Etiyopya

Etiyopya Coğrafi Verileri

Konum: Doğu Afrika, Somali'nin batısı
Coğrafi konumu: 8 00 Kuzey enlemi, 38 00 Doğu boylamı
Haritadaki konumu: Afrika
Yüzölçümü: 1,127,127 km²
Sınırları: toplam: 5,311 km
sınır komşuları: Cibuti 337 km, Eritre 912 km, Kenya 830 km, Somali 1,626 km, Sudan 1,606 km
Sahil şeridi: 0 km (kara ile çevrili)
Denizleri: yok (kara ile çevrili)
İklim: Tropikal muson
Deniz seviyesinden yüksekliği: en alçak noktası: Denakil Uçurumu 125 m; en yüksek noktası: Ras Dejen 4,620 m
Doğal kaynakları: Altın, platin, bakır, potas, doğal gaz, hidro enerji
Arazi kullanımı: tarıma uygun topraklar: %12
sürekli ekinler: %1
otlaklar: %40
ormanlık arazi: %25
diğer: %22 (1993 verileri)
Sulanan arazi: 1,900 km² (1993 verileri)
Doğal afetler: Depremler; volkanik püskürmeler; yaygın kuraklıklar

Nüfus Bilgileri​

Nüfus: 65,891,874 (Temmuz 2001 verileri)
Nüfus artış oranı: %2.7 (2001 verileri)
Mülteci oranı: 0.13 mülteci/1,000 nüfus (2001 tahmini)
Bebek ölüm oranı: 17.75 ölüm/1,000 doğan bebek (2001 tahmini)
Ortalama hayat süresi: Toplam nüfus: 44.68 yıl
erkeklerde: 43.88 yıl
kadınlarda: 45.51 yıl (2001 verileri)
Ortalama çocuk sayısı: 7 çocuk/1 kadın (2001 tahmini)
HIV/AIDS - hastalıklarına yakalanan yetişkin sayısı: %10.63 (1999 verileri)
HIV/AIDS - hastalığı olan insan sayısı: 3 milyon (1999 verileri)
HIV/AIDS - hastalıklarından ölenlerin sayısı: 280,000 (1999 verileri)
Ulus: Etiyopya
Nüfusun etnik dağılımı: Oromo %40, Amhara ve Tigre %32, Sidamo %9, Shankella %6, Somali %6, Afar %4, Gurage %2, diğer %1
Din: Müslüman %45-%50, Etiyopya Ortodoks'u %35-%40, animist %12, diğer %3-%8
Diller: Amharic, Tigrinya, Oromigna, Guaragigna, Somali, Arapça, diğer yerel lehçeler, İngilizce

Yönetimi​

Ülke adı: Resmi tam adı: Etiyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti
kısa şekli : Etiyopya
ingilizce: Ethiopia
Yerel tam adı: Ityop'iya Federalawi Demokrasiyawi Ripeblik
yerel kısa şekli: Ityop'iya
eski adı: Abyssinia, İtalya Doğu Afrikası
Yönetim biçimi: Parlamenter Cumhuriyet
Başkent: Addis Ababa
İdari bölümler: 9 bölge ve 2 belediye: Adis Abeba (Addis Ababa); Afar; Amara, Binshangul Gumuz; Dire Dawa; Gambela Hizboch; Hareri Hizb; Oromiya; Sumale; Tigray; YeDebub Biheroch Bihereseboch na Hizboch
Bağımsızlık günü: Afrika'daki en eski bağımsız ülkelerden biri, dünyadaki en eski ülkelerdendir, yaklaşık 2.000 yıllık bir ülkedir.
Milli bayram: Milli gün, 28 Mayıs (1991)
Anayasa: Aralık 1994 tarihinde imzalanmıştır; 22 Ağustos 1995 tarihinde yeniden düzenlenmiştir.
Üye olduğu uluslararası örgüt ve kuruluşlar: ACP (Afrika - Karayip - Pasifik Ülkeleri), AfDB (Afrika Kalkınma Bankası), CCC (Gümrük İşbirliği Konseyi), ECA (Birleşmiş Milletler Afrika Ekonomik Komisyonu), FAO (Tarım ve Gıda Örgütü), G-24, G-77, IAEA (Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı), IBRD (Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası), ICAO (Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü), ICRM (Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Hareketi), IDA (Uluslararası Kalkınma Birliği), IFAD (Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu), IFC (Uluslararası Finansman Kurumu), IFRCS (Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Toplulukları Federasyonu), IGAD (Hükümetler Arası Kalkınma Otoritesi), ILO (Uluslarası Çalışma Örgütü), IMF (Uluslararası Para Fonu), IMO (Uluslararası Denizcilik Örgütü), Intelsat (Uluslararası Telekomünikasyon ve Uydu Örgütü), Interpol (Uluslararası Polis Teşkilatı), IOC (Uluslararası Olimpiyat Komitesi), IOM (Uluslararası Göçmen Teşkilatı), ISO (Uluslararası Standartlar Örgütü), ITU (Uluslararası Haberleşme Birliği), NAM, OAU (Afrika Birliği Teşkilatı), OPCW (Kimyasal Silahları Yasaklama Organizasyonu), UN (Birleşmiş Milletler), UNCTAD (Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı), UNESCO (Eğitim-Bilim ve Kültür Örgütü), UNHCR (BM Mülteciler Yüksek Komiserliği), UNIDO (Endüstriyel Kalkınma Örgütü), UNU, UPU (Dünya Posta Birliği), WFTU (Dünya İşçi Sendikaları Federasyonu), WHO (Dünya Sağlık Örgütü), WIPO (Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı), WMO (Dünya Meteoroloji Örgütü), WToO (Dünya Turizm Örgütü)

Ekonomik Göstergeler​

Ekonomiye genel bakış: Etiyopya'nın ekonomisi tarıma dayalıdır. Tarım sektörü GSYİH'nın yarısını, ihracatların %90'ını ve toplam işgücünün %80'ni teşkil etmektedir. Bu sektörde periyodik kuraklıklar ve yetersiz teknoloji nedeniyle yetersizlikler yaşanmaktadır. Kahve tarım ürünleri arasında önemli bir yere sahiptir ve Etiyopya 1999 yılında 105,000 metrik ton ihraç ederek 267 milyon $ kazanmıştır. Bugünkü hesaplamalara göre, kahve Etiyopya GSYİH'nın %10'nu oluşturmaktadır. 15 milyondan fazla insan geçimini kahve alanından sağlamaktadır. Büyükbaş hayvanlar, deri, altın ihracatta yer alan başlıca ürünlerdendir.
GSYİH: Satınalma Gücü paritesi - 39.2 milyar $ (2000 verileri)
GSYİH - reel büyüme: %2 (2000 verileri)
GSYİH - sektörlere göre: tarım: %45
endüstri: %12
hizmet: %43 (1999 verileri)
Enflasyon oranı (tüketici fiyatlarında): %5 (2000 verileri)
Sektörlere göre işgücü dağılımı: Tarım ve ziraat sektörü %80, devlet ve hizmet %12, inşaat ve yapı %8 (1985)
Endüstri: Gıda maddeleri, meşrubat, tekstil, kimyasallar, metal sanayi, çimento
Elektrik üretimi: 1.625 milyar kWh (1999)
Elektrik tüketimi: 1.511 milyar kWh (1999)
Elektrik ihracatı: 0 kWh (1999)
Elektrik ithalatı: 0 kWh (1999)
Tarım ürünleri: Tahıl, bakliyat, kahve, şekerkamışı, patates, deri, sığır, koyun, keçi
İhracat: 460 milyon $ (1999)
İhracat ürünleri: Kahve, altın, deri ürünleri
İhracat ortakları: Almanya %16, Japonya %13, Cibuti %10, Suudi Arabistan %7 (1999 verileri)
İthalat: 1.25 milyar $ (1999)
İthalat ürünleri: Gıda ve büyükbaş hayvan, petrol ve petrol ürünleri, kimyasallar, makine, motorlu araçlar
İthalat ortakları: Suudi Arabistan %28, İtalya %10, Rusya %7, ABD %6 (1999 verileri)
Dış borç tutarı: 10 milyar $ (1999 verileri)
Para birimi: Birr (ETB)
Para birimi kodu: ETB
Mali yıl: 8 Temmuz - 7 Haziran

İletişim Bilgileri​

Kullanılan telefon hatları: 157,000 (1997)
Telefon kodu: 251
Radyo yayın istasyonları: AM 5, FM 0, kısa dalga 2 (1999)
Radyolar: 11.75 milyon (1997)
Televizyon yayını yapan istasyonlar: 25 (1999)
Televizyonlar: 320,000 (1997)
Internet kısaltması: .et
Internet servis sağlayıcıları: 1 (2000)
Internet kullanıcıları: 7,200 (1999)

Ulaşım ve Taşımacılık​

Demiryolları: 681 km
Karayolları: 24,145 km (1998)
Su yolları: yok
Limanları: yok; Etiyopya kara ile çevrilidir.
Hava alanları: 86 (2000 verileri)
 
Üst Alt