ve enerjinin daim olduğundan, yaratılamayacağından söz etmektedir ve bu bilimseldir.
Bu durumda yanılgı içinde ve bilimselliğe aykırı olan sizin tanrı varlığını araya sıkıştırmanızdır.
Doğru bir yaklaşım değildir bu.
Sadece dayanaksız bir söylemden ibarettir.

Diğer bir husus ise anti madde olayı..
Her şey anti maddeden meydana gelmektedir demişsiniz.
Kısmen doğrudur ve enerjiyi ortaya çıkaran faktör olan maddenin karşıtıdır.

Sonsuzluğu kabul etmiyorum diye bir şey yok ki.
Bunu da nerden çıkardınız?
Evren sonuzdur elbet.
Bu sonsuzluktan kastım, son noktası olmayan anlamındadır ve büyük patlamayla ortaya çıkmıştır.
Maddenin sonsuzluğu ise hiçbir zaman yok edilemeyeceği anlamındadır.
Ve bunların hiç biri, Tanrı’nın varlığına ilişkin bir kanıt değildir.
Akılımızın, bilgimizin yettiği kadar bir şeylere açıklık getirebiliyorsak, bu, Tanrısal bir varlığın olmadığını ortaya koymaktadır.

Sorularınızı tane tane maddeler halinde sorabilirseniz şeffaflık ve anlaşılabilirlik açısından daha iyi olacaktır.

Sağlıcakla..
 
.......´isimli üyeden Alıntı
Tüm güzellikler Allaha mahsustur güzelliğin istidadı gereği güzellik sonsuzluğu icab eder. Allah da en güzel isimlerin sahibi olduğu için O nun yaratıcı vasfı sonsuzdur diğer vasıfları gibi ... Bahsettiğim yaratma vasfının sonsuzluğu gereği sonsuza dek yaşayacak insan ve eşya yaratılmıştır. Ölüm ise varlığın misal alemine yani anti maddeye geçişidir. İnsan öldükten sonra anti madde de varlık bulur. Berzah alemi dediğimiz şey anti madde alemidir. Şairin dediği gibi Ölüm var, ölüm var müjdeler olsun / Ölümü de öldüren Rabbe secdeler olsun. Yani insan ve eşya sonsuza dek yaşayacaktır.
Bir önceki mesajımda entropi yasasından bahsetmiştim ve hiç bir şeyin yoktan var edilemeyeceğini söylemiştim bunun sebebi kainatta Allah ın olmadığı bir yerin var olmamasıdır yani Allah yoktan var ettim derken anti maddeden yarattığını kastedmektedir

Eğer Allah ın varlığını kabul etmiyorsanız maddenin ondan sudur ettiğini kabul etmeyeceksiniz o halde maddenin sudur ettiği şey nedir?
İlk "şey" sonsuz olmalıdır ki bir başlangıç aramayalım o "şey" bir madde ise ki evrende var olan her şey maddedir madde sınırlı olduğundan mutlaka bir başlangıcı vardır. Sonsuz olan bir madde mantığa ve bilime aykırıdır. O halde başlangıçtaki sonsuz olan "şey" nedir?
Anti madde diyorsunuz, nedir bu anti madde açık bir dille tarif eder misiniz?
Çünkü benim anladığım anti maddeyle sizin tarifinizdeki anti madde örtüşmemektedir sanıyorum.

İşte bir önceki yorumumdaki anti madde ile ilgili yorumum ve tanımı:
‘’’Diğer bir husus ise anti madde olayı..
Her şey anti maddeden meydana gelmektedir demişsiniz.
Kısmen doğrudur ve enerjiyi ortaya çıkaran faktör olan maddenin karşıtıdır.’’’

Ve bu anti madde, Büyük Patlamayı oluşturan maddeyle çarpışması sonucu yok olmuştur.
Diğer bir deyişle maddeye YENİK düşmüştür.

İnsan öldükten sonra anti maddeye geçer ve anti maddede hayat bulur demişsiniz.

Bu nasıl gerçekleşmektedir bir örnekle açıklayabilir misiniz?
Çünkü bilimsel olarak insan bir maddedir ölür fakat yok olmaz, ilk aşamada toprak olur sadece..

Termodinamiğin Birinci Yasasından söz ediyorsunuz ve bu yasa kapsamında hiçbir şeyin yoktan var edilemeyeceğini belirtiyorsunuz.
Evet doğrudur fakat eksik bir tanımdır.
Çünkü bilimsel niteliği olan bu yasa gereği var olan bir madde de asla yok edilemez.

Peki bu ne anlama gelmektedir?
Madde her daim vardı, Evren oluşmadan önce de vardı çünkü evreni oluşturan etkendir.
Evren, sıfır hacimli ve çok yüksek bir enerji potansiyeline sahip, sıkışmış bir noktanın patlamasıyla oluştu denilmektedir çünkü.
Bu da maddenin her daim olduğuna güzel ve bilimsel bir kanıttır.
Anti madde ise Evreni oluşturan çarpışmada yok olmuştur.
Günümüzde yapılan bilimsel çalışmalar ve deneyler sonucunda ise anti madde elde edilmektedir. Bunu da dip not olarak düşmek gerek.

Enerjinin korunumu yasasını kabul ediyorsunuz fakat anlatımlarınızın tamamı bu yasaya zıt durumdadır ve yasayla çelişmektedir.
Enerjinin korunumu yasasıyla Tanrının varlığı ispatlanamaz, aksine bu yasanın tanımı gereği Tanrı yoktur.
Çünkü bu yasa; Evrende, madde ve enerjinin daimi olduğunu, yaratılamayacağını veya yok edilemeyeceğini açıklar.
Bu tanımın analizini doğru tahlil etmelisiniz çünkü bir yanılgı ve tutarsızlık içindesiniz.

Bu tutarsızlık birçok ifadenizde de ortaya çıkmaktadır.
Şöyle ki;
Evren maddeden oluşmuyor mu maddeden oluşan bir şey nasıl sonsuz olabilir, demişsiniz.
--Burada hem evrenin maddeden oluştuğunu hem de sonsuz olamayacağını ifade etmişsiniz.
Başka bir yerde de insan ve eşyanın da sonsuz olduğunu ve sonsuza dek yaşayacağını belirtmişsiniz.
--Burda ise maddenin sonsuz olduğunu söylemektesiniz.
Birde şöyle sormuşsunuz; Madde dediğiniz şeyin mutlaka bir sınırı var ve bir sebebe ihtiyaç duyuyor madde nasıl sonsuz olabilir ?
--Burda ise maddenin sonsuz olamayacağını söylüyorsunuz.
Öte yandan ise madde sınırlıdır demektesiniz.
--Sizce bunlar bir çelişki değil midir?

Sonuç olarak tespit ve düşüncem şöyle:
Madde her daim mevcuttu. Çünkü madde yok edilememekte, ortadan kaldırılamamaktadır ve ortada bir madde vardır. Bu da, maddenin her zaman varlığının kanıtıdır.

Yoktan var edilemeyen bir madde nasıl oluyor da bir önceki boyutu olmadan ortaya çıkabiliyor veya varlığını koruyabiliyor? Böyle bir durum olamayacağına göre her daim maddenin mutlak varlığını kabul etmek en mantıklı seçenek olarak çıkıyor karşımıza.

Hangi koşulda, zamanda, şartlarda ve hangi yöntemle olursa olsun madde yok edilemeyeceğine ve her zaman varlığını koruduğuna göre, maddenin bir dönem olmadığını, olmayacağını ifade etmek mantıklı değildir.

Bu durumda madde nasıl oluştu, nasıl ortaya çıktı gibi benzeri sorular anlam ve önemini yitirmektedir. Çünkü yok olmayan, yok edilemeyen bir madde mevcudiyetinin her daim var olduğunu mantık olarakta, bilimsel olarakta kabul etmek gerekiyor.

Günümüzdeki farklı boyutta, özellikte, yapıda ve şekildeki maddeleri nasıl ki yoktan var, vardan yok olmayan bir önceki maddenin varlığı şekillendirerek meydana getirmişse, ilk maddenin nasıl ortaya çıktığı sonucuna da bir önceki maddenin varlığından kaynaklanarak oluştuğu varsayımını mantıken kabul etmek gerekiyor.

Sonuç itibariyle sizinde dediğiniz gibi madde olarak kabul ettiğimiz evrende bulunan enerji yok edilemez veya yoktan var edilemez. Enerji (madde) sadece bir şekilden diğerine dönüşebilir. Bu durumda maddenin her zaman var olduğunu kabul etmek gerekiyor.

Başka bir husus ise hem madde olarak kabul ettiğiniz evrenin sonsuzluğundan söz ediyorsunuz, hem de madde sınırlıdır sonsuz olamaz diyorsunuz. Bu bir çelişki değil midir? Bu konudaki tespit ve düşüncelerinizi bir kez daha izah edebilir misiniz?
devam edecek..
 
.......´isimli üyeden Alıntı

Öncelikle şunu belirtmek isterim ki benim bahsettiğim sonsuzlukla sizin anladığınız sonsuzluk arasında fark olduğundan beni çelişkiye düşmüş olarak gördünüz. Ben maddenin başlangıcından bahsettim. Bizim uzlaşamadığımız nokta şurasıdır. siz Tanrı sonsuzdur denildiğinde diyorsunuz ki hayır her şeyin bir başlangıcı vardır o halde tanrıyı yaratan biri olmalı. Ben de diyorum ki madde sınırlıdır dolayısıyla ezeli değildir yani sonsuz değildir. Siz maddeye gelince bir başlangıcı olamaz diyorsunuz tanrıya gelince her şeyin bir başlangıcı vardır diyorsunuz . Öncelikle maddenin sonsuza dek enerjinin kaybolmayacağı dönüşeği yasasına dayanarak evet madde sonsuza dek yaşayacak diyorum bu ise dünyadan sonra ahiretin varlığını kanıtlamaktadır. Hiç bir şey yoktan yaratılmamıştır dedim çünkü yokluk da bir mahluktur yani yaratılmıştır dolayısıyla o da bir tür varlıktır yani var olan bir şey nasıl maddeyse yok olan şeyde anti maddedir .Anti madde de bir tür varlık olduğundan yokluk dediğimiz şeyde vardır. Big bengi oluşturan madde de bu yokluk dediğimiz anti maddeden meydana gelmiştir.

Şimdi sizin mantığınızla gidelim tanrı sonsuz olamaz onu da yaratan bir varlık olmalı peki nereye kadar gidelim yani ilk tanrıya nasıl ulaşacaz ve ilk tanrı nasıl bir şeydir?
öncelikle bir başlangıcı olmayan yani ezeli olan bir tanrıya ihtiyacımız var İslam da bu ilk tanrı ezeli olan yani bir başlangıcı olmayan yaratıcı Allah tır ve ezeldir ve dolayısıyla sonsuzdur. Siz bu ilk tanrıya ne dediniz madde dediniz çünkü maddenin bir başlangıcı vardır çünkü her madde sınırlıdır dediğimde hayır madde sınırsızdır bir başlangıcı yoktur dediniz . sizler sadece gözünüzle şahit olduğunuz şeylere inanırsınız yani sonsuz olan bir başlangıcı olmayan bir madde gösterin bana desem siz ne diyeceksiniz .Bana hangi maddeyi göstereceksiniz ezeli olan bir maddeniz var mı

Sizinle benim aramdaki fark şurda ben Allaha sonsuzdur diyorum bir başlangıcı olamaz çünkü madde değildir o yaratılmış hiç bir şeye benzemez. siz ise yaratıcı ilk madde sonsuzdur diyorsunuz bu söyleminiz ise maddenin yapısına aykırıdır çünkü başlangıcı olmayan bir madde yoktur.Yani siz farkında olmayarak bir tanrı maddeye inanıyorsunuz ezeli olan bir maddeye inanıyorsunuz.
Şimdi aramızda bir fark kaldı mı. Sizde ezeliyete inanıyorsunuz ben de! görünüşe bakılırsa ikimizi yaratan da ezeli bir varlık siz ona madde deyin durun ben Allah demeye devam edeyim. Anlatabildim mi?

Yorumlarınızı bölümler halinde değerlendirmek istiyorum, çünkü arada değinmediğimiz, dikkatimizden kaçan bir şey kalmasın.
siz Tanrı sonsuzdur denildiğinde diyorsunuz ki hayır her şeyin bir başlangıcı vardır o halde tanrıyı yaratan biri olmalı.
Hayır, henüz bu noktaya gelmedim. Yanlış anlaşılma var sanırım.
Fakat bu konu açılmışken kısaca değinelim isterseniz.
Mesela ben maddenin sonsuzluğundan söz ederken, mevcut olan maddelerin yok edilemediğinden yola çıkarak, maddenin her daim varlığını somut bir şekilde ortaya koymaktayım.
Siz bu yöntemle Tanrının varlığına somut bir örnek gösterebilir misiniz?
Ben de diyorum ki madde sınırlıdır dolayısıyla ezeli değildir yani sonsuz değildir.
Önceki yorumlarınızda evrenin bir madde olduğunu ve sonsuz olduğunu söylediniz.
Durum yanlış değerlendirilmiş veya anlaşılmış olabilir, önemi yok.
Fakat bu doğru bir tanımlamadır; evren bir maddedir ve sonsuzdur.
Çünkü bunu kanıtlayan durum, mevcut olan bir maddenin yok edilememesidir.
Öncelikle maddenin sonsuza dek enerjinin kaybolmayacağı dönüşeği yasasına dayanarak evet madde sonsuza dek yaşayacak diyorum bu ise dünyadan sonra ahiretin varlığını kanıtlamaktadır.
Bu tespitiniz çok doğru fakat maddenin sonsuzluğu maddenin her daim varlığının kanıtıdır.
Bunu nasıl oluyor da ahretin varlığıyla bağdaştırabiliyorsunuz anlamadım?
Hiç bir şey yoktan yaratılmamıştır dedim çünkü yokluk da bir mahluktur yani yaratılmıştır dolayısıyla o da bir tür varlıktır yani var olan bir şey nasıl maddeyse yok olan şeyde anti maddedir .Anti madde de bir tür varlık olduğundan yokluk dediğimiz şeyde vardır. Big bengi oluşturan madde de bu yokluk dediğimiz anti maddeden meydana gelmiştir.
Bu bölümden şunu mu anlamalıyız:
Anti madde Tanrıdır.
Şimdi sizin mantığınızla gidelim tanrı sonsuz olamaz onu da yaratan bir varlık olmalı peki nereye kadar gidelim yani ilk tanrıya nasıl ulaşacaz ve ilk tanrı nasıl bir şeydir?
Ben Tanrının olmadığını söylüyorum.
Nasıl bir şeydir, nereye kadar gideceğinizi bilmem ama Onun varlığını kanıtlamak sizin sorunuz 
öncelikle bir başlangıcı olmayan yani ezeli olan bir tanrıya ihtiyacımız var İslam da bu ilk tanrı ezeli olan yani bir başlangıcı olmayan yaratıcı Allah tır ve ezeldir ve dolayısıyla sonsuzdur.
Bu sizin düşünceniz fakat sadece rivayetlerden ortaya çıkan bir kavramdır.
Siz bu ilk tanrıya ne dediniz madde dediniz çünkü maddenin bir başlangıcı vardır çünkü her madde sınırlıdır dediğimde hayır madde sınırsızdır bir başlangıcı yoktur dediniz .
Ben kesinlikle Tanrının varlığından söz etmedim.
Doğrudur, maddenin ise her daim varlığından söz ettim.
Yok edilemeyen bir maddenin ezeli ve ebedi olduğunu söyledim ve bu böyledir.
sizler sadece gözünüzle şahit olduğunuz şeylere inanırsınız yani sonsuz olan bir başlangıcı olmayan bir madde gösterin bana desem siz ne diyeceksiniz . Bana hangi maddeyi göstereceksiniz ezeli olan bir maddeniz var mı
Bu sorunuzun cevabı hemen hemen tüm yorumlarımda mevcut.
Sizinle benim aramdaki fark şurda ben Allaha sonsuzdur diyorum bir başlangıcı olamaz çünkü madde değildir o yaratılmış hiç bir şeye benzemez. siz ise yaratıcı ilk madde sonsuzdur diyorsunuz bu söyleminiz ise maddenin yapısına aykırıdır çünkü başlangıcı olmayan bir madde yoktur.
Ben Tanrısal yaratıcılıktan hiç söz etmedim aksine maddenin (tekrarlatıp duruyorsunuz ama :)) her daim varlığını söyledim.
Bunu söylerken de MADDENİN HİÇ BİR ZAMAN YOK EDİLEMEDİĞİNİ VE YOK EDİLEMEDİĞİ İÇİN DE HER DAİM VARLIĞINI KANIT OLARAK GÖSTERDİM.
Yani siz farkında olmayarak bir tanrı maddeye inanıyorsunuz ezeli olan bir maddeye inanıyorsunuz.
Her şeyin farkındayım.
Evet doğrudur, fakat bunu Tanrı olarak nitelememiz için akla ve mantığa uygun somut bir tespitte bulunmamız gerekmez mi?
Şimdi aramızda bir fark kaldı mı. Sizde ezeliyete inanıyorsunuz ben de! görünüşe bakılırsa ikimizi yaratan da ezeli bir varlık siz ona madde deyin durun ben Allah demeye devam edeyim. Anlatabildim mi?
Çok iyi anlıyorum sizi.
Doğrudur, bizleri bu günkü duruma getiren dönüşümlerin sonucudur.
Siz buna yaratan Tanrı diyorsunuz ben ise yaratan değil maddenin dönüşümü diyorum.
Sağlıcakla..
devam edecek
 
sn sosyalist sizin aklınız karışmış efenim.Hem madde bing bang le ortaya çıkmıştır diyorsunuz,hem ezeli ve ebedidir diyorsunuz.bu ikisini nasıl telif edersiniz
ikincisi,madde mademki doğmuştur bir şekilde,bir gün her doğan gibi ölüme mahkum olması neden size imkansız geliyor.onu patlatan o güç yeniden dürüp büküp o patladığı deliğe tıkamaz mı.
 
sn sosyalist sizin aklınız karışmış efenim.
Polemik yapmak istemiyorum ama şu cümleyi kullanmanız bile kimin aklının karıştığını gösterir.

Hem madde bing bang le ortaya çıkmıştır diyorsunuz,
Maddenin Big Bang le ortaya çıktığına ilişkin cümlemi gösterebilir misiniz?

hem ezeli ve ebedidir diyorsunuz.bu ikisini nasıl telif edersiniz
Ezeli ve ebedidir.
Konu içinde neden ezeli ve ebedi olduğuna ilişkin birçok açıklamalarım mevcuttur.

madde mademki doğmuştur bir şekilde,bir gün her doğan gibi ölüme mahkum olması neden size imkansız geliyor.
Madde farklı yapılarıyla her zaman vardı, doğmamıştır, ölmeyecektir de.

onu patlatan o güç yeniden dürüp büküp o patladığı deliğe tıkamaz mı.
Onu patlatan güç nedir, hangi deliğe nasıl tıkacaktır?
 
Merhaba,
Sorduklarınızın cevabını defalarca verdim.
Fakat siz benim yazdıklarımı ya okumuyorsunuz, ya da anlamak istemiyorsunuz.
Çünkü ben de size birçok soru sordum ve tüm sorularınızı cevapladım fakat sorularıma ise yanıt alamadım.

.......´isimli üyeden Alıntı

siz maddeye yok edilemez diyorsunuz aynı şey Allah içinde geçerlidir varlığı ezeli ve ebedidir.

Şimdi buradaki ayrıntıya dikkat etmek gerek.
Yok edilemeyen somut bir madde var ve bu madde yok edilememekte, varlığı ezeli ve ebedidir demekteyiz.
Bu kesindir, kanıtlanabilmektedir.
Fakat Allah için aynı şeyi söylemek mümkün müdür?
Çünkü Allah ne madde gibi somut bir varlıktır, nede varlığı kanıtlanabilirdir.
Bu nedenle ikisi aynı şey değildir; madde somuttur, Allah ise varlığı hiçbir türlü kanıtlanamayan soyut bir kavramdır.
Bunun anlamı ise bilimsel olarak, Allah kavramı diye bir şey yoktur.

benim sizden almak istediğim cevap şudur; Madde yapısı gereği sınırlı olduğundan nasıl oluyor da ezeli oluyor yani bir başlangıcı yoktur siz böyle bir madde biliyor musunuz . Bir başlangıcı olmayan bir madde söyleyin bana ?

Madde yapısı gereği sınırdır, demektesiniz.
Hayır, yok böyle bir şey; madde sınırlı değildir ve bu nedenle sonsuzdur.
Bunu en iyi örneği ise evrenin sınırsızlığı ve sonsuzluğudur; ASAL SAYILAR gibi.

maddenin yok edilemez oluşu onun başlangıcının olmadığına nasıl bir kanıttır. sonsuzluktan dönüşerek geldiğini söylüyorsunuz sonsuzluktan gelen ilk madde nedir o halde bana sınırsız bir madde söyleyin ki maddenin sonsuzluğuna inanayım (sonsuzluk derken başlangıcı olmayışından bahsediyorum.) bu başlangıcı olmayan maddeyi bana söyler misiniz nedir?

Aynı şeyleri bir çember içinde dönüp dolaşır gibi tekrarlayıp duruyorsunuz sayın ………….. Bey.
Bu sorunuzun cevabını defalarca verdim.
Yok edilemeyen bir maddenin bir başlangıcı olduğunu düşünmek, mantık ve bilimsel anlamda defolu bir durumdur.
Rasyonel değildir yani.

Aklınızdaki tüm soru işaretlerini gidermek ve yeniden sormamanız açısından sonuç olarak şöyle toparlamak istiyorum:

Yoktan var, vardan yok edilemeyen bir maddenin sonuç itibariyle mevcudiyetinden söz ediyorsak eğer, bu madenin nasıl oluştuğu, nasıl ortaya çıktığı sorusu mantıken ve bilimsel olarak bir anlam ifade etmemektedir.
Çünkü yapısı ve özelliği gereği anlaşıldığı kadarıyla yoktan var veya yok edilemeyen bu maddenin her daim var olduğu sonucu çıkmaktadır ortaya.
Bu durum ise o maddenin sonsuzluğunu, her daim varlığını, ezeli ve ebedi olduğunu kanıtlamaktadır.
Maddenin yok edilememesi, varılan bu sonucun en somut örneğidir.

Sonuç olarak; ortada bir madde vardır, ve bu madde tüm yok etme girişimlerine rağmen hala yok edilemiyor veya olmayan her hangi bir madde sihirbazlar misali var edilemiyorsa, ortada olan bu maddenin ezeli ve ebedi olduğunu kabul etmek en mantıklı, rasyonel ve bilimsel bir gerçektir.

Sağlıcakla...

devam edecek
 

Benzer konular ↴

Benzer konular ↴

Üst Alt