Evanjelizm ve İsrail İttifakı

Merhaba

Amerikan Evanjelizmi ve İsrail Arasındaki Kutsal İttifak

ABD ve İsrail arasındaki derin siyasi, kültürel ve dini ilişkiyi anlamak; hem ABDnin Ortadoğu politikasını daha doğru analiz etmek için hem de ABD ve İsrail dostluğunun dünü, bugünü ve geleceğinin idraki için önemi haiz bir konudur.

İsrail, her yıl ABDden her bir İsrailli için 500 dolar değerinde yaklaşık olarak 3 milyar dolar yardım almakta ve bu rakam ABD dış yardım bütçesinin neredeyse beşte birine tekabül etmektedir. Üstelik İsrail bu yardımları tek seferde alarak faizini işletirken, diğer ülkeler 4 taksit üzerinden yardım almaktadır.

Çoğu zaman ise İsrailin yardım olarak aldığı bu paraları ABDnin onay vermediği Batı Şeriada yerleşim yerlerinin kurulması gibi amaçlar için kullandığı da bilinmektedir.

Ayrıca ABDnin İsraile yönelik siyasi desteği NATO bünyesindeki istihbaratın paylaşımıyla devam etmektedir. Bir diğer önemli nokta da ABDnin İsraile verdiği diplomatik destektir. 1982den günümüze İsraili eleştiren 32 BM Güvenlik Konseyi kararını veto ederken, tüm Güvenlik Konseyi üyelerinin toplamda verdiği veto sayısı ise çok daha az sayıdadır.

İsrail, Soğuk Savaş süresince ABD için Ortadoğuda bir uydu rolü oynayarak Sovyetlerin bölgedeki yayılmasını kontrol etmesini sağlamış; öte yandan ise Arap ülkelerinden hem ABD hem de Batı için sarsıcı petrol ambargolarının uygulanmasına sebep olmuştur.

ABD-İsrail ilişkilerinin sorgulanmayışı ve ABDye verdiği ekonomik ve siyasi zarar 1990lardan sonra da olan hızıyla devam etmiştir. İsrailin uzlaşmaz ve barıştan uzak tavırları karşısında ABDnin uluslararası kamuoyunu şaşırtan desteği, Arap ve İslam aleminde ABD karşıtlığını yükseltmiştir.

İsrail ile sarsılmaz ilişkisi ABDyi hem Arap-İslam aleminde hem de tüm uluslararası kamuoyunda zor durumda bırakırken; İsrail sadık bir müttefik olmaktan ziyade pragmatist politikalarını her fırsatta göstermektedir. Peki bu derin ilişkinin ve tabiri caizse dış politikadaki kader birliğinin arkasındaki gerçek nedir?

ABDdeki Yeni Muhafazakâr kanat ve Yahudi cemaati ile yakın ilişkileri olan Protestan Evanjelistlere göre İsrail zayıf ve etrafı düşmanlarla çevrili bir ülke olduğundan ve yıllar öncesinde Yahudi halkına karşı işlenen suçlardan dolayı mağdur olduklarından özel bir muameleyi hak ediyor ve bir takım yanlışları ise görmezden geliniyordur.

Amerikada İsrailin tartışılması, Amerikalıları İsraile verdikleri desteğin seviyesini sorgulamaya sevk edeceğinden hem basın hem think thanklar hem de kongreyi etkileyen bazı kurumlar gündemi yönlendirmek için çalışmaktadırlar.

Akademi ve basın çevrelerinde sıkça kaleme alınan Yeni Muhafazakârların yanı sıra varlığı, amaçları ve İsrail ile ilişkileri sorgulanmayan bir diğer önemli Amerikan cemaati ise Evanjelistlerdir. Zira bu derin ilişkiyi anlamak, ABD-İsrail arasındaki derin ilişkileri sadece petrol, uluslararası ilişkiler ve İran karşıtlığı üzerinden okuma alışkanlığının da önüne geçecektir.

Evanjelizm; Martin Lutherin Protestanlığı ile başlamış, Püritenler ile büyümüş, Jimmy Carter, Ronald Reagan ve Baba Bush ile genişlemiş, G. Bush ile 11 Eylül sonrasında ise küresel bir güç olmuştur.

Evanjelizm; Yunanca müjde ve asıl gerçek anla mina gelen, kutsal kitaba yönelmek, dönmek manalarını da içeren, Hıristiyan terminolojisinde liberal Protestanlar ve Baptistler hariç tüm Protestanları ifade etmek için kullanılmaktadır.

Hıristiyan Siyonizmi olan Evanjelizmin kökenleri 17.yüzyıl İngilteresindeki Katolik Kilisesini ve kralı tanımayan Püritenlere kadar uzanır. Mesih İsanın Tanrının dünya üzerindeki krallığının başına geçeceğine inanan Püritenler, Amerikanın keşfi ve Avrupada gördükler baskı politikaları sonucu Yeni Dünya olarak adlandırdıkları Amerikaya göç etmişlerdir.

Kendilerini, İsa Mesih'in geri dönüşüne uygun ortamı hazırlamak için Tanrı tarafından seçilmiş bir grup olarak kabul eden Evanjelistlere göre Amerika onların vaadedilmiş topraklarıdır. Amerikada 100 milyonun üzerinde nüfusu olan bu grup, Ortadoğuda Mesihin gelmesi ile yaşanacak savaşı ve ardından kazanılacak zaferi hızlandırmak ve gerçekleştirmek için İsrail ile yakın dini, kültürel ve siyasi ilişkiler içerisinde bulunmaktadır.

İnanışlarına göre; Mesihin iyilerin ordusunun başında Deccale karşı bugünkü İsraildeki Megiddo tepesinde, Armageddonda kazanacağı zaferde Evangelistlerin yardımı sonucu hem Evanjelistlerin ruhları öldüklerinde cennete yükseltilecek hem de Yahudilerle birlikte dünyanın iktidarını ele geçireceklerdir.

Evanjelistler, klasik Hıristiyan inancından farklı olarak Yahudilerle birçok ortak inancı paylaşırken; Eski Ahit ve Kitabı Mukaddesten kehanet ettikleri kıyamet öncesi yedi aşamaya odaklanmaktadır. Yahudilerin Filistine geri dönmesi, Büyük İsrailin kurulması, İncilin tüm dünyaya vaaz edilmesi, İsa Mesihin ikinci kez dünyaya gelmesi, Yedi Yıl savaşı ve sonrası felaket dönemi, Armageddon Savaşı

Evanjelistlerin Yeni Muhafazakarlar ile iç içe bir yapısı vardır ve birçok ABD başkanı ve üst düzey bürokrat, akademisyen ve kanaat önderi de bu inanıştan gelmektedir. Jimmy Carter, Ronald Reagan, G.H. Bush, Bill Clinton ve G. Bush bu isimlerden sadece en önemlileridir.

Evanjelistler düşüncelerini yaymak için birçok kamu diplomasisi metodunu kullanmaktadır. Küresel bilgi çağında milyarlarca bilgi ve haberi insanlara tasnif eden ve gündemi belirleyen gücün, iktidarı da belirlediği bir sistemde; kamu diplomasisinin geleneksel diplomasiden avantajlarını bilen EvanJelistler, dünya çapında birçok güçlü televizyon, gazete, internet sitesi, video oyunu, sinema filmi ve kitaplarıyla hem uluslararası kamuoyunu yönlendirebilmekte hem de ABD-İsrail ile ilişkilerinin sorgulanmasını engellemektedir.

bekiraydogann_@hotmail.com
ezberbozanbilgiler.com
 
Üst Alt