Etnoloji

Geçmişte yaşamış ve halen yaşamakta olan değişik kültürleri karşılaştırmalı olarak inceleyen bilimdir. Bölüm mezunlarının alanlarında iş bulma imkânı kısıtlıdır. Müzelerde çalışabilirler. Fotoğraf programının amacı, fotoğraf tekniği ve fotoğraf sanatları alanında çalışacak teknik elemanlar yetiştirmektir.
 
Üst Alt