Eşim kamu işçisi eş durumundan tayini isteyebilir miyim?

Eşi kamu işçisi olan memur eş durumu tayini isteyebilir mi?

ben msb da 4857 tabi kadrolu işçi olarak göreve başlayacam eşim kadrolu devlet memuru. Ben iş başı yaptığım andan itibaren eşim, eş durumundan tayin isteyebilir mi?

Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik:

"Madde 14 - Aile birliği mazeretine dayanarak yer değişikliği memurun;

a) Kamu personeli olan eşinin, kurum içi yer değiştirme suretiyle atanma imkanının olmaması veya mevzuatı uyarınca eşin zorunlu yer değiştirmeye tabi tutulan bir görevde bulunması durumunda bu kapsamdaki eşin bulunduğu yere,

d) Kamu personeli olmayan eşinin, talep edilen yerde başvuru tarihi itibarıyla son iki yıl içinde 360 gün sosyal güvenlik primi ödemek suretiyle kendi adına veya bir hizmet akdi ile işverene bağlı olarak çalışmış ve halen çalışıyor olması halinde bu durumda olan eşin bulunduğu yere,

Aile birliği mazeretine dayanarak yer değiştirme isteğinde bulunan memur, eşinin kamu kurum ve kuruluşlarında kamu personeli olarak çalıştığına veya atanmayı talep ettiği yerde eşinin başvuru tarihi itibarıyla son iki yıl içinde 360 gün sosyal güvenlik primi ödemek suretiyle kendi adına veya bir hizmet akdi ile işverene bağlı olarak halen çalıştığına ilişkin belgeyi kurumuna ibraz etmekle yükümlüdür. Ayrıca yer değiştirme başvurusuna, evlilik durumunu kanıtlayan belgenin de eklenmesi gerekir."

Kamu kurumlarında çalışan kadrolu işçilerin kamu personeli sayılacağını düşünüyoruz.

Bu nedenle iş başı yaptığınız günden itibaren memur eşinizin aile birliği mazeretiyle tayin talep edebileceğini değerlendiriyoruz.
 

Benzer konular ↴

Benzer konular ↴

Üst Alt