Eviçi Şiddet

Eviçi Şiddet

Acil birimlerde eviçi şiddet, genellikle bildirilmemekte, fark edilmemekte ve tedavi edilmemektedir.

Shakespeare'in büyük trajedilerinden biri olan Othello'da, ana karakter, kıskançlı ının ve karısının ihanetinden duydu u kuşkunun o kadar etkisindedir ki, onu sözel olarak taciz eder ve sonunda bo arak öldürür.

Eviçi şiddet olayları, edebiyatta ve sanatta sık olarak işlenmektedir. Günümüzde eviçi şiddet, hekimler ve toplumdaki di er örgütler için gittikçe artan bir kaygı konusudur. Eviçi şiddetin, 15-44 yaşlarındaki kadınlarda, başta gelen bir travma nedeni oldu u düşünülmektedir.

JAMA'nın bu sayısında özet olarak sunulan bir makalede, hastanelerin acil birimlerine başvuran kadınların yaklaşık %37'sinin yaşamlarında eviçi şiddete maruz kaldıkları bildirilmektedir. Buna ra men, daha önce yapılan çalışmalar, bu tür tacize maruz kalan kadınların %5 gibi küçük bir bölümüne, acil birim personeli tarafından tanı kondu unu ve tedavi uygulandı ını göstermektedir. Bu çalışmada aynı zamanda, son bir yıl içinde kadınların %14'ünün fiziksel ya da cinsel istismara maruz kaldıklarını, %2'sinin ise bu tür şiddet nedeniyle maruz kaldıkları yaralanmalarla hastaneye başvurduklarını söyledikleri bildirilmektedir.

Araştırmacılar, acil birim personelinin, eviçi şiddet konusunda daha bilinçli olmaları, şiddete maruz kalmış kadınları tanımaları ve tedavi edebilmeleri ve ileride maruz kalabilecekleri şiddeti önleyebilmeleri gerekti ini düşünmektedirler.

EVİÇİ ŞİDDET NEDİR?

Eviçi şiddet (aynı zamanda eşe yönelik şiddet olarak da anılır), eş, eski eş, erkek ya da kadın arkadaş ya da aynı evde oturan bir kişi tarafından fiziksel şiddet uygulanması şeklinde tanımlanır. Günümüzde sadece ABD'de, her 15 saniyede bir kişinin eviçi şiddete maruz kaldı ı tahmin edilmektedir; bu, her yıl 2.5 milyon kişinin eviçi şiddete maruz kalması anlamına gelmektedir. Eviçi şiddetin bir şekli olan baskı, bir ilişkide şiddet ve sindirme, tehdit, psikolojik taciz ya da çevreden ayırma gibi yöntemler kullanılarak, karşısındaki kişi üzerinde korku ve kontrol oluşturulmasıdır.

EVİÇİ ŞİDDETİN DURDURULMASINA NASIL YARDIMCI OLABİLİRSİNİZ?

Bir eviçi şiddet olayını gördü ünüzde ya da duydu unuzda, hemen polis ça ırın.

İş arkadaşınızın, dostunuzun, komşunuzun ya da sevdi iniz birisinin baskıya maruz kaldı ından kuşkulandı ınızda, onunla konuşarak ya da yardım için başvurmasını teşvik ederek, olaya müdahale etmeyi düşünebilirsiniz.

Başkalarının eviçi şiddet konusunda bilgi edinmelerine yardımcı olun. Bulundu unuz işyerine, derne e ya da kulübe konuşmacılar ça ırmayı düşünebilirsiniz.

EVİÇİ ŞİDDETE MARUZ KALDIĞINIZDA NE YAPABİLİRSİNİZ?​

Eviçi şiddete maruz kaldı ınızda, acil tıbbi yardım için başvurabilir ya da kadınlara şiddet uygulanmasını önlemeye yönelik bir kuruluşu arayabilirsiniz.
 

Benzer konular ↴

Benzer konular ↴

Üst Alt