Ev İdaresi ve Aile Ekonomisi

Bu bölümde tüm ailelerin ve özellikle kırsal yöredekilerin mevcut kaynak ve imkanları en iyi şekilde kullanarak ekonomik düzeylerine uygun bir yaşam sağlamaları, kırsal yörede tarım yapılmayan aylarda boş kalan insan gücünden yararlanmaları ile ilgili konuları ekonomik, psikolojik , sosyal, fiziksel ve estetik yönleriyle ele alınarak , eğitim ve araştırma yapılır. Bu bölümden mezun olan uzmanların çalışma yerleri Tarım Bakanlığı ve Teknik Ziraat Örgütüdür. Ayrıca otellerde, kreşlerde, hastane ve huzurevlerinde, kısacası evin görevlerini üstlenen her türlü kamu kuruluşlarında ve özel kuruluşlarda öğretmen olarak da çalışabilirler.

Programın Amacı: Ev idaresi ve aile ekonomisi programının amacı, evin ve evin işlerini üstlenen kurumların sağlık ve ekonomi ilkelerine uygun biçimde yönetimi alanında çalışacak insangücünü yetiştirmek ve bu konuda araştırma yapmaktır.

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler: Ev idaresi ve aile ekonomisi programında ilk yıl fizik, kimya, matematik, istatistik, biyoloji ve sosyoloji gibi temel dersler; daha sonraki yıllarda ise mesleki formasyonu sağlamak amacıyla kişisel ve toplumsal sağlık, kurum ev idaresi, epidemiyoloji ve enfeksiyon kontrolü, ekonomi, pazarlama ve tüketici eğitimi, işletme bilgisi, yönetim ilkeleri, beslenme ilkeleri, konut sorunu ve planlaması gibi meslek dersleri okutulur. Kuramsal ve uygulamalı derslerin yanı sıra öğrenciler edindikleri mesleki bilgi ve tecrübelerini geliştirmek amacıyla bir yarıyıl halk sağlığına hizmet veren kuruluşlarda ve bir kez de yaz aylarında (en az bir ay) Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde ev idaresi ve aile ekonomisi konularıyla ilgili araştırma ve uygulamayı kapsayan saha çalışması yaparlar.

Gereken Nitelikler: Ev idaresi ve aile ekonomisi eğitimi görmek isteyen kimselerin sosyal bilimlere ilgi duyması, başkalarına yardım etmekten hoşlanması, yeni yollar, orijinal yöntemler geliştirebilme ve insanlarla iyi iletişim kurabilme gücüne sahip olmaları beklenir.

Mezunların Kazandıkları Ünvan ve Yaptıkları İşler: Ev idaresi ve aile ekonomisi programın bitirenler "Ev İdarecisi ve Aile Ekonomisti" ünvanı ile çalışmaktadırlar. Ev idarecisi ve aile ekonomisti hastane, kreş, otel, huzurevi gibi kuruluşlarda kurumun temizliği,döşenmesi, eşyaların bakımı gibi modern işletmecilikte önemli yeri olan kurum ve ev idareciliği; tüketicinin korunmasına ve eğitimine yönelik araştırma ve eğitim görevlerini yapar. Öğretmenlik sertifikası alanlar orta dereceli okullarda meslek dersleri öğretmeni olarak çalışabilirler.

Çalışma Alanları: Ev idaresi ve aile ekonomisi bölümü mezunları yurtlarda, otellerde, kreşlerde, hastanelerde ve huzurevlerinde, kısaca evin fonksiyonunu üstlenen her türlü kamu kuruluşunda veya özel kuruluşunda görev yapmaktadırlar.
 
  • Etiketler
    aile ekonomisi ev idaresi
  • Üst Alt