• Merhaba Ziyaretçi hoşgeldin! Forumdan daha fazla yararlanmak için buradan kayıt olunuz...

Evlenme Türleri

YukseLL

Emektar
Yönetici
Admin
Moderatör
Üye
Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Türkçe Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Lütfi Sezen, ülke genelinde yaptığı araştırma ile 30 çeşit evlenme türü tespit ettiğini, bunlara 'MSN' ile yapılan sohbet sonrası ve hastanelerde yakınlarının yanında refaketçi olarak kalan kişilerin hasta ya da refakatçilerle anlaşarak evlenmelerini de eklediğini kaydetti.

Yrd. Doç. Dr. Sezen, 'Türkiye'de evlenme biçimi' konulu çalışmada, "Evliliklerin büyük bir bölümünde ne yazık ki kadına söz hakkı tanınmıyor" dedi. Yrd. Doç. Dr. Lütfi Sezen'in kitaplaştırdığı evlilik yöntemlerini şöyle sıraladı:

1- Görücü usulüyle evlenme: Gelenekselliğin ağır bastığı yörelerde görülen evlenme biçimidir. Bunda kız seçme girişimi, doğrudan doğruya evlenecek gencin annesi, babası veya yakınları tarafından başlatılır. Gencin kızın beğenmesi yeterli değildir.

2- Kız kaçırma (Düğünsüz evlenme): Ailelerin evliliğe kesin karşı çıkması durumunda kız kaçırma olayı gündeme gelir. Bu durum, sosyo- ekonomik ve diğer sebeplerle en çok kız tarafının engellemesiyle ortaya çıkar. Bu engeller arasında kız tarafının başlık parası istemesi önemli bir yer tutuyor.

3- Başlık parasıyla evlenme: Başlık, evlenecek gencin kız tarafına ödediği paraya denir. Bu nakit para yanında; altın, ev, bahçe, tarla veya hayvan olarak da gerçekleşebilir. Doğu ve Güneydoğu kırsalında yaygın olan başlık parası üzerinde yapılan pazarlığın sonuçlanmasına 'başlık kesme' denir. Başlık, kadını bir mal olarak gören anlayışın ürünü olması yönüyle ilkel bir zihniyetin devamıdır.

4- Oturak alma evlilik: Erkeğin kızı zorla kaçırması yanında, kızın bohçasını alarak oğlan evine gidip oturması durumu vardır ki buna bazı yörelerde, 'oturak alma' denir. Bir kızın bazen gözünü tuttuğu herhangi bir erkeğe kaçtığı görülür.

5- Baş örtüsü kaçırma yoluyla evlilik: Hakkari, Van, Ağrı ve Erzurum'un ilçelerinde rastlanılan bu evliliğin gerçekleştirilmesinde; kıza ait bir eşyanın kaçırılması, kızı kaçırmakla eş tutulmaktadır. Oğlanın ailesi, kız tarafıyla anlaşmak zorundadır.

6- Beşik kertme evliliği: Birbirini çok seven eş- dost, komşu veya yakınlar, çocukları beşikteyken, beşiklerine birer kertme vurarak nişanı gerçekleştirilir.

7- Tay geldi evlilik: Dul bir kadının, eski kocasından olan çocuklarını da alarak dul bir erkekle ya da dul bir erkeğin eski karısından olan çocuklarını alarak dul bir kadınla yaşamasından doğan evliliğe denir. Kadın veya kocanın yanında getirdikleri çocuklar, 'tay geldi' olarak adlandırılırlar.

8- Kuma getirme evliliği: Cumhuriyetten önce, karısı kısır olan veya erkek çocuk doğuramayan erkek, yeniden evlenirdi. Günümüzde Doğu ve Güneydoğu'nun kırsal kesimlerinde hala devam etmektedir. Bu gibi evlenmelerde ilk kadın, sonradan gelenin yanında ikinci plana düşer.

9- Berdel (bedel) evliliği: Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da uygulanır. Başlık sorununu ortadan kaldıran bu tür evlilik; hem kızı, hem de oğlu bulunan iki ailenin, karşılıklı olarak kızlarını ve oğullarını evlendirmeleriyle gerçekleştirilir.

10- Kepir (yaban değişimi) evliliği: Zor kullanılarak gerçekleştirilen evlilik biçimidir. Evlenmek isteyen fakat başlık ve düğün masraflarını karşılayacak kadar paraları olmayan ya da ailelerin çıkardıkları zorluklardan çekinen bekar iki arkadaş, kız kardeşlerini kendi aralarında değiştirirler.

11- Ölen kardeşin karısıyla evlenme (Levirat evlenme): Doğu ve Güneydoğu'da rastlanılan ve törelerden kaynaklanan bu evlilik biçimi, 'namusu başkalarına kaptırmamak' anlayışıyla gerçekleştirilir. Ölen kardeşin karısı, bekar olan erkek kardeşle evlendirilir veya evli olan erkek kardeşin ikinci eşi olması yoluna gidilir.

12- Baldızla evlilik (Sorarat evlilik): Özel kültürel bir adettir. Dul kalan kocanın, eşinin ölümünden sonra baldızıyla evlenmesidir. Öksüz kalan çocuklara 'üvey anne' olarak seçilen teyzenin daha hoşgörülü davranabileceği düşüncesi bu evlenme biçiminin tercih edilmesinde etkili olmaktadır.

13- İçgüveyi evliliği: Erkek çocuğu olmayan, ekonomik durumu iyi bazı aileler, kızı dışarı verme yerine, damadı 'içgüveyi' olarak eve almaktadırlar. Özellikle tek kız çocuğu olan bazı aileler bu yola başvurmaktadır.

14- Yetim evliliği: Anne ve babası ölmüş, kardeşleri olmayan bir delikanlı veya kızın, ileride kimsesiz kalmaması için yakın akrabalarından biriyle evlendirilmesidir. Bu evliliğin temelinde yardımseverlik ve sosyal dayanışma arzusu yatmaktadır.

15- Yakın akraba evliliği: Türkiye'de evli çiftlerin yaklaşık dörtte birinin akraba ve eşlerin yüzde 80'inin kardeş çocukları oldukları belirtilmektedir.

16- Oldu bitti evlilik: Bir oldu bitti sonucu, bir kişinin diğerini evliliğe zorladığı evliliktir. Kızın erkeğin zayıf tarafını yakalayıp onunla ilişkiye girmesi veya erkeğin kızın zayıf tarafını yakalayıp iğfal etmesi sonucunda bu yola başvurulmaktadır.

17- Para karşılığı evlenme: Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun kırsalındaki yoksul ve eğitimsiz çevrelerde gerçekleşir. İlköğretim çağındaki çocukların okula gönderilmeyerek veya okuldan alınarak para karşılığında evlendirilmesidir.

18- Kan parası karşılığı evlenme: Doğu ve Güneydoğunun kırsalında, öldürülen kişinin kan bedeli olarak para, altın, ev ve tarla yanında kız verildiği de görülmektedir. Temelinde eğitimsizlik olan ilkel bir evlenme biçimidir.

19- Tanışıp anlaşarak evlenme: Büyük kentlerde ve eğitim düzeyinin yükseldiği çevrelerde en yaygın olan evlenme biçimidir. Kız ve erkek belli bir süre arkadaşlık yaparak birbirlerini iyice tanıdıktan sonra gerçekleştirdikleri evlenme biçimidir. Kişiliğini bulmuş, ekonomik özgürlüğü olan eğitim düzeyi yüksek gençler, bu yolla evliliği tercih etmektedirler.

20- Çok eşli evlilik: Cumhuriyetten sonra yasaklanmış ama eğitim düzeyi düşük kırsal kesimlerde devam etmektedir. Daha çok erkek çocuk sahibi olup bulunduğu çevreye hükmetmek amacı ön planda gelmektedir.

21- Anlaşmalı evlilik: Dul kalan kadın veya erkeklerin yaşlılık döneminde gerçekleştirdikleri evlenme biçimidir. Yaşlı erkeğin bakımı için muhtaç dul veya evlenmemiş bir kadınla anlaşılarak dini nikah yapılır. Nikahlanan kadına para ve altın gibi ekonomik destek sağlanılır. Yaşlı erkek ölünce, evlendiği kadın resmi nikahlı olmadığı için kendisine verilenlerle yetinir. Kalan miras, erkeğin varisleri tarafından paylaşılır.

22- Rastlantı evliliği: Rastlantı sonucu, sonu düşünülmeden gerçekleştirilen evliliktir. Bir yolculuk sırasında veya arkadaş, eş dost, akraba evinde karşılaşma, telefon konuşması sırasında sesten etkilenme, gözden, bacaktan göğüsten etkilenme gibi nedenlerle bu evliliğe kısa bir sürede karar vermektedir.

23- Tercihli evlilik: Bu tür evlilik, genellikle ana baba, büyükanne, büyükbaba gibi aile büyüklerinin onayı ile gerçekleştirilmektedir. Genellikle komşu ve yakın akraba grupları arasında gerçekleşir. Topluluk içinde ekonomik güçleri aynı olan aileler arasında bu evlenme biçimi yaygındır.

24- Yabancıyla evlilik: Yurt dışında çalışanların gerçekleştirdikleri evlenme biçimidir. Bu evlilik, yabancıdan kız alma veya yabancıya kız verme şeklinde görülmektedir. Birtakım hoşlukları, boşlukları ve problemleri olan evliliklerdendir.

25- Farklı mezhep evliliği: Evliliklerin gerçekleştirilmesi sırasında karşılaşılan engellerin başında din ve mezhep farklılıkları gelmektedir.

26- Metres edinme evliliği: Büyük kentlerde yaşayan eğitimsiz zenginler arasında; refah ve zenginlik göstergesi olarak 'metres edinme' modası görülmektedir. Her türlü bakım ve masrafı üstlenilen başka bir evde ikame ettirilen ikinci bir kadınla sürdürülen gayr- i meşru ilişkidir.

27- Muta evliliği: Geçici bir süre için yapılan evliliktir. Daha çok İran'da uygulanan bu evlenme biçiminin, Türkiye'de de bazı çevrelerde gerçekleştirildiği görülmektedir.

28- Öç alma karşılığı evlenme: Aralarında kan davası bulunan feodal dönem kalıntısı kimi aileler, karşı tarafın onurunu incitip saygınlığını zedelemek amacı ile bu yola başvurur.

29- Dış güveyi evliliği: Son günlerde, bir Japon televizyonunun çöpçatan aracılığı ile Türkiye'ye eş seçmeye gelen Kuni Nakazon'a gösterilen aşırı ilgi, Türk erkeklerinin 'dış güveyilik' konusuna ilgi duyduğunu ortaya çıkardı.

30- İlan yoluyla eş seçme: Son zamanlarda, gazete, dergi, televizyonların teleteks sayfalarına ve internete ilan vererek eş seçme yoluna gidildiği sıkça görülmektedir.

[RENK]31- MSN evliliği: Birbirini hiç görmeyen kişiler, fotoğraf ve görüntülü olarak MSN'de tanışıp evlilik kararı almasıyla meydana gelir.[/RENK]

32- Refakatçi evliliği: Hastanelerde yakınlarının yanında refaketçi olarak kalan kişilerin burada birbirleri ile tanışması üzerine yapılan evlilik
haber3.com
 

Masterlord

Kıdemli
Üye
ne zmn bu tip konular açılsa bi uzman böle bi igneleme yapmadan edemiyo

Yrd. Doç. Dr. Sezen, 'Türkiye'de evlenme biçimi' konulu çalışmada, "Evliliklerin büyük bir bölümünde ne yazık ki kadına söz hakkı tanınmıyor" dedi. Yrd. Doç. Dr. Lütfi Sezen'in kitaplaştırdığı evlilik yöntemlerini şöyle sıraladı:

neyse
bu sayılan evlllik tiplerinin çogu yanlıs olmakla beraber zaten günümüzdede pek kullanılmıyo

ancak igrenç denilebilecek bi evllik türü varsa

11- Ölen kardeşin karısıyla evlenme (Levirat evlenme): Doğu ve Güneydoğu'da rastlanılan ve törelerden kaynaklanan bu evlilik biçimi, 'namusu başkalarına kaptırmamak' anlayışıyla gerçekleştirilir. Ölen kardeşin karısı, bekar olan erkek kardeşle evlendirilir veya evli olan erkek kardeşin ikinci eşi olması yoluna gidilir.

oda budur..... bu tip bi evliligi yapanın insanlıgından fazlasıyla süphe etmek gerekir
bi insan emanete namusa nası yan gözle bakar....... igrençliktir bu
 
G

güney

Ziyaretci
Bu evlilik çeşitlerin ortalama % 80 i ülkemizde uygulanmakta...

Metropollerde artık teknoloji nimetleri fazlaca hayattta olduğundan tercih edilen evlenme şekli doğal olarak değişmekte fakat hali hazırda ülkemizin dogusuna,kuzeyine, güneyine hatta batının bazı bölümlerine gittiğimizde evlenme şekillerinin ne kadar acı bir durumda olduğu aşikar..
Geleneksellik diye tanımladığımız bu evlenme şekillerinin halen kabul gördüğü ve çok fazla başvurulduğu,kızların bu yüzden öldürüldüğü,erkeklerin mecbur tutulduğu yaşanılan bir gerçek...
sebebi bilinmeyen yada bilindiği halde göz ardı edilen kadın intiharlarının en fazla yaşandığı yer olan "cizre" de ve bir çok kırsalda hala kadınlar 2.sınıf hatta 5. sınıf insan muamelesi görerek yaşamak zorunda..

sebep derseniz çok belli..

çözüm derseniz...üzgünüm ama "kültür devrimi " derim...
 

Masterlord

Kıdemli
Üye
Bu evlilik çeşitlerin ortalama % 80 i ülkemizde uygulanmakta...

Metropollerde artık teknoloji nimetleri fazlaca hayattta olduğundan tercih edilen evlenme şekli doğal olarak değişmekte fakat hali hazırda ülkemizin dogusuna,kuzeyine, güneyine hatta batının bazı bölümlerine gittiğimizde evlenme şekillerinin ne kadar acı bir durumda olduğu aşikar..
Geleneksellik diye tanımladığımız bu evlenme şekillerinin halen kabul gördüğü ve çok fazla başvurulduğu,kızların bu yüzden öldürüldüğü,erkeklerin mecbur tutulduğu yaşanılan bir gerçek...
sebebi bilinmeyen yada bilindiği halde göz ardı edilen kadın intiharlarının en fazla yaşandığı yer olan "cizre" de ve bir çok kırsalda hala kadınlar 2.sınıf hatta 5. sınıf insan muamelesi görerek yaşamak zorunda..

sebep derseniz çok belli..

çözüm derseniz...üzgünüm ama "kültür devrimi " derim...bu tespitleri bi kaynaktanmı aldınız????
bence çok yanlıs
ülkemizin nufus yogunlugunun büyük bi kısmı batı kanadında toplanmıs bulunmakta
batı derken(marmara,ege,iç anadolu,akdeniz) kastetmekteyim
doguda bazı kadınların 2 ci sınıf muammele gördügü konusunda haklısın,ama batıda böle bise söz konusu deil
bu evlilik çesitleri uygulanmakta ama küçük bi kitle tarafından
hatırlatırım türkiye 70 milyonluk bi ülke, durum böle olunca sadece azınlıkta olan kesim bu tip yanlıs evlilik türlerini benimsemekte
zaten dogu daha uzun bi süre gelismeyeceginden,gelisemeyeceginden ordaki kadınlar daha çoookkk ezilir, 2 ci sınıf muammele görürler
ordaki erkeklerin durumuda pek aham saham deil
batı gelisti, dogu ve güney dogudaki zihniyet degisirse doguda gelisir
vatana bayraga baglı olmadıkları sürece oraları daha uzun süre geri kalacaktır
 
G

güney

Ziyaretci
bu tespitleri bi kaynaktanmı aldınız????
bence çok yanlıs
ülkemizin nufus yogunlugunun büyük bi kısmı batı kanadında toplanmıs bulunmakta
batı derken(marmara,ege,iç anadolu,akdeniz) kastetmekteyim
doguda bazı kadınların 2 ci sınıf muammele gördügü konusunda haklısın,ama batıda böle bise söz konusu deil
bu evlilik çesitleri uygulanmakta ama küçük bi kitle tarafından
hatırlatırım türkiye 70 milyonluk bi ülke, durum böle olunca sadece azınlıkta olan kesim bu tip yanlıs evlilik türlerini benimsemekte
zaten dogu daha uzun bi süre gelismeyeceginden,gelisemeyeceginden ordaki kadınlar daha çoookkk ezilir, 2 ci sınıf muammele görürler
ordaki erkeklerin durumuda pek aham saham deil
batı gelisti, dogu ve güney dogudaki zihniyet degisirse doguda gelisir
vatana bayraga baglı olmadıkları sürece oraları daha uzun süre geri kalacaktır
arkadaşım tespitlerime hem yanlış diyorsunuz hemde galiba farkında değilsiniz ama katılıyorsunuz..
bakın size bir çok belge sunabilirim bu konuda yaklaşık 4 yılımı " töre cinayetleri ve kadın sorunları"araştırma komitesinde geçirdim..
sözlerimi siyasi olarak algılamayın..her nekadar izlenilen siyasi yöntemde bu duruma mahal versede ben şu anda siyasi bir gözlemi aktarmıyorum size.
hali hazırda metropol sözcüğüyle tanımladığımız İstanbulda bile varoşlardaki kadınlar bu gerici zihniyetin ve bu adına "töre" denilen uydurmacanın acısını yaşıyor.
Azınlık diye bahsettiğiniz % 20 lik kesim ise sizin tvl erde gördüğünüz güya modern güya ilerici kesim...
kadınlarımız eziliyor ister evlenme şekliyle ister yaşam şekliyle istersenizde ,sizin savunduğunuz şekliyle...
iyi forumlar...
 

Masterlord

Kıdemli
Üye
arkadaşım tespitlerime hem yanlış diyorsunuz hemde galiba farkında değilsiniz ama katılıyorsunuz..
bakın size bir çok belge sunabilirim bu konuda yaklaşık 4 yılımı " töre cinayetleri ve kadın sorunları"araştırma komitesinde geçirdim..
sözlerimi siyasi olarak algılamayın..her nekadar izlenilen siyasi yöntemde bu duruma mahal versede ben şu anda siyasi bir gözlemi aktarmıyorum size.
hali hazırda metropol sözcüğüyle tanımladığımız İstanbulda bile varoşlardaki kadınlar bu gerici zihniyetin ve bu adına "töre" denilen uydurmacanın acısını yaşıyor.
Azınlık diye bahsettiğiniz % 20 lik kesim ise sizin tvl erde gördüğünüz güya modern güya ilerici kesim...
kadınlarımız eziliyor ister evlenme şekliyle ister yaşam şekliyle istersenizde ,sizin savunduğunuz şekliyle...
iyi forumlar...tespitlere katılmıyorum derken hepsini kastetmedim(bunu sizde anlamıssınızdır)
üstelik ben azınlık diye bahsettigim kesim aydın kesim deil , gerici kesimdir
yorumumu daha dikkatli okuyunuz yorumumu
ben pek çok yeri gezdim dolastım, sölediginiz gibi (kadınların ezilmesi) biseyle karsılasmadım
gördügüm pek çok yerde standart olması gereken evlilik türü uygulanmaktaydı

sizin komite olayı yanlıs arastırmısa benziyor
türkiyede sadece dogu bölgesi yok, ve ezilen kadınlar genelde doguda eziliyolar
geri kalan nerdeyse tüm bölgeler kadınla erkek pek çok yönden esit konumda

töre cinayetlerine gelince, adındanda belli töre, gelenek ,görenek,ahlaksal yapı
töre cinayeti deyip karalıyolar, çok yanlıs, zaten zinayıda baska türlü engelleyemezsiniz.
töre cinayetlerinin çogu namus adına islenmektedir,bana görede dogrudur

batıdaki insanlarımız özgürlük gelismislik ve esitlik diyerek zinaya kalkısmakta ve hatta yapmakta, ahlak bugün batıda(ülkemizde) yok denecek kadar az

dogunun en begendigim yönü hala saf temiz insanların çogunlukta bulunuyo olması

biraz özümüze dönmeliyiz,
fazla özgürlük bizim toplumu çok bozdu....
 
G

güney

Ziyaretci
töre cinayetlerinin çogu namus adına islenmektedir,bana görede dogrudur

bu şaşkınlıkla okuduğum sözünüzden sonra sizinle tartışacak hiç bir şeyim olmadığını düşünüyorum...

iyi forumlar..
 

Masterlord

Kıdemli
Üye
töre cinayetlerinin çogu namus adına islenmektedir,bana görede dogrudur

bu şaşkınlıkla okuduğum sözünüzden sonra sizinle tartışacak hiç bir şeyim olmadığını düşünüyorum...

iyi forumlar..


bi söze dikkak edip diger yazılanları dikkakte almamak
bi kelimeye takılmayın olayın bütününü görün.......
her insan namusu için yasar( bugünümüzde biraz degissede genel olrk böle)
ve namusu için ölür... bilmem anlatabildimmi
günümüzde bazıları namus bacak arasında deil desede zina günahtır ve bunu kimse inkar edemez......
 
G

güney

Ziyaretci
bi söze dikkak edip diger yazılanları dikkakte almamak
bi kelimeye takılmayın olayın bütününü görün.......
her insan namusu için yasar( bugünümüzde biraz degissede genel olrk böle)
ve namusu için ölür... bilmem anlatabildimmi
günümüzde bazıları namus bacak arasında deil desede zina günahtır ve bunu kimse inkar edemez......
Bakın ; seçtiğim sözcüğün senin bütün olarak değerlendirip ve benim görmediğimi sandığın yazıların asıl olan "öz" ü...
senin "öz" ün birazda...
sen eğer "zina" problemini kadınları öldürerek yada onları 2. sınıf görerek çözümleyeceksen yazık derim hemde çok yazık...

bu kadar "namus " diyerek dilinize doladığınız ve adına "zina" dediğiniz durum asırlardır mevcut neden çözümlenmedi acaba.?
yoksa bu durum kadınlardan mı kaynaklı?

iyi forumlar arkadaş seni sana bırakıyorum...
 

Masterlord

Kıdemli
Üye
Bakın ; seçtiğim sözcüğün senin bütün olarak değerlendirip ve benim görmediğimi sandığın yazıların asıl olan "öz" ü...
senin "öz" ün birazda...
sen eğer "zina" problemini kadınları öldürerek yada onları 2. sınıf görerek çözümleyeceksen yazık derim hemde çok yazık...

bu kadar "namus " diyerek dilinize doladığınız ve adına "zina" dediğiniz durum asırlardır mevcut neden çözümlenmedi acaba.?
yoksa bu durum kadınlardan mı kaynaklı?

iyi forumlar arkadaş seni sana bırakıyorum...birazda isine gelen sözcügü secmedinmi güney hanım
yazının özü o deil
yorumumu baska yönlere çekmek istersen çekersin
ne anlamak istiyosan o
ama benim anlatmak istedigim farkı
kadınları öldürmek, verilen agır cezalar bile zinanın önüne gecemezken bunları tartısmanın bi alemi yok
bi insanın içinde olcak namus... kanı bozuksa istedigin kadar yasakla yine yapar
allah insana düsünme yetenegini ve vijdanı bosuna vermemistir
ne asırı özgürlükçüklük(tabi özgürlük dedikleri sex ise, dinin emirleri belli)
nede asırı dincilik
bence 2 sinin ortasını tutturabilmektir mesele

son olrk
namusum için ölürüm, öldürürüm
hiçte pisman olmam:Cabreo:
insan denilebilcek tipte insanlar, namusu için yasarlar......
zina kadınlardan kaynaklı demedim, inançla ilgili bi mesele
sonuçta zina günah bunu bilerek yapıosa kişinin kendi bilecegi is.....
 
Üst Alt