Estonya

Estonya Coğrafi Verileri

Konum: Doğu Avrupa, Baltik Denizi ve Fin Körfezi kıyısında, Letonya ve Rusya arasında yer almaktadır.
Coğrafi konumu: 59 00 Kuzey enlemi, 26 00 Doğu boylamı
Haritadaki konumu: Avrupa
Yüzölçümü: 45,226 km²
Sınırları: toplam: 633 km
sınır komşuları: Letonya 339 km, Rusya 294 km
Sahil şeridi: 3,794 km
İklimi: Deniz iklimi, ıslak, ılıman kışlar, serin yazlar
Arazi yapısı: bataklıklar, yatık ovalar
Deniz seviyesinden yüksekliği: en alçak noktası: Baltik Denizi 0 m; en yüksek noktası: Suur Munamagi 318 m
Doğal kaynakları: Bataklık kömürü, fosfor, kehribar, kil, kireçtaşı, işlenebilir topraklar
Arazi kullanımı: tarıma uygun topraklar: %25
sürekli ekinler: %0
otlaklar: %11
ormanlık arazi: %44
diğer: %20 (1996 verileri)
Sulanan arazi: 110 km² (1996 verileri)
Doğal afetler: Su baskınları

Nüfus Bilgileri​

Nüfus: 1,423,316 (Temmuz 2001 verileri)
Nüfus artış oranı: %-0.55 (2001 verileri)
Mülteci oranı: -0.76 mülteci/1,000 nüfus (2001 tahmini)
Bebek ölüm oranı: 12.62 ölüm/1,000 doğan bebek (2001 tahmini)
Ortalama hayat süresi: Toplam nüfus: 69.73 yıl
erkeklerde: 63.72 yıl
kadınlarda: 76.05 yıl (2001 verileri)
Ortalama çocuk sayısı: 1.21 çocuk/1 kadın (2001 tahmini)
HIV/AIDS - hastalıklarına yakalanan yetişkin sayısı: %0.04 (1999 verileri)
HIV/AIDS - hastalığı olan insan sayısı: 500 den az (1999 verileri)
HIV/AIDS - hastalıklarından ölenlerin sayısı: 100 den az (1999 verileri)
Ulus: Estonyalı
Nüfusun etnik dağılımı: Estonyalı %65.1, Rus %28.1, Ukraynalı %2.5, Beyaz Rus %1.5, Fin %1, diğer %1.8 (1998)
Din: Evangelist Lutherciler, Rus Ortodoksları, Eston Ortodoksları, Baptistler, Metodistler, Roma Katolikleri, Museviler
Diller: Estonca (resmi), Rusça, Ukraynaca, İngilizce, Fince, diğer
Okur yazar oranı: 15 yaş ve üzeri için veriler
toplam nüfusta: %100
erkekler: %100
kadınlar: %100 (1998 verileri)

Yönetimi​

Ülke adı: Resmi tam adı: Estonya Cumhuriyeti
kısa şekli : Estonya
Yerel tam adı: Eesti Vabariik
yerel kısa şekli: Eesti
eski adı: Estonya Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti
ingilizce: Estonia
Yönetim biçimi: Başkanlık Tipi Cumhuriyet
Başkent: Tallinn
İdari bölümler: 15 bölge: Harjumaa (Tallinn), Hiiumaa (Kardla), Ida-Virumaa (Johvi), Jarvamaa (Paide), Jogevamaa (Jogeva), Laanemaa (Haapsalu), Laane-Virumaa (Rakvere), Parnumaa (Parnu), Polvamaa (Polva), Raplamaa (Rapla), Saaremaa (Kuessaare), Tartumaa (Tartu), Valgamaa (Valga), Viljandimaa (Viljandi), Vorumaa (Voru)
Bağımsızlık günü: 6 Eylül 1991 (Sovyetler Birliğinden)
Milli bayram: Bağımsızlık günü, 24 Şubat (1918)
Anayasa: 28 Haziran 1992
Üye olduğu uluslararası örgüt ve kuruluşlar: BIS, CBSS (Baltik Ülkeleri Konseyi), CCC (Gümrük İşbirliği Konseyi), CE (Avrupa Konseyi), EAPC (Avrupa - Atlantik Ortaklık Konseyi), EBRD (Avrupa Yatırım ve Kalkınma Bankası), ECE (Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu), Avrupa Birliği, FAO (Tarım ve Gıda Örgütü), IAEA (Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı), IBRD (Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası), ICAO (Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü), ICFTU (Uluslararası Serbest Ticaret Birlikleri Konfederastonu), ICRM (Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Hareketi), IFC (Uluslararası Finansman Kurumu), IFRCS (Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Toplulukları Federasyonu), IHO (Uluslararası Hidrografi Örgütü), ILO (Uluslarası Çalışma Örgütü), IMF (Uluslararası Para Fonu), IMO (Uluslararası Denizcilik Örgütü), Interpol (Uluslararası Polis Teşkilatı), IOC (Uluslararası Olimpiyat Komitesi), IOM (Uluslararası Göçmen Teşkilatı), ISO (Uluslararası Standartlar Örgütü), ITU (Uluslararası Haberleşme Birliği), OPCW (Kimyasal Silahları Yasaklama Organizasyonu), OSCE (Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Örgütü), PFP (Barış için Ortaklık), UN (Birleşmiş Milletler), UNCTAD (Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı), UNESCO (Eğitim-Bilim ve Kültür Örgütü), UNMIBH (BM Bosna Hersek Misyonu), UNMIK (BM Kosova Geçici Yönetimi), UNTSO (BM Mütareke Gözlem Örgütü), UPU (Dünya Posta Birliği), WEU (Batı Avrupa Konseyi), WHO (Dünya Sağlık Örgütü), WIPO (Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı), WMO (Dünya Meteoroloji Örgütü), WTrO (Dünya Ticaret Örgütü)

Ekonomik Göstergeler​

GSYİH: Satınalma Gücü paritesi - 14.7 milyar $ (2000 verileri)
GSYİH - reel büyüme: %6.4 (2000 verileri)
GSYİH - sektörlere göre: tarım: %3.6
endüstri: %30.7
hizmet: %65.7 (1999)
Enflasyon oranı (tüketici fiyatlarında): %4.1 (1999 verileri)
İş gücü: 785,500 (1999 verileri)
İşgücünün sektörlere göre dağılımı: endüstri %20, tarım %11, hizmet %69 (1999 verileri)
İşsizlik oranı: %11.7 (1999 verileri)
Endüstri: Gemi onarımı, fosfat, elektrikli motorlar, kazı makineleri, çimento, mobilya, giysi, tekstil, kağıt, ayakkabı, giyim kuşam
Endüstrinin büyüme oranı: %5 (2000 verileri)
Elektrik üretimi: 7.782 milyar kWh (1999)
Elektrik tüketimi: 6.807 milyar kWh (1999)
Elektrik ihracatı: 530 milyon kWh (1999)
Elektrik ithalatı: 100 milyon kWh (1999)
Tarım ürünleri: Patates, meyve, sebze, et ve süt ürünleri, deniz mahsulleri
İhracat: 3.1 milyar $ (2000)
İhracat ürünleri: Makine ve araç gereç %24, ağaç ürünleri %20, tekstil %17, gıda maddeleri %9, metaller, kimyasallar (1999)
İhracat ortakları: Finlandiya %19.4, İsveç %18.8, Rusya %9.2, Letonya %8.7, Almanya %7.5, ABD 2. %5 (1999)
İthalat: 4 milyar $ (2000)
İthalat ürünleri: Makine ve araç gereç %31, kimyasallar %13, gıda ürünleri %11, metal ürünleri %8, tekstil %8 (1999)
İthalat ortakları: Finlandiya %22.8, Rusya %13.5, İsveç %9.3, Almanya %9.3, Japonya %4.7 (1999)
Dış borç tutarı: 1.6 milyar $ (2000 verileri)
Para birimi: Estonya Kroonu (EEK)
Para birimi kodu: EEK
Mali yıl: Takvim yılı

İletişim Bilgileri​

Kullanılan telefon hatları: 476,078 (1998)
Telefon kodu: 372
Radyo yayın istasyonları: AM 3, FM 82, kısa dalga 1 (1998)
Radyolar: 1.01 milyon (1997)
Televizyon yayını yapan istasyonlar: 31 (1995)
Televizyonlar: 605,000 (1997)
Internet kısaltması: .ee
Internet servis sağlayıcıları: 28 (2000)
Internet kullanıcıları: 309,000 (2000)

Ulaşım ve Taşımacılık​

Demiryolları: 1,018 km (1995)
Karayolları: 30,300 km (2000)
Su yolları: 320 km
Boru hatları: Doğal gaz 420 km (1992)
Limanları: Haapsalu, Kunda, Muuga, Paldiski, Parnu, Tallinn
Hava alanları: 32 (2000 verileri)
 
Üst Alt